Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Tradisjon og fornyelse - Lansering av Sykehjemsetatens tilbud Bente Riis, etatsdirektør Litteraturhuset, 11. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Tradisjon og fornyelse - Lansering av Sykehjemsetatens tilbud Bente Riis, etatsdirektør Litteraturhuset, 11. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Tradisjon og fornyelse - Lansering av Sykehjemsetatens tilbud Bente Riis, etatsdirektør Litteraturhuset, 11. juni 2010 Oslo kommune Sykehjemsetaten

2 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Målet med konferansen Styrke samarbeidet og dialogen med våre samarbeidspartnere Informere om utvikling og spesialisering av tilbud i sykehjem

3 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Vår visjon Fritt sykehjemsvalg av kvalitativt gode og likeverdige tjenester 3

4 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Verdier - Brukerorientering -Respekt -Engasjement -Redelighet

5 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Hvilke oppgaver skal vi ivareta? Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune

6 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Sykehjemsetaten 2010 29 sykehjem drives av kommunen 13 syke- og aldershjem drives etter avtale med ikke- offentlige organisasjoner Åtte sykehjem drives av private kommersielle aktører etter konkurranse Ca 4700 heldøgnsplasser og 700 dagplasser Totalt sett har etaten ca. 3.600 årsverk, hvorav 45 stillinger i administrasjonen i NS3 4,022 milliarder i kostnadsbudsjett, 3,332 milliarder i inntektsbudsjett og 690 mill. i nettobudsjett

7 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Hovedmål strategi 2008 – 2011 BRUKERE Brukerne skal oppleve at de mottar rehabilitering, behandling og omsorg av god kvalitet, tilpasset individuelle behov

8 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Status etter tre år – tjenestene til brukerne - spesialisering Vi har etablert Lotte - modellen; Fagerborghjemmet, Manglerudhjemmet, Lilleborg sykehjem og Økern sykehjem Lindrende enheter; Akerselva sykehjem og Lillohjemmet Avdeling for personer som er MRSA smittet på Solvang sykehjem og Ammerudlunden Utviklet tilbud til yngre personer med nevrologiske sykdommer ved Kingosgate bo og rehabiliteringssenter Villa Enerhaugen – et unikt senter for yngre med demens Dagsenter for yngre personer med demens ved Grefsenhjemmet

9 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Spesialisering forts. Vi har planer for etablering av åtte plasser for eldre rusmisbrukere

10 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Satsningsområde 2010 Videreutvikle korttidstilbudet Utvide og videreutvikle tilbud om rehabilitering –Opprettet fagnettverk for rehab i SYE

11 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Sykehjem01.01.201001.05.201001.09.201001.12.2010 Kingosgt bo-og rehabiliterings- senter 18 plasser28 plasser32 plasser Smedstad- hjemmet 0 plasser 5 plasser10 plasser13 plasser Furuset sykehjem 0 plasser 4 plasser12 plasser16 plasser Tåsenhjemmet 0 plasser 4 plasser 8 plasser10 plasser Langerud sykehjem 4 plasser12 plasser16 plasser18 plasser Hovseter- hjemmet 5 plasser10 plasser 16 plasser Sofienberg- senteret 7 plasser OPPTRAPPINGSPLAN REHABILITERINGSPLASSER

12 SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Sykehjem – en helsefremmende arbeidsplass


Laste ned ppt "SYEs Lanseringskonferanse 11.06.10 Tradisjon og fornyelse - Lansering av Sykehjemsetatens tilbud Bente Riis, etatsdirektør Litteraturhuset, 11. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google