Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dataflyt og forventninger Kjetil Gjesdal 11. November 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dataflyt og forventninger Kjetil Gjesdal 11. November 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dataflyt og forventninger Kjetil Gjesdal 11. November 2008

2 ENERGI, MILJØ, OFFENTLIG FORVALTNING, KONSULENTER & ENTREPRENØRER Transmission & Distribution Energy Metering & Trading Public Infrastructure & Civil Construction Power Generation & Water Management  Long-term price and load predictions  Short-term demand forecasting  Production revenue maximization  Production scheduling  Water management  Trading and bid management  Energy balance management  Reporting  Settlement  Load management  Data collection  Fault analysis  Metered data management  Call center information resource  Efficient and secure grid operations  Mobile operations optimization  Project development  Investment planning  Strategic and operational decision support  Streetlight  Efficient water/ wastewater network operations  Improved customer service  Shared information to all operation segments  Surveying  3D, reporting and documentation, engineering, site-design, construction and 3D visualization  Quantity and mass calculation Hovedområder for Powels løsninger

3 •Entreprenør•Byggherre •FDV •Arkitekt •Konsulent •Kommune •ByggSøk PLAN- LEGGING PROSJEKT- ERING UTFØR- ELSE DOKU- MENTA- SJON Gemini Terreng og Entreprenør 3D verktøy for Planlegging, Prosjektering Utførelse og Dokumentasjon

4 Roller •Powel leverer programvare til entreprenører som bygger veger for Statens vegvesen •Statens vegvesen er største landbaserte utbygger og legger premissene for dataflyt i vegprosjekter i Norge Felles mål bør være å få innovative og kostnadseffektive løsninger/verktøy for bransjen

5 Målsetting Våre produkter og tjenester skal støtte arbeidsprosessene i BAE-bransjen til: •Mer effektiv beregning, planlegging, prosjektering og dokumentasjon •Effektivisering av dataflyt •Bedret service og tjenesteytelse •Flerbruk av tilgjengelig informasjon

6 For å nå målsettingen må vi •Kunne styre egne rammebetingelser -> frihet til utvikling •Være innovative •Ha sunn økonomi •Ha et marked hvor det er konkurranse på like vilkår Programvareselskapene må kunne konkurrere på funksjonalitet – ikke på kundens data/prosjektinfo!

7 Vår bekymring •Hvilke reelle påvirkningsmuligheter har vi i forhold til ny vegmodell? •Vil overgang til ny vegmodell medføre endringer i konkurransesituasjonen for oss? •Er det i realiteten forskjell på ny vegmodell og nytt prosjekteringsverktøy til Statens vegvesen?

8 Vegmodell NVDB •Modell for  Produksjon?  Funksjonskontrakt?  Forvaltning?  Annet? •Benevnelser  DCM, Sympro, …

9 Status i dag… •Powel har kjøpt (2004) bruksrett og abonnerer på VIPS-api (lesing) •Vi er prisgitt en konkurrents endringer i tilgjengelig VIPS-api •Høringsuttalelse NVDB –er det gitt svar på fra prosjekteier? Settes det tilstrekkelig krav til åpen dataflyt hos Statens vegvesen?

10 Utførende entreprenør – arbeidsgang og bruk av vegmodell fra prosjekterende/byggherre •Vegmodell/-prosjekt importeres  Terreng lag, teoretisk vegoverflate, vegparametre

11 Eksempel på endringer under produksjon av veg •Nye terrengmålte lag i modellen •Beregning av vegmodell mot nye fysiske lag •Masseberegning og dokumentasjon

12 Konsekvenser viss ikke vegparametrene blir med i ny 3D vegmodell ? •Hvordan skal entreprenøren jobbe effektivt ute på anlegget uten ordentlig dataflyt! •Stort tilbakeskritt i forhold til i dag (VIPS) •Vil bransjen tvinges til å benytte samme leverandør for prosjektering, og masse-beregning og dokumentasjon? Dataflyt i vegprosjekt = Veger prosjektert i ett system skal kunne beregnes i et annet system og vice versa!

13 Eksempel tunnel •Dokumentasjon / kontroll / as built Entreprenørens behov for data: -tunnelprofiler -3D veglinjer som er styrende -alle teoretiske lag -mm

14 Entreprenørens tilgang til tunnel-data fra konsulent er i dag begrenset •Ny modell for Tunnel •Finansiert med bla. offentlige midler fra Innovasjon Norge og Statens vegvesen •Ikke pr.dato tilgjengelig for entreprenører som vil bruke Gemini Tunnel

15 NVDB og ny vegmodell •Veg- og tunnelmodell (-prosjekt) må kunne leve uavhengig av programvareverktøy/-leverandør •Eierskap til modellene må ligge hos Statens vegvesen •Veg- og tunnelmodell må gjøres tilgjengelige


Laste ned ppt "Dataflyt og forventninger Kjetil Gjesdal 11. November 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google