Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk meldingsutveksling Rana kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk meldingsutveksling Rana kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk meldingsutveksling Rana kommune

2

3 Elektroniske meldinger er kryptert elektronisk informasjon, som sendes fra en del av helsevesenet til en annen. Formålet er effektiv informasjonsflyt og bedre sikkerhet. er etablert for å sikre en felles standardisert plattform for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i Norge – et felles helsenett.

4

5 Hvordan komme i gang? Forankring i kommunen
Økonomi  prosjekt og drift Prosjektorganisasjon

6 Starten…

7 Mål Gjennom bruk av elektronisk meldingsutveksling, skal Rana kommune effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter. Systemet skal gjøre det enklere å sende beskjeder, henvisninger, helseopplysninger, rapporter etc. Øke kvaliteten for brukerne av helsetjenestene

8 Styrket kompetanse i kommunene knyttet til elektronisk meldingsutveksling gjennom opplæring, oppfølging, veiledning, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Tilrettelegge for hensiktsmessig samhandling og sammenhengende pasientforløp. Effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring i kommunene og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter. Sikre kvaliteten på felles tjeneste som ytes til pasienten ved å utarbeide gode rutiner på elektronisk samhandling. Bedre pasientbehandling og omsorg ved at pasientinformasjonen blir mer tilgjengelig, oppdatert og kvalitetssikret.

9 Hit skal vi: En effektiv, helhetlig og fungerende meldingsutveksling innad i kommunen, med fastlegene og med helseforetak, som gir følgende gevinster: • Kostnadsbesparende • Tidsbesparende • Kvalitetssikring Pasienttilfredshet

10 Før

11

12 Eksempel på meldingsflyt

13 Ansatt prosjektleder / opprettet prosjektgruppe
Hva har vi gjort i Rana? Prosjektansvarlig / styringsgruppe Jevnlige møter. Forankring. Ansatt prosjektleder / opprettet prosjektgruppe prosjektgruppe sammensatt av forskjellige faggrupper fra avdelinger i Helse- og sosialavd. og Omsorgsavd., repr fra IKT-avd., fast-/sykehjemslege, repr. for fagforeningene. Opprettet nettverk andre kommuner har kommet lenger enn oss har vært meget positivt og matnyttig deler kunnskap og erfaringer

14 Skaffet og sortert kunnskap
det er en skog der ute, kan være vanskelig å sortere ut det mest vesentlige og nyttige. Laget/skaffet dokumenter/dokumentasjon Prosjektplan, ROS-analyse, Retningslinjer, Rutinebeskrivelser, Opplæringsplan, Brukerveiledninger, Informasjon, forankring Funnet og avtalt med test- og pilotavdelinger, og leger. To legekontor, en avd. i Helse- og sosialavdelingen og en avdeling i Omsorgsavdelingen

15

16 Tekniske forberedelser
Svært viktig å ha dedikert IKT-personell ! Forberedt tilkobling til, og bruk av, Norsk helsenett SF. - NORMEN Registrering i NHN Adresseregister Etablert nødvendig datateknisk infrastruktur for meldingsutveksling Innkjøp og installasjon av nødvendig programvare (evt også maskinvare) Opplæring i bruk/drift , overvåking av meldingstrafikk, feilsøk, feilretting, avviksbehandling

17 Gjennomført testperiode og pilotperiode
Har testet/pilotert sending og mottak av meldinger mellom 2 avdelinger og 2 leger på to forskjellige legesenter. I tillegg har vi testet sending av vederlagstrekk til NAV Driver nå utbredelse 1 og 1 legekontor, 1 og 1 avdeling. Har nå 3 legekontor i drift, det 4. på gang. 5 avdelinger, flere på gang. Vederlagstrekk NAV ok I tillegg Jobber med legeoppgjør HELFO fra legevakt Jobber med innføring i helsesøstertjenesten

18 Sannsynlige gevinster :
Raskere overføring av viktig informasjon. Forespørsler kan gjøres raskere og svaret kommer raskere, uten forsinkende mellomledd og tidskrevende rutiner. Lesbarheten er bedre enn håndskrevne meldinger. Man unngår feiltolkninger som kan føre til feilbehandlinger. Meldingen kommer til korrekt mottaker, og gir også trygghet for hvem avsenderen er. Elektronisk signatur knytter innholdet entydig til avsender. Mindre sjanse for feilplassering av melding. Meldingen knyttes elektronisk til pasient. Sikrer at meldingen kommer frem til mottakeren i samme form som den sendes. Beskyttelse mot innsyn. Meldingene er beskyttet i EPJ-systemet etter gjeldene regler

19 Standardiserte meldingstyper gir effektiv behandling av meldinger.
Mulighet for mer utfyllende pasientopplysninger i meldinger. Ikke samme begrensninger som håndskrevne meldinger. Meldingen lagres i pasientens EPJ Man unngår dobbeltarbeid, unødvendig å føre mottatte meldinger manuelt i EPJ-systemet. Færre telefonsamtaler for henvendelser, avklaringer purringer,osv. Tidkrevende rutiner ved utskrift, pakking, frankering og forsendelse faller bort der dokumenter sendes elektronisk.

20

21

22

23 Prosjekt EMU i Rana:  Delprosjekt i Hovedprosjekt Regional Helsepark  Samarbeidskommune i FUNNKe fra 2011 Dette innebærer at Rana forplikter seg til å bidra til innføring av Elektronisk Meldingsutveksling i regionen. Bistå kommunene med Være tilgjengelig, dele kunnskap og kompetanse, inspirere/motivere, dele erfaringer, dokumenter etc. Dersom ett helt lokalsykehusområde som vår jobber i takt med innføring av Elektronisk meldingsutveksling, vil gevinstpotensialet for både Helseforetak og kommuner bli optimalisert.


Laste ned ppt "Elektronisk meldingsutveksling Rana kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google