Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYEs Lanseringskonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYEs Lanseringskonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Oslo kommune Sykehjemsetaten Tradisjon og fornyelse - Lansering av Sykehjemsetatens tilbud Bente Riis, etatsdirektør Litteraturhuset, 11. juni 2010 SYEs Lanseringskonferanse

2 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Målet med konferansen Styrke samarbeidet og dialogen med våre samarbeidspartnere Informere om utvikling og spesialisering av tilbud i sykehjem Dialog: Møter med bydelsdirektører og bestillerkontor 2 ganger årlig, møter med bydeler dersom det oppstår særskilte behov. Info: Vi informerer i de faste møtene med bydelene og det er utarbeidet ”innhold og kvalitet” som revideres i disse dager og skal revideres årlig heretter SYEs Lanseringskonferanse

3 Fritt sykehjemsvalg av kvalitativt gode og likeverdige tjenester
Vår visjon Fritt sykehjemsvalg av kvalitativt gode og likeverdige tjenester SYEs Lanseringskonferanse 3

4 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Verdier - Brukerorientering Respekt Engasjement Redelighet SYEs Lanseringskonferanse

5 Hvilke oppgaver skal vi ivareta?
Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune Virksomhetside : Gi personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov et tjenestetilbud i tråd med myndighetenes krav og de økonomiske rammebetingelser SYEs Lanseringskonferanse

6 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Sykehjemsetaten 2010 29 sykehjem drives av kommunen 13 syke- og aldershjem drives etter avtale med ikke- offentlige organisasjoner Åtte sykehjem drives av private kommersielle aktører etter konkurranse Ca 4700 heldøgnsplasser og 700 dagplasser Totalt sett har etaten ca årsverk, hvorav 45 stillinger i administrasjonen i NS3 4,022 milliarder i kostnadsbudsjett, 3,332 milliarder i inntektsbudsjett og 690 mill. i nettobudsjett SYEs Lanseringskonferanse

7 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Hovedmål strategi 2008 – 2011 BRUKERE Brukerne skal oppleve at de mottar rehabilitering, behandling og omsorg av god kvalitet, tilpasset individuelle behov SYEs Lanseringskonferanse

8 Status etter tre år – tjenestene til brukerne - spesialisering
Vi har etablert Lotte - modellen; Fagerborghjemmet, Manglerudhjemmet, Lilleborg sykehjem og Økern sykehjem Lindrende enheter; Akerselva sykehjem og Lillohjemmet Avdeling for personer som er MRSA smittet på Solvang sykehjem og Ammerudlunden Utviklet tilbud til yngre personer med nevrologiske sykdommer ved Kingosgate bo og rehabiliteringssenter Villa Enerhaugen – et unikt senter for yngre med demens Dagsenter for yngre personer med demens ved Grefsenhjemmet SYEs Lanseringskonferanse

9 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Spesialisering forts. Vi har planer for etablering av åtte plasser for eldre rusmisbrukere For øvrig skal vi i større grad legge til rette for at mentalt friske beboere skjermes fra demensrammede SYEs Lanseringskonferanse

10 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
Satsningsområde 2010 Videreutvikle korttidstilbudet Utvide og videreutvikle tilbud om rehabilitering Opprettet fagnettverk for rehab i SYE Korttid: Vi har utjevnet ressursene for å sikre et mest mulig likt tilbud på akke korttidsavdelinger, satser på kompetanseheving, ser på tildelingskriterier Rehab: Foretatt en reell styrking av ressurser, både personell og utstyr, økt grad av spesialisering SYEs Lanseringskonferanse

11 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10
OPPTRAPPINGSPLAN REHABILITERINGSPLASSER Sykehjem Kingosgt bo-og rehabiliterings-senter 18 plasser 28 plasser 32 plasser Smedstad-hjemmet 0 plasser 5 plasser 10 plasser 13 plasser Furuset sykehjem 4 plasser 12 plasser 16 plasser Tåsenhjemmet 8 plasser Langerud sykehjem Hovseter-hjemmet Sofienberg-senteret 7 plasser Kingosgate: er i ruteihh plan, har i dag 27 rehabplasser. Har økt bemanningen. Smestadhjemmet: Har tre av planlagte 5 rehabplasser i drift. Har økt bemannig. Avhengig av avvikling av langtidsplasser før de øker antall rehabplasser Furuset: Har økt ihh til plan og har 4 rehabplasser i drift. Opptrapping og opplæring skjer parallelt. Tåsenhjemmet: Er i rute ihh til plan. Har økt bemanningen. Langerud: Er i rute ihh til plan. Hovseterhjemmet: Har pt 5 rehabplasser i drift. Sofienbergsenteret: Er i rute iht planen og har 7 rehabplasser i drift. SYEs Lanseringskonferanse

12 Sykehjem – en helsefremmende arbeidsplass
SYEs Lanseringskonferanse 12


Laste ned ppt "SYEs Lanseringskonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google