Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1 9-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark

2 9-K Veisamarbeid Arbeidsmåte månedlige møter befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud felles møte med veiansvarlig i alle 9K + Sandefjord og Larvik vedr. veinorm møte med Statens Vegvesen vedr. funksjons-kontrakter, hvilke erfaringer har SVV gjort. innleid konsulent for å lage mal for funksjonskontrakter.

3 9-K Veisamarbeid Produkt : Dette er hva vi leverer Et konkret forslag til felles veinorm inkl.: * adm. Bestemmelser * teknisk beskrivelse * standard tegninger forslag til felles veilysnorm foreløpig utkast til retningslinjer for graving i offentlig grunn (Ikke ferdig )

4 9-K Veisamarbeid Produkt : forts… Komplett al for funksjonskontrakter, inkl: * Veileder i kontraktsstyring for drift og vedlikehold av veier. * Kontraktsbestemmelser * Mal for bestemmelser i et internt forhold * Mal for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser (Hoveddokument) * Prisskjema * Oppdragsavtale

5 9-K Veisamarbeid Produkt : forts… Samlerapport inkl: * sammenstilling / Anbefaling * drøfting av punktene : - Innkjøpssamarbeid og - sambruk av maskiner Gjenstår : Utarbeide et forslag til saksframlegg for kommunestyret )

6 9-K Veisamarbeid Anbefalinger Veinorm - Forslag til veinorm vedtas i den enkelte kommune - Det lages ett felles dokument som legges ut på den enkelte kommunes hjemmeside

7 9-K Veisamarbeid Anbefalinger forts.. Funksjonskontrakt Vi anbefaler IKKE felles utsetting av veidrift på funksjonskontrakt i 9K

8 9-K Veisamarbeid Anbefalinger forts.. Bestiller / Utfører modell er velegnet til å få et fokus på egen drift i forhold til : - prioritering av oppgaver - synliggjøre kostnader for den enkelte oppgave / funksjon

9 9-K Veisamarbeid Erfaringer med bestiller / utfører og funskjonskontrakt Moss og Horten : Store besparelser på å gjøre de riktige tingene. (Ikke gjøre ting av gammel vane, men kun det som skal gjøres / bestilles). Fokus på kostnader, systematikk samt dokumentasjon på utførelse kan medføre stor faglig omstilling hos mange. Modellen kan avdekke behov for ny kompetanse hos både utfører og bestiller.

10 9-K Veisamarbeid Erfaringer forts… Statens vegvesen : innsparing ca. 20 % må påregne en økning i administrasjon går bort fra funksjonskontrakt og over til styrte driftskontrakter

11 9-K Veisamarbeid Innkjøp Utvide dagens ordning med felles innkjøp av asfalt, veimerking til å gjelde alle 9K (obs transportavstander) Veilys – bør tas som eget tema Pukk og grus : lite å vinne pga transportavstand.

12 9-K Veisamarbeid Sambruk maskiner Vi mener det er lite å hente på sambruk av maskiner fordi: et velfungerende privat marked (gravemaskiner, hjullastere, lastebiler etc) Transportavstander spesialmaskiner skal gjerne brukes på samme tid ( veihøvel, feiemaskin etc) Mangler gode erfaringer

13 9-K Veisamarbeid Adm. samarbeid Det bør opprettes et faglig veiforum i 9K Hensikt: - utveksle erfaringer - revidere veinorm etc. - jobbe med felles interesseområder (veilys, graving i off. grunn, etc) Bør rapportere til 9K’s styringsgruppe


Laste ned ppt "9-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google