Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISPS sikring og Beredskap Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISPS sikring og Beredskap Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISPS sikring og Beredskap Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security

2 ISPS sikring og Beredskap  Security safety  Krav og retningslinjer  ISPS  Trusselnivåer  Krise og beredskap

3 Safety Security  Uhell, ulykke, ikke tilsiktet hendelse Safety Security  Tilsiktet, ulovlig, vinnings hensikt

4 Eksempler på sikringsbrudd- - Overtredelse av driftsprosedyrer med konsekvenser for security - Overtredelse av adgangsbestemmelsene - Vinningsforbrytelser - Rusmiddelmisbruk/smugling - Tilfeldig skadeverk/sabotasje mot infrastruktur, forsyninger, materiell og IT-systemer - Industrispionasje - Introduksjon av fremmedlegemer - Bombetrusler - Organisert kriminalitet - Terrorangrep

5 Krav  Petroleumsloven – kap 9  Energiloven – kap 6  Sivilforsvarsloven – Industrivernpliktige bedrifter  Objektsikkerhetsforskriften – under utarbeidelse  Forskrift om terrorsikring av havner og skip (basert på EU forordning 725 / ISPS koden)  ADR – kap 10  Interne selskapskrav

6 Retningslinjer  DSB: ROS analyse for kommunene  OLF 091 – Anbefalte retningslinjer for sikring av materiell og forsyninger i oljeindustrien  OLF 003B – Sikringskontroll og brukerkomiteer ved helikopterterminaler  FG – Innbruddsikring for næringslivet  Europanorm EN 50 131- Alarmsystemer

7 Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip, flyttbare boreinnretninger og i havner  EU forordning 725/2004 og International Ship and Port Facility Security code (ISPS) - Skip over 500 brt i internasjonal trafikk - Havner / terminaler som betjener slike skip  PS: Ny forskrift på vei – basert på EU forordning 065 / Port Security – utvidelse av ”ISPS”-området

8 ISPS koden  ISPS kodens ulike nivåer / prinsipper – - Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3  Har ditt selskap konkrete planer for et økt trusselnivå?

9 ISPS Ikke-maritime foretak  Kan foretak som ikke er underlagt ISPS bestemmelsene lære noe av disse? - Adgangskontroll - Sårbare områder/operasjoner - Last, leveranser, forsyninger - Overvåking og kontroll

10 ISPS Ikke-maritime foretak  Hva mangler i ISPS koden med tanke på egensikring? - Informasjonssikring; beskyttelse av selskapet forretningsfortrinn, strategier, kommunikasjon etc - Personell sikring (delvis); Rutiner for ansettelser, opplæring, reiseaktiviteter, avslutte arbeidsforhold

11 Trusselnivåer (Et uoffisielt forsøk på å matche ulike nivåer…. ) Nasjonalt nivåOLF/ ForsvaretISPS LavtNormaltNivå 1 ModeratAlfaNivå 1 HøytBravo og Charlie Nivå 2 EkstremtDeltaNivå 3

12 Hva er en krise?  Krisen kommer overraskende  Mangel på kontroll  Vitale interesser står på spill  Mange aktører  Tidspress  Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen  Fokus på kortsiktige løsninger  Usikkerhet  Mangel på informasjon  Intens interesse og oppfølging fra utenforstående

13 Security kriseberedskap  En god security kriseberedskap forutsetter at grunnleggende sikring er på plass: - Personell - Fysisk / Adgang - IT / kommunikasjon - Logistikk - Sårbare operasjoner/områder Grunnsikringen må være funksjonell

14 Fra trussel til hendelse  Fare --- ----- ------ ------ ------ -> Ulykke, hendelse ?

15 Security kriseberedskap  Er noe annerledes for en beredskapssituasjon som skyldes security? - Varsling - Bekjempelse - Redning - Evakuering - Normalisering

16 Oppsummering  Security safety  Krav og retningslinjer  ISPS  Trusselnivåer  Krise og beredskap  Takk for oppmerksomheten!

17


Laste ned ppt "ISPS sikring og Beredskap Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google