Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleie og teknologi - enten eller?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleie og teknologi - enten eller?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepleie og teknologi - enten eller?
Bente Christensen Faggruppeleder NSFID

2 ”er det virkelig slik at sykepleietjenesten er den eneste sektoren som ikke kan benytte teknologi for å bedre sine tjenester?”

3 Bente Christensen Senterrådgiver NST

4 Antall personer 67 år og eldre vil etter hvert vokse raskt, fra 614 000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i Dette er over dobbelt så mange som i dag. kilde: statistisk sentralbyrå

5

6 The most apperent challenge for the future Health Services is the aging population. In Norway, the citizens 65+ are supposed to increase from 15% of the population in 2008 to 19% in In numbers, this is persons. At the same time, the group of years will increase only by 183 600 persons (from 53 to 35% of the population) (Norgeshelsa.no)

7 Ferdigbehandlede pasienter får ikke dra
kl. 06:46 Kilde: © NTB Ferdigbehandlede pasienter blir liggende i opptil 25 dager på sykehus fordi kommunene ikke har ledig kapasitet til å flytte dem over til sykehjem. Ullevål universitetssykehus i Oslo har til enhver tid mellom 30 og 50 utskrivningsklare pasienter som i virkeligheten trenger et omsorgstilbud fordi de er for syke til å klare seg på egen hånd. Ullevål universitetssykehus mener det er Oslo kommune som har ansvaret for de ferdigbehandlede pasientene.

8 91-åring kastet ut av sykehjem
Foto:Bjørn Anders Sørli/NRK Karen Hjelle er 91 år og brakk lårhalsen i juni. Etter vel en ukes sykehusopphold, fikk hun rehabiliteringsplass på Ryslingmoen sykehjem i Åmot, frem til 18. august. 91-åringen sliter med angst, kan ikke gå, knapt nok sitte og trenger hjelp 24 timer i døgnet. Ryslingmoen sykehjem har en stengt avdeling av økonomiske årsaker, som i stedet brukes til hybler for vikarer i helsetjenesten.

9

10 Hvorfor er kronikerene viktige?
Polkliniske besøk i 2004 i HN: 15% av pasientene stod for 45% av besøkene Langvarige og/ eller kompliserte forløp 20 min Pareto prinsippet – 80-20 Endringer i kroniker prevalens Tanke eksperiment: Halver behovet hos disse 15%: Total poliklinikkvolum ↓ 20

11 Prevalens av kronikere
USA 1996: 45% 75% av utgiftene1. Nederland 1992: 29.4%2 Norge 2005: 38% av alle liggedager3 UK 2005: 80 % av alle allmennmed konsultasjoner 4 30% av alle liggedager i sykehus. Hoffman C, Rice D, Sung H-Y. JAMA 1996;276(18): KNOTTNERUS J, Fam. Pract. 1992;9(1):15-21. Jensberg, H. SINTEF. (2005) Nolte E, Euro Observer 2005;7(2):1-3.

12

13

14

15

16 Pasientforløpet Et pasientforløp – hvordan ser det ut.
Annen linje tjenesten - kortvar Secondary care is intermittent and short term To get to secondary level – there is a triage system Most patients stay in primary care Patients spend most time in the home setting and in primary care – long term Arild Vassenden-09

17

18

19 Chronic Care Model Basis for reform i Sterkt teoretiske fundament
Kaiser Permanente - US, Veterans Health Administration –US, National Health Service - UK Sterkt teoretiske fundament Pasientsentrert Evidens basert Elementene går igjen i mange forskjellige modeller Må tilpasses norske forhold

20 Chronic Care Model - CCM
Wagner Journal of Nursing Care Quality 2002;16(2):67-80.

21 Veterans Administration (US), focus on
improving chronic disease management: ■ 50% reduction in bed-day rates from ■ 35% reduction in urgent care visit rates ■ moderate increase in clinic visits, tests and consultations Evaluation of Evercare model of case-management for elderly in US: ■ 50% reduction in unplanned admissions, without detriment to health ■ significant reduction in medications, with benefits to health ■ 97% family and carer satisfaction rates and high physician satisfaction Results of Castlefields Health Centre (UK) pilot of active management of conditions: ■ 15% reduction in admissions for older people ■ average length of stay fell by 31 per cent (from 6.2 days to 4.3 days) ■ total hospital bed days used by this group fell by 41 per cent ■ improved links between practice staff and other agencies in the community, leading to more appropriate referrals to other services and much faster response times for social services assessments Kaiser Permanente There are dramatic differences in bed-day use between Kaiser Permanente (and other US providers) and the NHS – e.g. the average length of stay for hip replacement is four days (Kaiser). This is in part due to their management of chronic disease, facilitated by greater integration between generalist and specialist care.

22 Konklusjon Antall kronikere øker
Å jobbe hardere og fortere løser ikke utfordringene… Systematisk utnyttelse av ressursene : pasient Primærhelsetjeneste IKT-verktøy Andre har klart det! YES – WE CAN! Health Care

23 Helseforetakene: 30 helseforetak 74 sykehus…

24 431 kommuner….

25

26

27

28 Støtte til helsearbeiderne
Enkel tilgang til oppdaterte retningslinjer Del retningslinjene med pasientene Bruk målrettede opplæringsmetoder av personell Gjør støtte fra spesialist tilgjengelig for primær helse teamet

29 Hva trenger pasienten for å hjelpe seg selv?
Informert pasient Tilgang til egen journal Tilgang til tilpasset informasjonsmateriell Tilgang til likemannsnettverk Systemer for egen evaluering – hjemme målinger/ påminnelser (medikamenter, møter etc) Lavterskel kontakt med helsetjenesten E-post el. likn Tilgang til teamet som støtter pasienten Video/ telefon konferanser med helsepersonell for planlegging og oppfølging Kontaktperson som kjenner pasienten

30

31

32

33 etikk

34

35

36 Takk for oppmerksomheten…..

37 Gruppeoppgaver: ”varme hender, kald teknologi” – er det nødvendigvis et motsetningsforhold her, og hvorfor oppfatter vi i det i så fall slik? Hvordan kan sykepleietjenesten nyttiggjøre seg teknologi for å imøtekomme de nye arbeids- og kompetansekravene som ny arbeidsdeling etter samhandlingsreformen krever? Hvordan kan du som tillitsvalgt være pådriver for å få kommunene til å satse på og investere i teknologi i helsetjenesten? Hva slags teknologi savner du når du ufører arbeidsoppgavene dine?


Laste ned ppt "Sykepleie og teknologi - enten eller?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google