Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederutviklingsprogram USIT 2013. Ledelse i USIT?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederutviklingsprogram USIT 2013. Ledelse i USIT?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederutviklingsprogram USIT 2013

2 Ledelse i USIT?

3 Mål for programmet Bidra til økt rolleforståelse; egen og andres Styrke ledernes kompetanse i fag- og personalledelse Ha fokus på relasjonsledelse: resultat – og utviklingsorientert Fremme kontakt og samarbeid på tvers Helhetlig og enhetlig ledelse på USIT

4 Programstruktur og metodikk 5 samlinger à 2 dg.; morgen dag 1 til ettermiddag dag 2 Trekantsamtaler Kollegaveileder Forberedelsesoppgaver og etterarbeid Veiledning underveis i forløpet Arbeid i plenum, basisgrupper, mindre enheter Veksling mellom fag og trening Casebasert og direkte relevans for ledelse i arbeidshverdagen

5 Målgruppe og gjennomføring Alle seksjonsledere og gruppeledere ved USIT, inkl SUN Gjennomføres i to kull med maks mix sammensetning, uten overordnet i basisgruppe

6 Hva er lederskap? Ledelse dreier seg om å oppnå resultater gjennom andre, i samsvar med organisasjonens mål Tom Colbjørnsen BI (2004)

7 Hva skaper effektiv ledelse? Høy kvalitet på produkter, service, rykte, økonomiske resultater Godt arbeidsmiljø og relasjoner mellom ansatte Læring og motivasjon

8 Lederferdigheter Mål & forventninger Fokus på oppdraget Relasjonsledelse Endring - fokus på utvikling og læring Tilrettelegge Konstruktiv problemløsning Kvalitetssikring Gi informasjon Følge opp VeiledeStøtte & omtanke God kommunikasjon Ris & ros Inspirere & motivere Involvere andre Komme med forbedringsforslag Utvikle seg selv og andre Bidra til å gjennomføre endringer G. Yukl

9 Modul 1: Ledelse: person – relasjon – rolle i USIT Effektivt lederskap: –Handlingsrom, myndighet, mandat, rolleforståelse –Egen motivasjon –Lederen som kulturbygger Arbeide med personlig utviklingsplan

10 Talent Grundig og nøyaktig Overslag Blir ikke ferdig tidsnok/treg Allergi Upresishet, omtrentlighet Utvikling Prioritere/Godt nok

11 Når ”allergi” og «overslag» møtes..

12 Modul 2: Det utviklingsorienterte og korrigerende lederskapet Utvikle og inspirere medarbeidere og kollegaer Mål- og prestasjonsstyring Den nødvendige og korrigerende samtalen Arbeide med personlig utviklingsplan

13 Modul 3: Endringsorienterte lederskapet Strategiforståelse i faglige organisasjoner med implikasjoner for utøvde ledelse –Mellomleders koordinerende rolle Ledelse helt ut Ledelse helt opp Arbeide med konkrete cases Arbeide med personlig utviklingsplan

14 Modul 4: Ledelse av grupper og team Målstyring og resultatoppnåelse i grupper/team Se mulighetene og styre unna fallgruvene Oppgave- og relasjonsorientering Arbeide med personlig utviklingsplan

15 Modul 5: TBD Fange opp det mest relevante Oppsummere og trekke veier videre Definere ny personlig utviklingsplan

16 Ledelse er evigvarende utviklingsprosess tidvis en komplisert øvelse å ta ansvar for å utøve godt lederskap Hva er medarbeidernes rolle? ta ansvar for å gjøre leder best mulig være en aktør som tydeliggjør behov, deler kompetanse, peker på muligheter og begrensninger mv å utsette seg for ledelse

17


Laste ned ppt "Lederutviklingsprogram USIT 2013. Ledelse i USIT?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google