Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Nyttige erfaringer bør benyttes!” Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Nyttige erfaringer bør benyttes!” Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Nyttige erfaringer bør benyttes!” Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune 1

2 Om Arendal kommune  42 000 innbyggere  1300 ansatte i Omsorg, Mestring og Rehabilitering (OMR)  9 sykehjem  11 hjemmesykepleiesoner  218 bemannede boliger  IKT tatt i bruk i alle deler av OMR siden 2005 2

3 ELIN-K fase 1 - Pilotkommune siden 2006  3 fastlegekontorer  Legegruppen Grandgården - Plenario  Tromøy legesenter - Winmed  Pollen legesenter - Vision (fra 2010)  2 hjemmesykepleiesoner  2 korttidsavdelinger ved sykehjem  Tjenestekontoret  Utvikling og testing 2006 – 2009  Pilotering 2010  Drift 2011 3

4 Status 14. februar 2011  PLO-meldingene er tatt i bruk ved 9 av 11 legekontor  31 av 37 leger er i gang Legene i nabokommunene begynner å etterlyse samme mulighet! 4

5 Forberedelser til bredding  Informasjon og forankring  Brev undertegnet av kommuneoverlege til alle fastlegene  Informasjon og presentasjon i fastlegeutvalget  Avtaleutkast med frist for tilbakemelding  Oppsett av kommunikasjonsparter  Lastet ned alle legekontorenes sertifikater til egen mappe  Sjekket legenes HERid i adresseregisteret – noen manglet  To legekontorer hadde oppgitt feil org. nr. Fikk hjelp av CGM  Egen brukerveiledning på oppsett viste DES, ikke ebXML  Hvordan se forskjell på krypterings- og signeringssertifikater?  La inn Com Parter etter mal fra den første som Tieto hadde satt opp  Etablerte Endringslogg  Adressekit til legekontorene (8 Winmed-kontorer)  Burde hatt en kvalitetssjekk på hvilke tjenestetyper CGM la inn 5

6 TIPS:  Alle legene måtte registreres som meldingsmottakere i fagsystemet for å få satt opp kommunikasjonen.  For å hindre at disse ble benyttet før de var klare, satte vi (VENT) etter navnet og fjernet dette etter hvert som kommunikasjonen var etablert og testet. 6

7 Testing av kommunikasjon  Installasjon av adressekit  CGM avtalte tid med legekontorene og utførte installasjon.  Avtalte å bruke Line Danser som gjennomgående testpasient.  Vi sjekket at testmeldingene kom frem og at applikasjonskvitteringer ble mottatt.  Legekontorene fikk noen uforståelige feilmeldinger og avviste meldinger når kommunen prøvde å sende  Måtte fjerne HERid på legene og bare beholde HPR-nr  Måtte legge inn kommunens orgnr som avsender ID til to legekontor 7

8 Rutiner  Rutinebeskrivelse - kommune  ”Kokebok for eMeldinger”  Kort om bakgrunn  Hvilke meldinger skal brukes når  Rutiner ved sending av meldinger  Rutiner ved mottak av medlinger  Rutiner ved feil og avvik  Hvilke legekontor som kan kommunisere elektronisk  Rutinebeskrivelse – legekontor  Basert på mal fra Bergen kommune - Justert til lokale forhold 8

9 Opplæring 9 • Tilbyr kurs fra 1300 – 1500 for inntil 20 personer • Annonseres i kursportalen med beskjed til teamledere • Innleder med Rutinebeskrivelsen • Gjennomgår og tester alle meldingstypene • Bruker egen testpasient i produksjonsbasen

10 TIPS  Bruk egen kommune som mottaker av alle testmeldinger fra kursene  Du unngår da å spamme legenes innbokser  Du kan også (sannsynligvis) slette meldingene etterpå slik at det ser ryddig og greit ut til neste kurs 10

11 Når alt er klart…  ”Start-pakke” til legekontorene  Sendte ut brukerveiledning fra CGM sammen med rutinebeskrivelsen for legekontorene og følgebrev  Tilbud om å komme rundt til dem hvis det var ønskelig  Klarsignal til kommunens ansatte  Fjernet (VENT) etter legenes navn  Oppdaterte rutinebeskrivelsen  E-post med informasjon til alle teamledere  Avtale med IKT Agder om kontroll av meldingsflyten daglig 11

12 TIPS  Etablér gjerne en ordning med meldingsansvarlige på hver lokasjon.  Disse gis et særskilt ansvar for å innføre gode rutiner på sin arbeidsplass, samt å følge opp at meldingene faktisk blir behandlet og at applikasjonskvittering kommer.  Disse er også lokasjonens hovedkontakt mot systemansvarlig. 12

13 Oppfølging  Loggen i fagsystemet viste raskt at legene tok meldingene i bruk  Følger denne nøye i starten og gir tilbakemeldinger ved feil bruk  Sjekker jevnlig at meldinger blir fulgt opp og merket som ”Behandlet” i kommunen  Siden tjenestebasert adressering ikke virker ennå, er det en utfordring å fange opp alle meldingene som skal til Tjenestekontoret – sjekker ubehandlede meldinger som er eldre enn 1 uke 13

14 Suksesskriterier  Forankring og forståelse hos alle parter  Dedikerte ressurser  God dialog med leger og leverandører  Klare ansvarsforhold  Gode rutiner  Tett oppfølging  Tålmodighet  Timing 14

15 15 Lokal prosjektleder Tieto ELIN-KLegesystemleverandører

16 Slik begynner det å se ut… 16

17 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? 17


Laste ned ppt "”Nyttige erfaringer bør benyttes!” Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google