Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederutviklingsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederutviklingsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederutviklingsprogram
USIT 2013

2 Ledelse i USIT?

3 Mål for programmet Bidra til økt rolleforståelse; egen og andres
Styrke ledernes kompetanse i fag- og personalledelse Ha fokus på relasjonsledelse: resultat – og utviklingsorientert Fremme kontakt og samarbeid på tvers Helhetlig og enhetlig ledelse på USIT

4 Programstruktur og metodikk
5 samlinger à 2 dg.; morgen dag 1 til ettermiddag dag 2 Trekantsamtaler Kollegaveileder Forberedelsesoppgaver og etterarbeid Veiledning underveis i forløpet Arbeid i plenum, basisgrupper, mindre enheter Veksling mellom fag og trening Casebasert og direkte relevans for ledelse i arbeidshverdagen

5 Målgruppe og gjennomføring
Alle seksjonsledere og gruppeledere ved USIT, inkl SUN Gjennomføres i to kull med maks mix sammensetning, uten overordnet i basisgruppe

6 Hva er lederskap? Ledelse dreier seg om å oppnå resultater gjennom andre, i samsvar med organisasjonens mål Tom Colbjørnsen BI (2004)

7 Hva skaper effektiv ledelse?
Elkem Hva skaper effektiv ledelse? Høy kvalitet på produkter, service, rykte, økonomiske resultater Godt arbeidsmiljø og relasjoner mellom ansatte Læring og motivasjon I hvilken grad bidrar din måte å lede på til høy kvalitet på produkter, tjenester og omdømme? I hvilken grad bidrar til Developing people - creating value

8 Lederferdigheter Relasjonsledelse Fokus på oppdraget
Mål & forventninger Tilrettelegge Veilede Støtte & omtanke God kommunikasjon Følge opp Ris & ros Konstruktiv problemløsning Inspirere & motivere Kvalitetssikring Involvere andre Gi informasjon Komme med forbedringsforslag Utvikle seg selv og andre Bidra til å gjennomføre endringer Endring - fokus på utvikling og læring G. Yukl

9 Modul 1: Ledelse: person – relasjon – rolle i USIT
Effektivt lederskap: Handlingsrom, myndighet, mandat, rolleforståelse Egen motivasjon Lederen som kulturbygger Arbeide med personlig utviklingsplan

10 Talent Overslag Utvikling Allergi Grundig og nøyaktig
Blir ikke ferdig tidsnok/treg Utvikling Prioritere/Godt nok Allergi Upresishet, omtrentlighet

11 Når ”allergi” og «overslag» møtes ..
Beslutningsdyktig "Pushy" Passiv Tålmodig Beskjeden "Pushy" Initiativ Dersom dette er bildet av en leder og en medarbeider, gjør det stor forskjell hvorvidt medarbeideren bare fortelles at han eller hun må være mer initiativrik eller om det hele settes inn i en større sammenheng slik det er gjort over.

12 Modul 2: Det utviklingsorienterte og korrigerende lederskapet
Utvikle og inspirere medarbeidere og kollegaer Mål- og prestasjonsstyring Den nødvendige og korrigerende samtalen Arbeide med personlig utviklingsplan

13 Modul 3: Endringsorienterte lederskapet
Strategiforståelse i faglige organisasjoner med implikasjoner for utøvde ledelse Mellomleders koordinerende rolle Ledelse helt ut Ledelse helt opp Arbeide med konkrete cases Arbeide med personlig utviklingsplan

14 Modul 4: Ledelse av grupper og team
Målstyring og resultatoppnåelse i grupper/team Se mulighetene og styre unna fallgruvene Oppgave- og relasjonsorientering Arbeide med personlig utviklingsplan

15 Modul 5: TBD Fange opp det mest relevante
Oppsummere og trekke veier videre Definere ny personlig utviklingsplan

16 Ledelse er evigvarende utviklingsprosess tidvis en komplisert øvelse å ta ansvar for å utøve godt lederskap Hva er medarbeidernes rolle? ta ansvar for å gjøre leder best mulig være en aktør som tydeliggjør behov, deler kompetanse, peker på muligheter og begrensninger mv å utsette seg for ledelse

17


Laste ned ppt "Lederutviklingsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google