Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystverket. Maritime tjenester • Los • Trafikkledelse • Diff. GPS • AIS • Meldinger og informasjon • m.m.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystverket. Maritime tjenester • Los • Trafikkledelse • Diff. GPS • AIS • Meldinger og informasjon • m.m."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystverket

2 Maritime tjenester • Los • Trafikkledelse • Diff. GPS • AIS • Meldinger og informasjon • m.m.

3 24 timer i døgnet år ut, år inn! Normal døgnkontinuerlig tilstedeværelse: • 85 av 250 statsloser • 35 av 120 losbåtførere • 8 av 42 trafikkledere • 5 losformidlere • Vaktlag, 4 personer mot akutt forurensing På vakt, og med dekning fra Grense-Jakobselv til Iddefjorden Dessuten fortsatt bemanning på ca 15 fyr

4 Plan og analyse Nasjonal Transportplan Konsekvensanalyser Utredninger Rådgivning Kystverkets informasjonssystem

5 •Kystdirektoratet - 2. linje og overordnet regelverksarbeid •Distriktskontorene 1. linjes saksbehandling Forvaltning Havne og farvannsloven Losloven Deler av plan og bygningsloven Deler av forurensingsloven

6 Statens beredskap mot akutt forurensing HortenKristiansand Stavanger Bergen SolundFedje -> Florø ÅlesundØrland SandnessjøenBodø LødingenTromsø HammerfestVadsø Svalbard Kystverkets depot Svalbard Oslo Trondheim Tromsø Etablerte mellomdepot: Båtsfjord Honningsvåg Skjervøy Sortland Bergen Stavanger Mellomdepot under anskaffelse/ planlagte: Rørvik/ Vikna Kristiansund Haugesund/ Bømlo Egersund/ Flekkefjor Arendal/ Kragerø Etablerte nødlossedepot: Stavanger Ålesund Bodø Foreslåtte nødlossedepot: Hammerfest Foreslåtte bunkerslossepakker: Horten, Stavanger, Ålesund, Sandnessjøen, Bodø, Tromsø, Vadsø, Longyearbyen

7 ”Rent og rikt hav” Regjeringen vil videre: •Vurdere hvordan slepebåtkapasiteten i Nord- Norge kan styrkes • Styrke oljevernberedskapen langs kysten ved bedre utnyttelse av private og statlige ressurser •Overføre SFT’s ansvar for statlig beredskap mot akutt forurensing til Kystverket

8 Hva krever forurensingsloven? • Forurenseren skal betale • Forurenser, kommunen og staten har plikter • SFT stiller beredskapskrav • Kystverket samordner, kontrollerer, overvåker og er ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensning

9 Hva må forurenseren gjøre? • Aksjonere overfor egne utslipp • Bistå kommunale og statlige aksjoner • Ha beredskap overfor mulig egen akutt forurensning Offshore industrien Råoljeterminaler, raffinerier, distribusjonsanlegg Store prosessindustrianlegg • Skipsfarten “slipper” foreløpig beredskapsplikt

10 Kommunenes ansvar • Aksjonere overfor all akutt forurensning som forurenser ikke tar selv • Bistå statlige aksjoner • Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes normal virksomhet i kommunen • Teknisk etat, brannvesen, havnevesen etc. • 34 inter-kommunale utvalg (IUA) mot akutt forurensning • Hvert IUA har sin egen godkjente beredskapsplan

11 Hva har Kystverket fått ansvaret for? • Staten kan overta aksjoner overfor større tilfeller av akutt forurensning • Bistå kommunale aksjoner • Ha beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap • Sørge for at det finnes en samordnet privat, kommunal og statlig beredskap i et nasjonalt beredskapssystem

12 Hvilke ressurser har Kystverket •Beredskapspersonell i Horten, Bergen og Tromsø (32) •15 depoter med oljevernutstyr og 10-manns depotstyrke samt 9 mellomdepot •4 oljevernfartøy (som Kystverket også driftet tidligere) •Tilgang til 8 (nå 9) Kystvaktfartøy med oljevernutstyr •Et spesialutrustet overvåkingsfly •Omfattende avtaleverk om ressurs- og fagbistand, inkl. •Internasjonale avtaler om bistand

13 Beredskapsavdelingen hadde innflytelse når en hendelse oppsto, nå deltar de også aktivt med sin kunnskap og kompetanse i det forebyggende arbeid. Kystverket hadde i praksis kun ansvaret for forebyggende tiltak, nå benyttes også Kystverkets kapasitet og kompetanse dersom en forurensingssituasjon inntreffer og i planleggingen av beredskapstiltak. Det nye ansvaret gir bedre beredskap

14 Utfordringer John R

15 Olje og gassressurser i NV Russland

16 Dette setter dagsorden for Kystverket •Fartøy – større, hurtigere og dypere •Sikkerhet (11.09.2001) og generell redusert vilje til å akseptere usikkerhet •Økning i farlig og forurensende last langs norskekysten •Vekst innen myndighets-, forvaltnings-, utrednings- og planleggingsoppgaver. Reduksjon i operative og utførende oppgaver •Større konkurranse om kystsonen •Godstransport fra veg til bane og sjø

17 •Til og med august 2003 har 151 tankfartøy transportert ca 5. mill tonn olje fra Murmanskområdet. •I hele 2002 ble ca 4,2 mill tonn transportert •Estimatet for 2003 er ca 9 mill tonn


Laste ned ppt "Kystverket. Maritime tjenester • Los • Trafikkledelse • Diff. GPS • AIS • Meldinger og informasjon • m.m."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google