Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISPS sikring og Beredskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISPS sikring og Beredskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 ISPS sikring og Beredskap
Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security

2 ISPS sikring og Beredskap
Security < > safety Krav og retningslinjer ISPS Trusselnivåer Krise og beredskap

3 Safety < > Security
Uhell, ulykke, ikke tilsiktet hendelse Tilsiktet, ulovlig, vinnings hensikt

4 Eksempler på sikringsbrudd-
Overtredelse av driftsprosedyrer med konsekvenser for security Overtredelse av adgangsbestemmelsene Vinningsforbrytelser Rusmiddelmisbruk/smugling Tilfeldig skadeverk/sabotasje mot infrastruktur, forsyninger, materiell og IT-systemer Industrispionasje Introduksjon av fremmedlegemer Bombetrusler Organisert kriminalitet Terrorangrep

5 Krav Petroleumsloven – kap 9 Energiloven – kap 6
Sivilforsvarsloven – Industrivernpliktige bedrifter Objektsikkerhetsforskriften – under utarbeidelse Forskrift om terrorsikring av havner og skip (basert på EU forordning 725 / ISPS koden) ADR – kap 10 Interne selskapskrav

6 Retningslinjer DSB: ROS analyse for kommunene
OLF 091 – Anbefalte retningslinjer for sikring av materiell og forsyninger i oljeindustrien OLF 003B – Sikringskontroll og brukerkomiteer ved helikopterterminaler FG – Innbruddsikring for næringslivet Europanorm EN Alarmsystemer (Info for de som er interessert: NOU 2006:6 – Når sikkerheten er viktigst)

7 Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip, flyttbare boreinnretninger og i havner
EU forordning 725/2004 og International Ship and Port Facility Security code (ISPS) Skip over 500 brt i internasjonal trafikk Havner / terminaler som betjener slike skip PS: Ny forskrift på vei – basert på EU forordning 065 / Port Security – utvidelse av ”ISPS”-området

8 ISPS koden ISPS kodens ulike nivåer / prinsipper –
Har ditt selskap konkrete planer for et økt trusselnivå?

9 ISPS < > Ikke-maritime foretak
Kan foretak som ikke er underlagt ISPS bestemmelsene lære noe av disse? Adgangskontroll Sårbare områder/operasjoner Last, leveranser, forsyninger Overvåking og kontroll

10 ISPS < > Ikke-maritime foretak
Hva mangler i ISPS koden med tanke på egensikring? Informasjonssikring; beskyttelse av selskapet forretningsfortrinn, strategier, kommunikasjon etc Personell sikring (delvis); Rutiner for ansettelser, opplæring, reiseaktiviteter, avslutte arbeidsforhold

11 Trusselnivåer Nasjonalt nivå OLF/ Forsvaret ISPS Lavt Normalt Nivå 1
Moderat Alfa Høyt Bravo og Charlie Nivå 2 Ekstremt Delta Nivå 3 (Et uoffisielt forsøk på å matche ulike nivåer…. )

12 Hva er en krise? Krisen kommer overraskende Mangel på kontroll
Vitale interesser står på spill Mange aktører Tidspress Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen Fokus på kortsiktige løsninger Usikkerhet Mangel på informasjon Intens interesse og oppfølging fra utenforstående

13 Security kriseberedskap
En god security kriseberedskap forutsetter at grunnleggende sikring er på plass: Personell Fysisk / Adgang IT / kommunikasjon Logistikk Sårbare operasjoner/områder Grunnsikringen må være funksjonell Grunnsikring og Beredskapsplanlegging bør være knyttet til en Trussel- og sårbarhetsvurdering

14 Fra trussel til hendelse
Fare > Ulykke, hendelse ?

15 Security kriseberedskap
Er noe annerledes for en beredskapssituasjon som skyldes security? Varsling Bekjempelse Redning Evakuering Normalisering

16 Oppsummering Takk for oppmerksomheten! Security < > safety
Krav og retningslinjer ISPS Trusselnivåer Krise og beredskap Takk for oppmerksomheten!

17


Laste ned ppt "ISPS sikring og Beredskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google