Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark 12-K Veisamarbeid

2 Utveksling av erfaring
Befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud Felles møte med veiansvarlig i alle 9K + Sandefjord og Larvik vedr. veinorm Møte med Statens Vegvesen vedr. funksjons-kontrakter, hvilke erfaringer har SVV gjort. Innleid konsulent for å lage mal for funksjonskontrakter. Sendt materiell på høring til kommunene 12-K Veisamarbeid

3 Dette er hva vi leverer….
Et konkret forslag til felles veinorm inkl.: * adm. Bestemmelser * teknisk beskrivelse * standard tegninger (Vegvesenets norm – håndbok 017 – er grunnlaget) foreløpig utkast til retningslinjer for graving i offentlig grunn (Ikke sendt på høring) 12-K Veisamarbeid

4 Dette leverer vi: forts…
Komplett mal for funksjonskontrakter, inkl: * Veileder i kontraktsstyring for drift og vedlikehold av veier. * Kontraktsbestemmelser * Mal for bestemmelser i et internt forhold * Mal for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser (Hoveddokument) * Prisskjema * Oppdragsavtale 12-K Veisamarbeid

5 Dette leverer vi : forts…
Samlerapport inkl: * sammenstilling / Anbefaling * drøfting av punktene : Innkjøpssamarbeid og sambruk av maskiner 12-K Veisamarbeid

6 Anbefalinger Veinorm - Forslag til veinorm vedtas i den enkelte kommune - Det lages ett felles dokument som legges ut på den enkelte kommunes hjemmeside 12-K Veisamarbeid

7 Anbefalinger forts.. Funksjonskontrakt
Vi anbefaler IKKE felles utsetting av veidrift på funksjonskontrakt i 12K Bestiller / utfører modell bør diskuteres i den enkelte kommune 12-K Veisamarbeid

8 Anbefalinger forts.. Bestiller / Utfører modell er velegnet til å få et fokus på egen drift i forhold til : - prioritering av oppgaver synliggjøre kostnader for den enkelte oppgave / funksjon 12-K Veisamarbeid

9 Erfaringer med bestiller / utfører og funksjonskontrakt
Moss og Horten : Store besparelser på å gjøre de riktige tingene. (Man får kun betalt for det som er bestilt) Fokus på kostnader, systematikk samt dokumentasjon på utførelse kan medføre stor faglig omstilling hos mange. Modellen kan avdekke behov for ny kompetanse hos både utfører og bestiller. 12-K Veisamarbeid

10 Erfaringer forts… Statens vegvesen : innsparing ca. 20 %
må påregne en økning i administrasjon går bort fra funksjonskontrakt og over til styrte driftskontrakter (byggherren tar større del av risikoen) 12-K Veisamarbeid

11 Innkjøp Utvide dagens ordning med felles innkjøp av asfalt, veimerking til å gjelde alle 12K (obs transportavstander) 12-K Veisamarbeid

12 Sambruk maskiner Vi mener det er lite å hente på sambruk av maskiner fordi: et velfungerende privat marked (gravemaskiner, hjullastere, lastebiler etc) Transportavstander spesialmaskiner skal gjerne brukes på samme tid ( veihøvel, feiemaskin etc) Mangler gode erfaringer 12-K Veisamarbeid

13 Adm. samarbeid Det bør opprettes et faglig veiforum i 12K Hensikt: - utveksle erfaringer - revidere veinorm etc. - jobbe med felles interesseområder (veilys, graving i off. grunn, etc) Bør rapportere til 12K’s rådmannsgruppe 12-K Veisamarbeid


Laste ned ppt "Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google