Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lotte-sykehjem – gammel vin i ny flaske?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lotte-sykehjem – gammel vin i ny flaske?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lotte-sykehjem – gammel vin i ny flaske?

2 Lilleborg sykehjem Lilleborg sykehjem ble åpnet i april 1982
124 beboere fordelt på fem avdelinger. Store avdelinger. 30 korttidsplasser, 5 rehabiliteringsplasser, 89 langtidsplasser Hovedsakelig enerom, men også noen dobbeltrom

3 Vår faglige kompetanse og engasjement - din trivsel og trygghet.
Visjon Vår faglige kompetanse og engasjement - din trivsel og trygghet.

4 Bakgrunn Hørte Thyra Frank første gang i 2005
Ble inspirert av trivselsaspektet og nedbrytingen av institusjonspreget Lederteamet besøkte Lotte pleiehjem i København i 2006 Fokus på trivsel for beboerne og et mer individuelt tilpasset tilbud Unik mulighet for videreutvikling var årsaken til at vi meldte oss som kandidat til å være Lotte-sykehjem i Oslo.

5 Lotte-sykehjem Lilleborg ble i slutten av november i 2009 valgt som det tredje Lotte-sykehjemmet i Oslo. En opptur for hele organisasjonen! Målsettingen med Lotte-modellen er - å øke medbestemmelse/innflytelse fra beboerne når det gjelder, aktivitet, søvn og ernæring. - å øke tilgjengeligheten til ansatte og redusere isolasjon hos beboerne - å hjemliggjøre sykehjemmet og bedre trivselen

6 Involvering Institusjonssjefen besøkte alle avdelingene og informerte om prosjektet samt inviterte til innspill fra beboerne Inviterte til pårørendemøte i januar 2010 hvor tema var hvilke tanker de hadde om hvordan det ”ideelle” sykehjemmet skulle fungere.

7 Arbeidet videre Seks ulike forbedringsområder som kom fram:
Mat og måltider Aktiviteter og turer Fysisk aktivitet Fysisk miljø Hage Velvære

8 Lotte-arbeidsgrupper
Nedsatte seks tverrfaglige arbeidsgrupper med en ansatt fra hver avdeling I hver av gruppene er det en beboer representant Gruppene utarbeidet forslag til aktiviteter og tiltak i tråd med Lotte-filosofien Lederteamet er prosjektets styringsgruppe

9 Gjennomførte aktiviteter 1
Har innført følgende faste fellesaktiviteter: Kulturkveld på mandager Bingo på tirsdag ettermiddag Kino på torsdag ettermiddag Kafé med servering og sang/musikk på søndag ettermiddag Gudstjenester en gang per måned i kapellet (videreført aktivitet) I tillegg kommer andre tilbud som organiseres sentralt i SYE

10 Gjennomførte aktiviteter 2
Dugnad i hagen. Bygd lysthus. Aktiv bruk av hagen med konserter, allsang, vaffelsteking m.m. Båtturer på Oslofjorden Noen større fellesarrangementer, bl.a. Lilleborgdagen 2010, Sommerfesten m.m.

11

12 Gjennomførte aktiviteter 3
Prosjekt Lyd og bilde som terapeutisk redskap Finne aktiviteter som dekker beboernes behov for å høre til i et felleskap og som gir opplevelse av god livskvalitet. Prosjektstøtte fra Fylkesmannen En post har montert ringeklokker og postkasser til beboerrommene Rekruttert flere frivillige

13 Aktiviteter i avdelingene
Alle avdelingene har aktiviteter hver dag: Vise og sangstunder, konserter, baking/matlaging, bingo, bowling, trim, sittedans, dans, kino, lesestund, temamøter, turer, fester, aromaterapi, hund, fugl og fisk etc. Beboerne får tilbud om vin til måltider

14 Planlagte aktiviteter 1
Har inngått avtale om utvidelse av fellesstua Samarbeidsprosjekt med Norges musikkhøgskole Dialog med Nasjonalt kompetansesenter om aldring og helse vedrørende forskning på eldre og fysisk trening. Innkjøp av flere motoriserte trimsykler Treningsstudio for beboere på en post

15 Planlagte aktiviteter 2
Aktivitetsbibliotek på alle avdelingene Innrede velværesalong Omgjøre en aktivitørstilling til musikkterapeut Endring av rutiner både når det gjelder måltider og praktiske oppgaver Har i samarbeid med Lotte-sykehjemmet Økern, invitert Thyra Frank

16 Planlagte aktiviteter 3
Innkjøp av nye møbler og servise Ruste opp fellesarealene Følge med på medisinbruken i prosjekt-perioden

17 Ansatte Har motiverte og engasjerte ansatte
Deltakelse og involvering – stor arbeidsinnsats Mye kreativitet Nedgang i sykefravær Teaterforestillingen Evig Ung Mer attraktiv arbeidsplass – flere søker jobb hos oss

18 Status Lotte-sykehjem
Gode tilbakemeldinger fra beboere og pårørende Har gjennomført og planlagt mange aktiviteter Evaluerer prosjektet i begynnelsen av 2011

19 Gammel vin i ny flaske? Lotte på Lilleborg har ført til mer fokus på individuelt tilrettelagte tilbud, økt trivsel, større aktivitetstilbud og ikke minst mer kos og mer vin Innføring av Lotte-modellen ved Lilleborg sykehjem er ikke gammel vin i ny flaske


Laste ned ppt "Lotte-sykehjem – gammel vin i ny flaske?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google