Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiarbeid etter ulykker Stavanger, september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiarbeid etter ulykker Stavanger, september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiarbeid etter ulykker Stavanger, september 2013 tor.arvid.bruskeland@politiet.no

2 Det praktiske politiarbeidet, herunder •Etterforsking •Rutiner •Samarbeid med Petroleumstilsynet

3 Myndighet og ansvar •Statsadvokaten i Rogaland har påtalemyndighet i straffesaker knyttet til norsk kontinentalsokkel •Fire politidistrikter har etterforskingsansvar •Rogaland politidistrikt har et nasjonalt bistands- og opplæringsansvar

4 Stavanger Kristiansund Mosjøen Tromsø 62 o N Troms pd. 68.30 o N 65.30 o N Helgeland pd. Nordmøre og Romsdal pd. Rogaland pd.

5 Hva er etterforsking? Formålstyrt virksomhet etter straffeprosesslovens § 226 første ledd. Skaffe til veie de nødvendige opplysninger for å: Avgjøre tiltalespørsmålet Forberede rettens behandling av skyldspørsmålet og straffespørsmålet Forberede andre reaksjoner

6 Etterforsking i praksis Teknisk etterforsking Åsted Gjenstander Prosesser Analyser Sakkyndighet Taktisk etterforsking Avhør Vitner Mistenkte Dokumenthåndtering Analyser Sakkyndighet

7 Påtalemyndigheten spesielt opp tatt av Notoritet •Foto •Oppmåling, skisser •Avhør – lyd og skrift •Dokumentasjon •Loggføring Notoritet •Foto •Oppmåling, skisser •Avhør – lyd og skrift •Dokumentasjon •Loggføring Rettigheter •Rolleavklaring •Bistand •Innsyn hvis mulig •Mer etterforsking? •Kontradiksjon Rettigheter •Rolleavklaring •Bistand •Innsyn hvis mulig •Mer etterforsking? •Kontradiksjon

8 Spesiell type straffesaker •Potensiale •Verdier •Utfordringer

9

10

11

12 Politiets erfaringer med selskapsinterne granskingsrapporter •Solid arbeid •Intervjuobjekters opplevelser •Språket

13 Rapportens faktumbeskrivelse ”Uhellet inntraff da et drillpipe skulle løftes fra catwalk. Drillpipe kom borti en sub/crossover som lå på catwalk. Suben falt gjennom musehullet og ned på en roughneck som arbeidet med tilpasning av juletre i moonpool.” Dødsulykke på Byford Dolphin 17.04.02

14 Etterforsking Kjennskap til hendelse Hvem informerer politiet? –Media –Forvaltningsmyndighet –Aktører –Meldeplikt

15 Arbeidsmiljøloven § 5-2 Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

16 Styringsforskriften § 31 •Ved ulykker i virksomheten skal arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, sende skriftlig melding til Petroleumstilsynet på fastsatt NAV-skjema om ulykker som har medført •a) død, •b) alvorlig personskade, •c) arbeidsuførhet med fravær, •d) medisinsk behandling.

17 Styringsforskriften § 29 •Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til •a) død, •b) alvorlig og akutt skade, •c) akutt livstruende sykdom, •d) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsrelaterte funksjoner eller barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare, •e) akutt forurensning. •Varselet skal bekreftes skriftlig.

18 Etterforsking Rutiner •Strpl § 224 •Utreise •På plattform •Rettigheter •Statusmøte •Etterfølgende etterforsking

19 Melding om ulykke Politiadvokat Seksjonsleder Nordsjø/miljø Tilnærmet umiddelbar dialog med Ptil Kartlegge Utreise? Etterforskningsteam Formøte med Ptil Samhandling Utreise Møte med plattformledelsen Kort gjennomgang Nødvendig bistand Myndighetsmøte Etterforskningsplan Mål, strategi, framdrift

20 Etterforskning Åstedsbefaring Teknisk etterforskning Taktisk etterforskning Sakkyndig Bistand? Avhør Mistenkte Vitner Status? Siste møte med Plattformledelsen Oppsummering Hjemreise Myndighetsmøte Videre etterforskning Avgrensning Ptil presenterer foreløpige avvik Politiet sier lite om sak, men mer om framdrift

21 Samarbeid med Ptil Generelt Samarbeidsavtale Sokkelmøter Etterforskingskurs Samarbeidsmøter Generelt Samarbeidsavtale Sokkelmøter Etterforskingskurs Samarbeidsmøter I straffesak F ør etterforsking Under etterforsking Etter avsluttet etterforsking I straffesak F ør etterforsking Under etterforsking Etter avsluttet etterforsking


Laste ned ppt "Politiarbeid etter ulykker Stavanger, september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google