Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Faktatall 5 hjemmetjenestesoner med til sammen 560 brukere 2 sykehjem, med til sammen 120 plasser Korttidsavdeling med 13 plasser Intermediæravdeling med 5 senger fra 1.januar 2013 6 boliger i PU-tjenesten + 2 avlastningsboliger –Alle bruker meldingsfunksjonaliteten i Profil 3 fastlegekontor, 17 fastleger og 4 turnusleger –Alle bruker PLO-meldinger Interkommunal legevakt –Kan sende epikrise/meldinger til hj.tj og sykehjem. –Helse og omsorgstjenesten kan sende plo-meldinger til legevakt. Elektronisk vederlagstrekk til NAV Lokalsykehus: Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø og Harstad)

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Statistikk Meldingstrafikk i 2011 og 2012 (t.o.m 01.10.12)

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hvordan fungerer elektroniske meldinger i Profil? Meldingen legger seg i pasientens journal etter behandling ut av innboks For å ha tilgang til meldingene: –Må ha tilgang til pasientens journal –Må være autorisert for elektroniske meldinger –Må være autorisert for tjenesteadressen (dersom meldingen er sendt til tjenesteadresse)

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Autorisasjon/ Tilgangsstyring i Profil

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Tilgangsstyring i profil Alle sykepleiere og vernepleiere har tilgang til elektroniske meldinger. Legges i riktig funksjonsgruppe i Profil, flere grupper: Tilgang til forskjellige tjenesteadresser:

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Tilgangsstyring i profil Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har lesetilgang på elektroniske meldinger Leger i sykehjem har tilgang til å behandle og sende elektroniske meldinger

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Rutiner for behandling av meldinger

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Rutiner rundt meldingshåndtering: Meldingsansvarlig og meldingsgruppe For alle med tilgang til meldigner: Hver dag skal det være noen som har ansvaret for å gå i innboksen og fordele innkommende meldinger. Innboksen skal sjekkes daglig, både dag og kveld. Sjekk Gruppens ubehandlede meldinger hver gang du er på jobb. Saksbehandle de meldingene du er satt som saksbehandler på. Sjekk ”Avvik sendte” hver dag. Dette for å se at man får kvittering på at sendt melding er mottatt hos mottaker. Meldingsansvarlige har følgende oppgaver: Overordnet ansvar for meldingsovervåkning Kontaktperson inn/ut av avdelinga Avvikshåndtering – oppfølging Oppfølging av meldinger som ikke er ferdigbehandlet Opplæringsansvarlig Ansvarlig for å implementere retningslinjene/ rutinene lokalt

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hva må vi passe på? Vedlikeholdsrutiner for å holde informasjonen i Profil oppdatert! –(Diagnose, fastlege, medisiner, IPLOS, kontaktpersoner) Arbeidsrutiner må endres Meldingsovervåking/avvikshåndtering Følge retningslinjer for bruk av meldinger

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hva må vi passe på? Benytt Forespørsel/Svar på forespørsel til fastlegene. Hvis man sender Helseopplysning til lege  Husk å hak bort informasjon du ikke ønsker å ha med i meldingen! Det skal KUN sendes nødvendig informasjon som er aktuell for henvendelsen! Svar på Melding om innlagt pasient med Innleggelsesrapport innen ett døgn. Bruk riktig meldingstype! ALLTID underskriv med navn, tittel og telefonnummer i meldingene. Sjekk innboks og behandle/besvare meldinger DAGLIG!

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Rutiner for behandling av meldinger Det må være felles rutiner, og en felles forståelse for hvordan man behandler meldingene. –Meldinger fra fastlege er det utøvende tjeneste som har ansvar for å behandle og svare på. –Meldinger med sykehus har andre rutiner: Korttidsavdelingen har ansvaret for å behandle følgende meldinger: Helseopplysning ved søknad, Melding om utskrivningsklar pasient og Avmelding om utskrivningsklar pasient Korttidsavdelingen koordinerer med hj.tj og sykehjem dersom pasienten skal dit. Tildelingsenheten kommer til å overta behandlingsansvaret for disse meldingene når enheten er startet opp. Utøvende tjeneste sender innleggelsesrapport.

13 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Mulige meldingstyper i profil Til sykehus kan man sende Innleggelsesrapport, Forespørsel, Avviksmelding og svar på forespørsel. NB! Man kan kun sende meldinger på innlagte pasienter! Til fastlege kan man sende Forespørsel, Helseopplysning til lege, Legemiddelhåndtering, Orientering om dødsfall, orientering om tjenestetilbud og svar på forespørsel.

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Hvem har ansvaret for å holde informasjon oppdatert?

15 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Adresseregisteret –Både PLO, helsestasjon og legekontor må holdes oppdatert

16 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Forbindelsesregister i profil

17 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Partnere i Dips Communicater og virksomhetssertifikat

18 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning

19 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Ansvarlig for overvåkning Hvem har ansvaret for overvåkning? –Jeg –Systemansvarlig for Profil –Meldingsansvarlige –IT- bistår når det er tekniske feil, og gjør oppgraderinger Utfordring: –Meldingsovervåkning på legekontoret/legevakt Noen legekontor har ikke gode nok rutiner for meldingsovervåkning, og oppdager dermed ikke feil, og er heller ikke trygge på avvikshåndtering. –Support – tar tid!

20 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåking elektroniske meldinger Overvåking i Profil: –Sjekk Innboks og gruppens ubehandlede meldinger –Følg opp avdelinger som ikke har behandlet meldinger

21 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning elektroniske meldinger Overvåkning i profil: –Sjekk avvik sendte, og se at man får kvittering på sendt melding.

22 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning elektroniske meldinger Overvåking i Dips Communicater –Sjekk innboks-arkivert, er alle meldingene gått igjennom til Profil? Sjekk utboks-sendt, er alle meldingene kommet frem til mottaker, har vi fått kvittering? Leveranse og applikasjonskvittering. –OBS! NAV-meldinger- er gul, blir ikke grønn –Sjekk oppgavelogg

23 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Største utfordring… Holde orden i eget hus! Få rutinene implementert, slik at det blir en del av daglig drift Sikre meldingsovervåkning, og avvikshåndtering –Sårbart med få personer som kjenner systemet godt Avhengig av at samarbeidspartnerene også gjør det de skal! Ikke sterkere enn svakeste ledd

24 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Viktige dokumenter Normen Krav til elektronisk meldingsutveksling

25 Kontaktinfo: Mona Pedersen Tlf 77 88 32 38 / 47 48 22 07 Epost: mona.pedersen@lenvik.kommune.nomona.pedersen@lenvik.kommune.no


Laste ned ppt "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google