Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus Birgitte Graverholt, Sykepleier og ph.d. kandidat Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB www.kunnskapsbasert.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus Birgitte Graverholt, Sykepleier og ph.d. kandidat Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB www.kunnskapsbasert.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus Birgitte Graverholt, Sykepleier og ph.d. kandidat Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB www.kunnskapsbasert.no Løvåsen Undervisningssykehjem Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Knarvik legevakt, 30. August 2011

2

3 Disposisjon Bakgrunn Eldre i sykehus - hva skjer egentlig? Artikkel 1 -Forskningsspørsmål -Metode -Resultat

4 Bakgrunn Springer ut fra ”Bedre hjelp til akutt syke sykehjemsbeboere” Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) Det er ikke gjort lignende studier i norske eller nordiske settinger

5 Eldre i sykehus…

6 FYSIOLOGISK ALDRING -Redusert muskelstyrke - Aerobisk kapasitet svekkes - Vasomotorisk instabilitet - Redusert ben-tetthet - Redusert lungefunksjon - Redusert sensorisk funksjon -Forandring i tørste og ernæring -Hudens integritet svekkes -Urininkontinens

7 AldringstegnSykehusopphold bidrar med Primære konsekvenser Sekundære konsekvenser Redusert muskelstyrke Immobilisering, sengehest Fallering, fallAvhengighet, reduksjon av funksjon Vasomotorisk instabilitet Redusert plasma, dehydrering Synkope, svimmelhetFall, brudd Redusert ben-tetthetAkselerering av ben- tap Økt risiko for frakturFraktur Redusert lungefunksjon Høyere residualvolum Redusert PaO2Synkope, delirium Redusert sensorisk funksjon Isolasjon, briller/høreapparat, sensorisk deprivasjon DeliriumDifferensialdiagnoser Medikamenter Tørste - ernæringBarrierer, ”tjoring”, dietter Underernæring, dehydrering Redusert plasmavolum, sonde Hudens integritetImmobilitet, friksjonTrykksårInfeksjon Tendens til urininkontinens Barrierer, ”tjoring”InkontinensKateter, infeksjon Creditor 1993

8 Hva skjer med et gammelt menneske i sykehus? Årsaken til sykehusinnleggelsen behandles Likevel tar det lang tid for den gamle å gjenopprette samme grad av funksjon.

9 Artikkel 1 - forskningsspørsmål Hvor vanlig er det at sykehjemsbeboere legges inn i sykehus, sammenlignet eldre utenfor sykehjem? Hva karakteriserer sykehusoppholdet til sykehjemsbeboere? Hvor mange dør i sykehus eller kort tid etter?

10 Artikkel 1 - metode Studieperiode 01.01.2007 – 31.12.2008 Populasjonsbasert 2-trinns datasamling Avgrenset til alder >67 år

11 Studiepopulasjonen –Gjennomsnittlig alder 85 år –38 % menn Antall innleggelser2 451 Antall personer 1 688 Antall sykehjem 38

12 Sykehjemsbeboere 2007–2008 Andre innbyggere 2007–2008 SamletMennKvinnerSamletMennKvinner G J EN N O M S N I T T L I G Å R L I G I N N L E G G E L S E S R A T E Total 0.620.820.540.260.280.23 67–79 år 0.720.870.610.170.200.15 80–89 år 0.680.840.610.410.450.41 90+ år 0.480.720.430.680.810.74 Tabell 1 Innleggelsesrater for beboere i Bergen Kommune > 67 år – sykehjemsbeboere spesielt og andre.

13 Innleggelsesrater andre land UK16 % (Godden & Pollock 2001) USA26 % (Barker et al 1994) Canada16 % (Jensen et al 2009) Norge 62 % (Graverholt et al 2011)

14 Diagnoser ved utskriving 20 % 18 % 16 % 45 %

15 Liggedøgn Antall liggedøgn i året: 6 250 liggedøgn Gjennomsnittlig liggetid:5.1 døgn Til enhver tid innlagt:17 pasienter

16 Dødelighet In-hospital mortality 16 % 6 % (Godden 2001) - 8 % (Ingarfield 2009) 30 day mortality29 %

17 Hva betyr resultatene? Legger vi inn i sykehus for hyppig? Tilbyr vi for dårlig ”pleie ved livets slutt”? Manglende samhandling? Rom for forbedring

18 ?

19 Oppsummering Overraskende høye hospitaliseringsrater Konsistent mønster av diagnoser Høye mortalitetstall

20 REFERENCES Creditor M. Hazards of hospitalizations of the elderly. Ann Intern Med 1993;118:219–23. Konetzka RT, Spector W, Limcango MR. Reducing hospitalizations from long-term care settings. Med Care Res Rev 2008;65:40– 66 ”Health at a Glance 2009: OECD Indicators” (www.oecd.org/health/healthataglance)www.oecd.org/health/healthataglance Report No. 47 (2008-2009) to the Storting. The Coordination Reform. (Summary in English) Godden S and P. AM, The use of acute hospital services by elderly residents of nursing and residential care homes. Health and Social Care in the Community, 2001. 6(9): p. 367-374. Graverholt B, Riise T, Jamtvedt G, Ranhoff AH, Krüger K & Nortvedt MW. Acute hospital admissions among nursing home residents: a population-based observational study. BMC Health Services Research, 2011, 11:126. [www.biomedcentral.com/1472-6963/11/126] Jensen PM, et al., Are long-term residents referred appropriately to hospital emergency departments? Can Fam Physician, 2009. 5(55): p. 5. Barker WH, et al., Rates, Patterns, Causes and Costs of Hospitalization of Nursing Home Residents: A Population-Based Study. American Journal of Public Health, 1994. 84(10): p. 5. Ronald LA, et al., Hospitalization Rates of Nursing Home Residents and Community-Dwelling Seniors in British Columbia. Canadian Journal of Aging, 2008. 27: p. 109-115. Lydklipp fra radio – Her og nå, NRK 06.09.2010 kl 1540 The photos are downloaded from www.google.com/


Laste ned ppt "Akutt syke sykehjemsbeboere og innleggelse i sykehus Birgitte Graverholt, Sykepleier og ph.d. kandidat Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB www.kunnskapsbasert.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google