Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus
Birgitte Graverholt, Sykepleier og ph.d. kandidat Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB Løvåsen Undervisningssykehjem Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Knarvik legevakt, 30. August 2011

2

3 Disposisjon Bakgrunn Eldre i sykehus - hva skjer egentlig? Artikkel 1
-Forskningsspørsmål -Metode -Resultat

4 Bakgrunn Springer ut fra ”Bedre hjelp til akutt syke sykehjemsbeboere”
Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) Det er ikke gjort lignende studier i norske eller nordiske settinger

5 Eldre i sykehus…

6 FYSIOLOGISK ALDRING Redusert muskelstyrke - Aerobisk kapasitet svekkes - Vasomotorisk instabilitet - Redusert ben-tetthet - Redusert lungefunksjon - Redusert sensorisk funksjon Forandring i tørste og ernæring Hudens integritet svekkes Urininkontinens

7 Sykehusopphold bidrar med Primære konsekvenser Sekundære konsekvenser
Aldringstegn Sykehusopphold bidrar med Primære konsekvenser Sekundære konsekvenser Redusert muskelstyrke Immobilisering, sengehest Fallering, fall Avhengighet, reduksjon av funksjon Vasomotorisk instabilitet Redusert plasma, dehydrering Synkope, svimmelhet Fall, brudd Redusert ben-tetthet Akselerering av ben-tap Økt risiko for fraktur Fraktur Redusert lungefunksjon Høyere residualvolum Redusert PaO2 Synkope, delirium Redusert sensorisk funksjon Isolasjon, briller/høreapparat, sensorisk deprivasjon Delirium Differensialdiagnoser Medikamenter Tørste - ernæring Barrierer, ”tjoring”, dietter Underernæring, dehydrering Redusert plasmavolum, sonde Hudens integritet Immobilitet, friksjon Trykksår Infeksjon Tendens til urininkontinens Barrierer, ”tjoring” Inkontinens Kateter, infeksjon Creditor 1993

8 Hva skjer med et gammelt menneske i sykehus?
Årsaken til sykehusinnleggelsen behandles Likevel tar det lang tid for den gamle å gjenopprette samme grad av funksjon.

9 Artikkel 1 - forskningsspørsmål
Hvor vanlig er det at sykehjemsbeboere legges inn i sykehus, sammenlignet eldre utenfor sykehjem? Hva karakteriserer sykehusoppholdet til sykehjemsbeboere? Hvor mange dør i sykehus eller kort tid etter?

10 Artikkel 1 - metode Studieperiode 01.01.2007 – 31.12.2008
Populasjonsbasert 2-trinns datasamling Avgrenset til alder >67 år

11 Studiepopulasjonen Gjennomsnittlig alder 85 år 38 % menn
Antall innleggelser 2 451 Antall personer Antall sykehjem

12 G J EN N O M S N I T T L I G Å R L I G I N N L E G G E L S E S R A T E
Tabell 1 Innleggelsesrater for beboere i Bergen Kommune > 67 år – sykehjemsbeboere spesielt og andre. Sykehjemsbeboere 2007–2008 Andre innbyggere 2007–2008 Samlet Menn Kvinner G J EN N O M S N I T T L I G Å R L I G I N N L E G G E L S E S R A T E Total 0.62 0.82 0.54 0.26 0.28 0.23 67–79 år 0.72 0.87 0.61 0.17 0.20 0.15 80–89 år 0.68 0.84 0.41 0.45 90+ år 0.48 0.43 0.81 0.74

13 Innleggelsesrater andre land
UK 16 % (Godden & Pollock 2001) USA 26 % (Barker et al 1994) Canada 16 % (Jensen et al 2009) Norge 62 % (Graverholt et al 2011)

14 Diagnoser ved utskriving
20 % 45 % 18 % 16 %

15 Liggedøgn Antall liggedøgn i året: liggedøgn Gjennomsnittlig liggetid: 5.1 døgn Til enhver tid innlagt: 17 pasienter

16 Dødelighet In-hospital mortality 16 % 6 % (Godden 2001) - 8 % (Ingarfield 2009) 30 day mortality 29 %

17 Hva betyr resultatene? Legger vi inn i sykehus for hyppig?
Tilbyr vi for dårlig ”pleie ved livets slutt”? Manglende samhandling? Rom for forbedring

18 ?

19 Oppsummering Overraskende høye hospitaliseringsrater
Konsistent mønster av diagnoser Høye mortalitetstall

20 REFERENCES Lydklipp fra radio – Her og nå, NRK 06.09.2010 kl 1540
Creditor M. Hazards of hospitalizations of the elderly. Ann Intern Med 1993;118:219–23. Konetzka RT, Spector W, Limcango MR. Reducing hospitalizations from long-term care settings. Med Care Res Rev 2008;65:40–66 ”Health at a Glance 2009: OECD Indicators” (www.oecd.org/health/healthataglance) Report No. 47 ( ) to the Storting. The Coordination Reform. (Summary in English) Godden S and P. AM, The use of acute hospital services by elderly residents of nursing and residential care homes. Health and Social Care in the Community, (9): p Graverholt B, Riise T, Jamtvedt G, Ranhoff AH, Krüger K & Nortvedt MW. Acute hospital admissions among nursing home residents: a population-based observational study. BMC Health Services Research, 2011, 11:126. [www.biomedcentral.com/ /11/126] Jensen PM, et al., Are long-term residents referred appropriately to hospital emergency departments? Can Fam Physician, (55): p. 5. Barker WH, et al., Rates, Patterns, Causes and Costs of Hospitalization of Nursing Home Residents: A Population-Based Study. American Journal of Public Health, (10): p. 5. Ronald LA, et al., Hospitalization Rates of Nursing Home Residents and Community-Dwelling Seniors in British Columbia. Canadian Journal of Aging, : p Lydklipp fra radio – Her og nå, NRK kl 1540 The photos are downloaded from


Laste ned ppt "Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google