Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BERESKAPSAVDELINGEN 1 Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon Prioriteringer Oljens egenskaper Olje i marint miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BERESKAPSAVDELINGEN 1 Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon Prioriteringer Oljens egenskaper Olje i marint miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 BERESKAPSAVDELINGEN 1 Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon Prioriteringer Oljens egenskaper Olje i marint miljø

2 BEREDSKAPSAVDELINGEN 2 Hvorfor aksjonere mot akutt forurensning? • Plikt hjemlet i forurensningsloven kapittel 6 • Redusere risiko forbundet med forurensningen: - Liv, helse - Miljøressurser - Næringsinteresser - Andre ulemper • Legge forholdene til rette for miljøets evne til restaurering

3 BEREDSKAPSAVDELINGEN 3 Aksjoner • Hvor vellykket en aksjon er, måles ikke bare i hvor mye av forurensningen som er fjernet, men også hvor den er fjernet og effekten på prioriterte miljøressurser • Miljøvurderinger har en sentral plass i beredskapsorganisasjonen

4 BEREDSKAPSAVDELINGEN 4 • Værvarsel, strøm, vind, bølger- Meteorologisk institutt • Lokale vær- og strømforhold- Lokal ekspertise/sjøfolk • Flyobservasjoner- KyV-flyet/evt. helikopter • Drivbaneberegninger- Meteorologisk institutt • Fugl: hekking, overvintring, - DN årstidsvariasjoner • Fisk: gyte-, yngle- og fiskeplasser - FD/HI/fiskerisjef/ rettleder/ • Oppdrettsanlegg- Fiskeridirektorat/ fiskerisjef/ fiskerirettleder • Rekreasjonsområder- DN, FM, MRDB Ellers gjennom bruk av databaser, kart, Internett, rapporter, faglitteratur og kontakt med lokal/regional miljøvernledelse Verktøy miljøovervåkning:

5 BEREDSKAPSAVDELINGEN 5 Kystinfo kartløsning – MRDB A - C juli www.kystverket.no www.kystverket.no

6 BEREDSKAPSAVDELINGEN 6 Havbruksdatabasen – utdelte konsesjoner

7 BEREDSKAPSAVDELINGEN 7 DNMI: • Meteorologiske tjenester - Vær, vind, bølger • Meteorologiske prognoser • Oljedriftsberegninger - På overflaten - Utslipp i vannsøylen - Utslipp fra havbunnen • Døgnvakttjeneste (24 timer/døgn)

8 BEREDSKAPSAVDELINGEN 8 Beregnet Oljedrift DNMI – Lørdag kl 0001 – Aksjon SERVER

9 BEREDSKAPSAVDELINGEN 9 Posisjon M/S Server Tauingsrute Område med stranding Kommunegrense 10 km M/S Server forskip M/S Server akterskip Registrerte påslag etter SERVER- forliset

10 BEREDSKAPSAVDELINGEN 10 •Prioritet 1: Befolkningsrelaterte forhold (liv, helse, sikkerhet) •Prioritet 2: Naturressurser •Prioritet 3: Næringsinteresser Strategi for prioriteringer

11 BEREDSKAPSAVDELINGEN 11 Forhold som må avklares før tiltak iverksettes: •Forurensningens fysikalske/kjemiske egenskaper •oljens skjebne i tid og rom •Resipientens egenskaper •rådende forhold, samt forekomst av marine organismer •Nærhet til miljøprioriterte områder •Sårbarhet, følsomhet •Lokalitetens egenskaper -Eksponert -Strandtype

12 BEREDSKAPSAVDELINGEN 12 Mål for aksjonen • Mest mulig effektive tiltak for bekjempelse av oljeforurensning • Netto miljøgevinst • Kost/nytte-vurderinger • Legge forholdene til rette for miljøets evne til restaurering • Begrense sekundærforurensninger

13 BEREDSKAPSAVDELINGEN 13 Egenskaper ved olje: •Kokepunktsområde. Innvirker på fordamping •Tetthet. Innvirker på spredning, naturlig/kjemisk dispergering •Viskositet. Innvirker på seigheten av oljen •Stivnepunkt. Temperaturavhengig •Flammepunkt. Brann-/eksplosjonsfare •Voks-/resin-/asfaltinnhold. Innvirker på tyngde av oljen

14 BEREDSKAPSAVDELINGEN 14 Faktorer som påvirker forvitringen •Oljens opprinnelige fysiske og kjemiske egenskaper •Værforhold (bølger, vind, sollys, lufttemperatur) •Vannets egenskaper (strøm, temperatur, saltinnhold, tetthet, oksygeninnhold, bakterier, næringssalter, faste partikler osv.)

15 BEREDSKAPSAVDELINGEN 15 Oljens forvitringsprosesser på sjøen

16 BEREDSKAPSAVDELINGEN 16 Forvitringsmodell, råolje fra BALDER, 5 grader, 10 m/s

17 BEREDSKAPSAVDELINGEN 17 Forvitringsmodell for SERVER IF 180-olje. 10 grader, 15 m/s

18 BEREDSKAPSAVDELINGEN 18 Forvitringsmodell MARINE DIESEL, 10 grader, 7 m/s

19 BEREDSKAPSAVDELINGEN 19 Bunkers oljer Bunkers oljer – viskositet og temperatur

20 BEREDSKAPSAVDELINGEN 20 Olje på strand •Tidevannskrefter bearbeider sedimenter i tidevannssonen •Av olje som èn gang er ført opp på stranda, vil noe bli liggende igjen, mens noe refordeles ved neste bølge. •Olje som blir liggende på stranda oppløses etterhvert, og tilbakeføres til Vannmassene. •Bølgeenergi kan trekke olje opp igjen fra sedimentlag, som igjen kan havne andre steder, samt ut i vannmassene.

21 BEREDSKAPSAVDELINGEN 21 Det marine økosystemet


Laste ned ppt "BERESKAPSAVDELINGEN 1 Miljø og virkning Aksjon med miljø i fokus Viktig informasjon Prioriteringer Oljens egenskaper Olje i marint miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google