Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bidrar forskningen til kvalitet i sykepleietjenesten – implementering og relevans? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bidrar forskningen til kvalitet i sykepleietjenesten – implementering og relevans? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bidrar forskningen til kvalitet i sykepleietjenesten – implementering og relevans? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 16.09.2011 www.kunnskapsbasert.no

2 Hva skal jeg snakke om? •F ORSKNING GJENNOM ET PASIENTFORLØP •B RUK AV FORSKNING I PRAKSIS •H VA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED IMPLEMENTERING AV FORSKNING I PRAKSIS ?

3 Utvikling av klinisk praksis LårhalsbruddOperasjon Frisk Rehabilitering Finnes retningslinjer for ernæring, men ikke implementert Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Mye forskning, i front internasjonalt Er praksis i tråd med god forskning clinical audit Uoversiktlig, mange studier, skrive systematisk oversikt Kunnskapshull Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Master KBP PhD KBP Master / PhD klinisk sykepleie

4 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Mental Health Evidence Based Social Care Evidence Based Library and Information Practice

5 Som pasient •Møtt med respekt •Ikke tilfeldig behandling •Ikke unødvendige undersøkelser •Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

6 Nesten ikke til å tro •20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt •Overført til Norge: –Ca 1000-2000 dødsfall –Ca 15.000 varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

7 •30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon •20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

8 Refleksjon over egen praksis • Hvorfor gjør vi det vi gjør? • Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? • Er det kultur på arbeidsplassene til å stille spørsmål om hva vi gjør? • Legger ledere til rette for refleksjon?

9 Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling.

10 Hva er realiteten? • 38.115 prosedyrer i 30 helseforetak • Fagprosedyrene ligger ikke tilgjengelig på internett • Noen fagprosedyrer hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre • 15 år gamle fagprosedyrer uten referanser • Mange sykehus hadde helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling • Noen avdelinger hadde ikke prosedyrer i det hele tatt • Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer • Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene Borgen K. Dagens Medisin 26.11.09

11 Hva er nytt? •Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

12

13

14 HJELP! Dyktige bibliotekarer ;-)

15

16 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

17

18 Trinn IV – Kritisk vurdere

19 Dette kan læres ;-)

20 Trinn V - Anvende

21 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

22 Tiger Woods vurderer sitt neste slag 40% information 60% interpretation

23 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt, kunnskapssenteret.no

24 Ta velinnformerte beslutninger •Brukeren/pasienten •Fagutøveren •Ledelsen •Politikeren

25

26

27 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS

28 Seminar etter videreutdanning OUS •Skal pasienter med osteogent sarkom ha drikkerestriksjoner under høydose Methorexat behandling? V/ Lotta Våde •Når skal intravenøs preoperativ antibiotikaprofylakse administreres for å gi optimal effekt? V/ Ragnhild Fossum •Hvilken innvirkning har ernæring på palliative kreftpasienters livskvalitet og opplevelse? V/ Kirsti Stray •Hvordan opplever kreftpasienter i poliklinikk å ha pasientansvarlig sykepleier? V/ Hilde Ulriksen •Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske Klorhexidin før kateterisering? v/ Arnhild Fredriksen •Trenger neutropene leukemipasienter å isoleres for å unngå infeksjon? v/ Anja Rolandsson

29 Hvordan få det til? •Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. •For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. •LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

30 • Undervisningssykehjem OUS, Radiumhospitalet Helse Bergen Nordlandssykehuset Samarbeider med

31 Prosjekt Nordlandssykehuset 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet

32 Hvorfor KBP ved Nordlandssykehuset? •Nasjonal satsing på kvalitet •Styresak 42/10 –pasientsikkerhet og kvalitet •Nordlandssykehuset er valgt ut som ett av landets pilotsykehus for ledelse av pasientsikkerhet

33 Overordnet mål Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er kunnskapsbasert.

34 Gjennomføring •Ledelsesforankring (vår 2011) •Utvelgelse av 18 enheter (juni 2011) •Kompetanseheving i KBP ressurspersoner (høsten 2011) •Implementering (2012-14) •Formidling (2011-14) •Evaluering (2011-14)

35 Ledelsesforankring 23456781 ”makttung” ”fagtung” Klinikker 18 enheter Ressurspersoner Totalt gis det kompetanseheving av 60 ressurspersoner 2 personer fra hver inkludert enhet = totalt 36 2 – 3 leger fra hver klinikk = totalt ca 20 4 ressurspersoner fordeles i samarbeid med SKB dyktig ressursperson

36 Nøkkel-/ressurspersonene •  Gjennomfører en videreutdanning i KBP høsten 2011 (15 stp) •  Gjennomfører kurs i KBP for leger/psykologer (høst 2011) •Delta sammen med enhetslederen i utarbeidelsen og gjennomføringen av tiltaksplan for implementering av KBP i enheten •Sikre et tilstrekkelig kunnskapsnivå hos resten av personalet ved enheten

37 Ønskelig minimumskompetanse •Ha en forståelse av formål og prosessen ved KBP •Kunne stille relevante kliniske spørsmål som angår egen praksis •Kunne finne og vurdere retningslinjer og fagprosedyrer •Kunne vurdere om egen praksis er i tråd med faglige retningslinjer

38 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

39 Du trenger ikke å være dårlig for å jobbe systematisk for å bli bedre KULTURENDRING

40 Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen www.kunnskapsbasert.no


Laste ned ppt "Hvordan bidrar forskningen til kvalitet i sykepleietjenesten – implementering og relevans? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google