Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljevernaksjon ”Server”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljevernaksjon ”Server”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljevernaksjon ”Server”

2

3 Hendelsen M/S Server grunnstøtte ved Hellisøy 12. januar 2007 klokken 1830 lokal tid. Fartøyet lå mot en grunne og 25 mannskap ble evakuert, Fartøyet brakk i to rett før klokken 2300 samme kveld. Forskipet ble slept inn til CCB på Ågotnes - Akterskipet gikk ned ved havaristedet rett etter midnatt 13.01 Fartøyet hadde ca 590 tonn tung bunkersolje om bord (IF 180) og ca 70 tonn diesel. Den tunge bunkersoljen var i bunntankene 2 til 5. Det var hull på tank nr 4 og 5 - ca. 380 tonn lekket ut

4 Forskipet under slep 12 og 13.01.2007

5 Dag 2

6 Framme i nødhavn på Ågotnes 13.01.2007

7

8 OLJEVERNAKSJON ”SERVER”
ORGANISASJON Hoveddepot CCB Oljevern 01 transport Rådgiver fra Kystverket Depot Arb.lag Austerheim Innsatsleder Øygarden Fjell Fedje Askøy Radøy Gulen Solund Regional ledelse IUA Bergen Leder Gunvald Isaksen - Operasjon - Ressurs/logistikk - Miljø / virkning KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE Aksjonsleder Tor Christian Sletner - Miljø/virkning Strandsaneringsgruppa -Operasjon - IUA - Ressurs / logistikk Avfalsbehandling Veolia Gard - forskip - akterskip IUA Sogn Og Sunnfjord IUA Nordfjord SKL-sjø KV Ålesund - Juridisk - økonomi - Informasjon

9

10

11 Aksjonsfaser aksjon SANERING OLJESKADE/ UTSLIPP VARSLING MOBILSERING
AKSJONEN AVSLUTTES -BEFARING -ARBEIDSPLAN -FORMELLE AVGJØRELSER -OPPRENSNING -TRANSPORT -MELLOMLAGRING -DISPONERING AV OLJE / MASSE. -OVERVÅKNING -AVGJØRELSE OM YTTERLIGERE TILTAK. -SLUTTBEFARING MOBILSERING BEKJEMPING SANERING RESTAURERING ETTERARBEID GODKJENNING aksjon VARSLING Aksjonsfaser

12 Saneringsarbeidet etter oljesøl, og hjelpemidler
Av hensyn til kildesortering og metodevalg kan sanering av oljeforurensede strender deles opp i 4 faser: Fase 1: Opprydning Fase 2: Oppsamling Fase 3: Grovrensing Fase 4: Finsanering (Restaurering)

13 - Registrering - Grovsanering

14 - Registrering - Grovsanering

15 Øygarden - Hellesøy

16 Fedje

17 10 km Område med stranding Kommunegrense

18 110 nm. Fra nordligste til sydligste oljepåslag (ca. 200 km.
Posisjon M/S Server Tauingsrute Område med stranding Kommunegrense 10 km M/S Server forskip M/S Server akterskip 110 nm. Fra nordligste til sydligste oljepåslag (ca. 200 km. I luftlinje) I alt ca. 230 arbeidspos.

19 Hoddevika Norfjord IUA Ervika Norfjord IUA

20 Vetvika Norfjord IUA Breivika Sogn og Sunnfjord IUA

21

22 Vanskelige arbeidsforhold
HMS, logistikk

23 HMS Toalett, hygiene

24 Forflyttning av Server

25 Vindenes

26 Sæle

27 Skarvøy Fedje

28

29 Fedje Sulo Øygarden

30

31 Slissøy Fedje

32 Finsanering

33 Finsanering

34 Kriterier for renhetsgrad
Påvirket ressurs Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Sjøoverflaten Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller m.v. Oljekonsentrasjoner må ikke overstige normale bakgrunnsnivåer. Strandsonen Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk /arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon på grunn av gift- eller kveleeffekter Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensing kan oppstå Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht til smak Moloer, brygger og kaianlegg Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området Dersom de menneskelig sanser ikke er i stand til verken å se eller lukte gjenværende olje, er det som regel liten grunn til å fortsette saneringsoperasjonen. Det er da rett og slett ikke oljekonsentrasjoner igjen i tilstrekkelige mengder til å forårsake skade av betydning

35 Før og etter sanering Januar 2004 Februar 2004 September 2005

36 18 år gammel olje? I Gulen

37 Austerheim Nytt påslag funnet Uke 19-07

38

39 Saneringsaksjonen etter ”Server” ulykken avsluttes
Målsetning Saneringsaksjonen etter ”Server” ulykken avsluttes fredag 15 juni

40 Antall meter av ulike strandtyper Srandberg / svaberg 17951 m
Klippestran m Blokkstrand m Steinstrand / grusstrand m Sandstrand / sanddyne m Leirstrand / strandeng m Menneskeskapte strukturer m (kaier, naust, flytebrygger og lignende.) SUM pr m Pr er det brukt ca dagsverk Det er gravd opp og fjernet 1300 m³ olje befengt masse

41 Oljevernaksjonen “SERVER” Nødlosset ut av forskips
Fra 12. januar til 17 juni 2007. Aksjonsledelse: Kystverket beredskapsavdelingen Skadestedsledelse land: IUA Bergen region. IUA Sogn og Sunnfjord, IUA Nordfjord Skadestedsledelse sjø: Skipssjef KV Ålesund med rådgiver fra Kystverket Oppgitt oljetyper/mengde om bord ved havari: Bunkersolje IF tonn Dieselolje tonn + Smøreolje og hydraulikkolje Mottak, behandling og transport av oljeholdig masse og olje: Veolia Miljø AS Bergen Oppsamlet under oljevernaksjonen på sjø Opptatt olje/vann/masse i tonn % vann Olje i tonn Oljeemulsjon / sloppvann 120 Spillolje 119 Oppsamlet i strandaksjonen og under sanering 153 Oljeforurenset masse 837 Nødlosset ut av forskips Olje og oljeholdig væske 210 Sum: pr 1439 Ren olje:

42 Rådgiver fra Kystverket
ORGANISERING AV ETTERARBEIDET FRA Kystverket IUA - Bergen region Leder etterarbeidet -operasjon -ressurs -økonomi Rådgiver fra Kystverket Kontakt i kommunene: Austerheim: Gulen: Øygarden: Askøy: Fjell: Fedje: Radøy: Solund: DEPOT CCB Ågotnes -forsyning SKUR 8 Dregge Lag 1 ”Sydnes” Dekker: -Fjell -Radøy -Askøy -Fedje -Øygarden Lag 2 Austerheim Sigurd Vik: Dekker: -Solund -Gulen -Austerheim


Laste ned ppt "Oljevernaksjon ”Server”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google