Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og samhandlingsarkitektur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og samhandlingsarkitektur"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategi og samhandlingsarkitektur
Web services - Strategi og samhandlingsarkitektur Av Bjarte Aksnes, KITH

3 Bakgrunn Økende fokus på web services Mange prosjekter ser på web services Noen har tatt det i bruk Helseforetak o.a. tar dette i bruk (internt) Økende støtte i utviklingsverktøy og applikasjoner

4 Hva forstår vi med web services
Web services - forstås som kommunikasjon av XML-formatert informasjon ved hjelp av SOAP, kommunisert mellom to systemer over HTTP. Web services inngår typisk i en tjenesteorientert arkitektur (SOA) Tjenesteorientert arkitektur (SOA): Andre måter å beskrive og kalle tjenestene på SOA kan gjerne benytte tradisjonelle meldinger som inkluderes i en tjeneste Web-services har to hovedanvendelser i vår sammenheng: Alternativ kommunikasjonsmetode ift. fagmeldinger (innholdsstandarder) Nye tjenester med andre krav til interaktivitet, responstid etc.

5

6

7 Web-services vs meldingsutveksling
Tekniske likheter: Web-services er også utveksling av meldinger XML benyttes for begge (stort sett) Maskin til maskin kommunikasjon Tekniske ulikheter: Protokollene som benyttes for å utveksle informasjon vil typisk være forskjellig (http i stedet for smtp) Det benyttes ofte ulike protokoller for sikring (kryptering, autentisering og integritetssikring) En WS initieres normalt av den som trenger tjenesten (Pull) til forskjell fra meldingsutveksling som er en sending (Push) En WS krever at tjenestetilbyderens tjeneste er oppe når behovet er der Meldingsutvekslings regnes (normalt) som asynkron mens WS (normalt) regnes som synkron

8 Sammenligning - oppsummert
Tradisjonell Meldingsutveksling Web-services Meldingssyntaks XML Overføringsprotokoll Smtp http Initiering Avsender ”Push” Mottaker ”Pull” Samtidighet Asynkron Synkron Autentisering (PKI) Virksomhet, personlig Usikre, passord, virksomhet, personlig Sikring ebXML-rammeverk https,XML encryption WS-I Basic sec profile

9 Følgende dokumenter er utarbeidet
Web services strategi-notat: beskriver hvilke områder KITH vil prioritere ift. standardisering på Web Services området   Samhandlingsarkitektur for web services: Beskriver med utgangspunkt i eksisterende modell for samhandlingsarkitektur hvordan web services passer inn og relaterer seg til samhandlingsarkitekturen Profil for web services teknisk dokument som fokuserer på konkret teknisk rådgivning og standardiseringsvalg for bruk av web services i helse- og omsorgssektoren Dokumentene bør ses i sammenheng med:

10 Dokumentene sendt til høring 16/4-08
Finnes på (publikasjoner – høringer) Høringsfrist 9/5-08 Vi ba om tilbakemeldinger på samhandlingsarkitekturen og profilen, særlig ift: Relevans og behov ift. standardisering av web services Valg av standarder og løsninger i profilen Detaljeringsgrad – treffer vi riktig nivå eller bør vi standardisere mer, og eventuelt hva Omfang – hva bør dekkes av samhandlingsarkitekturen og profilen som ikke er dekket Liten respons – umodent område?

11 Innspill fra NIKT fagforum
Profilen bør bli tydeligere og må bli mer komplett Være tydelig på at en søker teknologi og implementasjonsuavhengige profiler WS er i stor grad i bruk internt i HF og bruken er økende En WS-profil må tillate en lokal implementasjon av en tjeneste som sener kan migreres til en regional/nasjonal løsning KITH og NIKT-fagforum må samstemme sitt arbeid Anbefaler å basere en WS-profil på HL7 v3 der dette finnes WS-profilarbeid i IHE må også vurderes Positivt at KITH allerede nå beskriver bruk av WS-I Basic Security Profile Før det spesifiseres en katalog bør ulike teknologiske alternativer utredes (ebXML virker nå som mest moden)

12 Samhandlingsarkitektur WS

13 Web services strategien
Tradisjonell meldingsutveksling benyttes for fagmeldinger som omfatter mange aktører og store volum Web-services tas i bruk på utvalgte tjenester Enkelte nye tjenester (eks eResept) Utprøving av enkelte fagmeldinger kommunisert over WS Alternative samhandlingsmåter som ”meldingssentral” vurderes uavhengig av teknologi (jfr. Reseptbank, Kjernejournal) Organisatoriske, juridisk, sikkerhetsmessig og økonomiske vurderinger må foretas

14 Strategi - Behovene for standardisering
Felles plattform for WS sikre nødvendig teknisk interoperabilitet på tvers av ulike aktører i sektoren. utvide samhandlingsarkitkturen til å omfatte WS bruke eksisterende standarder Standardisering av innhold og semantisk interoperabilitet (innholdsstandarder) Informasjon må kodes i formater som forstås av avsender og mottaker (teknisk interoperabilitet) og forstås likt av avsender og mottaker (semantisk interoperabilitet). Dette arbeidet vil være likt for tradisjonell meldingsutveksling og for Web Services. Standardisering av felles grensesnitt felles definerte grensesnitt mot viktige men distribuerte tjenester. Disse må ta utgangspunkt i standardiserte informasjons-elementer (og informasjonsmodeller) Katalog over felles grensesnitt: Etter hvert som flere felles grensesnitt utvikles vil disse kunne publiseres og tilgjengeliggjøres på KITH’s hjemmesider på linje med felles meldingsdefinisjoner. Godkjenning av WS: KITH vil vurdere muligheter for godkjenning av implementasjoner av felles WS-grensesnitt i regi av test- og godkjenningsordningen.


Laste ned ppt "Strategi og samhandlingsarkitektur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google