Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedsamarbeidskommune Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Meldingsløftet i kommunen Prosjektleder ELIN-k Tromsø kommune Prosjektleder Meldingsløftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedsamarbeidskommune Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Meldingsløftet i kommunen Prosjektleder ELIN-k Tromsø kommune Prosjektleder Meldingsløftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedsamarbeidskommune Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Meldingsløftet i kommunen Prosjektleder ELIN-k Tromsø kommune Prosjektleder Meldingsløftet i Tromsø kommune

2 Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 67 500 pr 01.01.10 Legesamarbeid: –13 private legekontor –1 kommunal legevakt Pleie og omsorg: –14 pleie- og omsorgsenheter (ca 80 avdelinger) Sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering, rus/psykiatri, tildelingskontor og PU-tjeneste –Antall aktive tjenestemottakere i Profil: 2580 –Antall operatører som har tilgang til Profil: ca 3000 Helsetjenesten: –8 helsestasjoner –Helsetjeneste ved Sosialmedisinsk senter (lavterskel rus) –Fengselshelsetjeneste

3 Forankring Tromsø kommune har som mål å bli beste e-kommune –Sterkt politisk og administrativt ønske om og vilje til å satse på dette –Helsepersonellet ser fordelen  motiverte og engasjerte –Utarbeidet IKT-strategi for helse/omsorg

4 Planens 4 satsingsområder Infrastruktur og støttetjenester Elektronisk pasientjournal – bruk og utvikling av fagprogrammene Elektronisk samhandling Bruken av administrative programmer

5 Historikk Krokenprosjeket 2003 SES@m-prosjektet 2004-2006 ELIN-k prosjektet 2007  jan/feb 2011 Meldingsløftet i kommunen (MiK) Tromsø (FUNNKe-prosjektet) 2010-2011

6 Meldingstyper MiK Basismeldinger –Henvisninger, epikrise, labrekvisisjoner og –svar. –Totalt 12 meldinger Pleie- og omsorgsmeldinger –Totalt 8 meldinger: Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege Medisinske opplysninger Overføring av legemiddelopplysninger Forespørsel Svar på forespørsel Avviksmelding Orientering om dødsfall Applikasjonskvittering

7 Status MiK Tromsø PLO-enhetene mottar elektroniske epikriser og labsvar fra UNN PLO-enhetene mottar elektroniske epikriser fra legevakta PLO kan kommunisere elektronisk (sende/motta) med 6 fastlegekontor –De andre legekontorene kommer fortløpende Alle PLO-enheter har fått opplæring i funksjonaliteten elektroniske meldinger –superbrukermetodikk  meldingsansvarlig –Oppfølging/vedlikeholde kunnskapen

8 Status MiK Tromsø Helsestasjonene har ikke programvare som håndterer elektronisk meldingsutveksling –I prosess for oppgradering eller utbytting Legevakt og fengselshelsetjenesten benytter basismeldingene –tas en gjennomgang og opprydding på helsetjenesten SMS PLO-tjenesten piloterer ELIN-k meldinger mellom UNN og PLO-tjenesten –Nye meldingstyper som etterhvert kan utbres til andre kommuner gjennom FUNNKe prosjektet Samarbeidskommuner velges ut i samarbeid med NST

9 Hvordan komme i gang? Forankringsarbeid: –politisk og administrativ, men også ut til ytterste ledd Inkluderes i budsjettarbeid/planverk – interkommunale samarbeid? Etablere en prosjektorganisasjon: styringsgruppe og prosjektgruppe Utarbeide prosjektbeskrivelse Utarbeide rutiner for meldingsutveksling Avvikshåndtering og meldingsovervåkning – hvordan organisere det Innkjøp og oppgradering av programvare (meldingsmodul EPJ, EDI- programvare) Oppkobling Norsk Helsenett Virksomhetssertifikat må anskaffes og installeres Oppsett av adresser – tjenestebaserte adresser i kommunene Opplæring og oppfølging

10 Stabil drifting av de elektroniske systemene –Avhengig av til enhver tid tilgjengelig pasientinformasjon Gode systemer for meldingsovervåkning, avvikshåndtering og oppfølging –Dersom en ikke stoler på systemene, vil det heller ikke ha nytteverdi fordi arbeidsrutinene ikke endres Mest kritiske suksessfaktorer:

11 Kontaktopplysninger: Line Nordgård, rådgiver IKT helse/omsorg Tlf: 77 79 01 99 Mobil: 488 67 453 E-post: line.nordgard@tromso.kommune.noline.nordgard@tromso.kommune.no IT-senteret Tromsø kommune: Vidar Størkersen Tlf: 77 79 02 15 E-post: vidar.storkersen@tromso.kommune.novidar.storkersen@tromso.kommune.no


Laste ned ppt "Hovedsamarbeidskommune Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Meldingsløftet i kommunen Prosjektleder ELIN-k Tromsø kommune Prosjektleder Meldingsløftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google