Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon
Prioriteringer Oljens egenskaper Olje i marint miljø

2 Hvorfor aksjonere mot akutt forurensning?
Plikt hjemlet i forurensningsloven kapittel 6 Redusere risiko forbundet med forurensningen: Liv, helse Miljøressurser Næringsinteresser Andre ulemper Legge forholdene til rette for miljøets evne til restaurering

3 Aksjoner Hvor vellykket en aksjon er, måles ikke bare i hvor mye av forurensningen som er fjernet, men også hvor den er fjernet og effekten på prioriterte miljøressurser Miljøvurderinger har en sentral plass i beredskapsorganisasjonen

4 Verktøy miljøovervåkning:
Værvarsel, strøm, vind, bølger - Meteorologisk institutt Lokale vær- og strømforhold - Lokal ekspertise/sjøfolk Flyobservasjoner - KyV-flyet/evt. helikopter Drivbaneberegninger - Meteorologisk institutt Fugl: hekking, overvintring, - DN årstidsvariasjoner Fisk: gyte-, yngle- og fiskeplasser - FD/HI/fiskerisjef/ rettleder/ Oppdrettsanlegg - Fiskeridirektorat/ fiskerisjef/ fiskerirettleder Rekreasjonsområder - DN, FM, MRDB Ellers gjennom bruk av databaser, kart, Internett, rapporter, faglitteratur og kontakt med lokal/regional miljøvernledelse

5 Kystinfo kartløsning – MRDB A - C juli www.kystverket.no

6 Havbruksdatabasen – utdelte konsesjoner

7 DNMI: Meteorologiske tjenester Vær, vind, bølger
Meteorologiske prognoser Oljedriftsberegninger På overflaten Utslipp i vannsøylen Utslipp fra havbunnen Døgnvakttjeneste (24 timer/døgn)

8 Beregnet Oljedrift DNMI – Lørdag kl 0001 – Aksjon SERVER

9 Registrerte påslag etter SERVER-forliset
M/S Server akterskip Posisjon M/S Server Tauingsrute Område med stranding Kommunegrense M/S Server forskip 10 km

10 Strategi for prioriteringer
Prioritet 1: Befolkningsrelaterte forhold (liv, helse, sikkerhet) Prioritet 2: Naturressurser Prioritet 3: Næringsinteresser

11 Forhold som må avklares før tiltak iverksettes:
Forurensningens fysikalske/kjemiske egenskaper oljens skjebne i tid og rom Resipientens egenskaper rådende forhold, samt forekomst av marine organismer Nærhet til miljøprioriterte områder Sårbarhet, følsomhet Lokalitetens egenskaper Eksponert Strandtype

12 Mål for aksjonen Mest mulig effektive tiltak for bekjempelse av oljeforurensning Netto miljøgevinst Kost/nytte-vurderinger Legge forholdene til rette for miljøets evne til restaurering Begrense sekundærforurensninger

13 Egenskaper ved olje: Kokepunktsområde. Innvirker på fordamping
Tetthet. Innvirker på spredning, naturlig/kjemisk dispergering Viskositet. Innvirker på seigheten av oljen Stivnepunkt. Temperaturavhengig Flammepunkt. Brann-/eksplosjonsfare Voks-/resin-/asfaltinnhold. Innvirker på tyngde av oljen Kokepunkt: *c Selvantenning over 340*c Flammepunkt 55*c-> C-veske

14 Faktorer som påvirker forvitringen
Oljens opprinnelige fysiske og kjemiske egenskaper Værforhold (bølger, vind, sollys, lufttemperatur) Vannets egenskaper (strøm, temperatur, saltinnhold, tetthet, oksygeninnhold, bakterier, næringssalter, faste partikler osv.)

15 Oljens forvitringsprosesser på sjøen

16 Forvitringsmodell, råolje fra BALDER, 5 grader, 10 m/s

17 Forvitringsmodell for SERVER IF 180-olje. 10 grader, 15 m/s

18 Forvitringsmodell MARINE DIESEL, 10 grader, 7 m/s

19 Bunkers oljer Bunkers oljer – viskositet og temperatur

20 Olje på strand Tidevannskrefter bearbeider sedimenter i tidevannssonen
Av olje som èn gang er ført opp på stranda, vil noe bli liggende igjen, mens noe refordeles ved neste bølge. Olje som blir liggende på stranda oppløses etterhvert, og tilbakeføres til Vannmassene. Bølgeenergi kan trekke olje opp igjen fra sedimentlag, som igjen kan havne andre steder, samt ut i vannmassene.

21 Det marine økosystemet


Laste ned ppt "Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google