Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark 9-K Veisamarbeid

2 Arbeidsmåte månedlige møter
befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud felles møte med veiansvarlig i alle 9K + Sandefjord og Larvik vedr. veinorm møte med Statens Vegvesen vedr. funksjons-kontrakter, hvilke erfaringer har SVV gjort. innleid konsulent for å lage mal for funksjonskontrakter. 9-K Veisamarbeid

3 Produkt : Dette er hva vi leverer
Et konkret forslag til felles veinorm inkl.: * adm. Bestemmelser * teknisk beskrivelse * standard tegninger forslag til felles veilysnorm foreløpig utkast til retningslinjer for graving i offentlig grunn (Ikke ferdig ) 9-K Veisamarbeid

4 Produkt : forts… Komplett al for funksjonskontrakter, inkl: * Veileder i kontraktsstyring for drift og vedlikehold av veier. * Kontraktsbestemmelser * Mal for bestemmelser i et internt forhold * Mal for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser (Hoveddokument) * Prisskjema * Oppdragsavtale 9-K Veisamarbeid

5 Produkt : forts… Samlerapport inkl: * sammenstilling / Anbefaling * drøfting av punktene : Innkjøpssamarbeid og sambruk av maskiner Gjenstår : Utarbeide et forslag til saksframlegg for kommunestyret ) 9-K Veisamarbeid

6 Anbefalinger Veinorm - Forslag til veinorm vedtas i den enkelte kommune - Det lages ett felles dokument som legges ut på den enkelte kommunes hjemmeside 9-K Veisamarbeid

7 Anbefalinger forts.. Funksjonskontrakt
Vi anbefaler IKKE felles utsetting av veidrift på funksjonskontrakt i 9K 9-K Veisamarbeid

8 Anbefalinger forts.. Bestiller / Utfører modell er velegnet til å få et fokus på egen drift i forhold til : - prioritering av oppgaver synliggjøre kostnader for den enkelte oppgave / funksjon 9-K Veisamarbeid

9 Erfaringer med bestiller / utfører og funskjonskontrakt
Moss og Horten : Store besparelser på å gjøre de riktige tingene. (Ikke gjøre ting av gammel vane, men kun det som skal gjøres / bestilles). Fokus på kostnader, systematikk samt dokumentasjon på utførelse kan medføre stor faglig omstilling hos mange. Modellen kan avdekke behov for ny kompetanse hos både utfører og bestiller. 9-K Veisamarbeid

10 Erfaringer forts… Statens vegvesen : innsparing ca. 20 %
må påregne en økning i administrasjon går bort fra funksjonskontrakt og over til styrte driftskontrakter 9-K Veisamarbeid

11 Innkjøp Utvide dagens ordning med felles innkjøp av asfalt, veimerking til å gjelde alle 9K (obs transportavstander) Veilys – bør tas som eget tema Pukk og grus : lite å vinne pga transportavstand. 9-K Veisamarbeid

12 Sambruk maskiner Vi mener det er lite å hente på sambruk av maskiner fordi: et velfungerende privat marked (gravemaskiner, hjullastere, lastebiler etc) Transportavstander spesialmaskiner skal gjerne brukes på samme tid ( veihøvel, feiemaskin etc) Mangler gode erfaringer 9-K Veisamarbeid

13 Adm. samarbeid Det bør opprettes et faglig veiforum i 9K Hensikt: - utveksle erfaringer - revidere veinorm etc. - jobbe med felles interesseområder (veilys, graving i off. grunn, etc) Bør rapportere til 9K’s styringsgruppe 9-K Veisamarbeid


Laste ned ppt "Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og ustyrspark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google