Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemisk dispergering Strandrensemiddel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemisk dispergering Strandrensemiddel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemisk dispergering Strandrensemiddel
søknad, statlig dispergeringsberedskap Strandrensemiddel Erfaringer med bruk Hilde Dolva

2 Ved dispergering: Kontrollskjemaet: Beslutningskjemaet:
Rask kommunikasjon på standardisert måte under en aksjon Bygger på beslutningsskjemaet Kontrollskjemaet sendes alltid Kystverket Beslutningskjemaet: Dokumentasjon av vurderinger/beslutninger som er utført

3 Saksgang Dersom dispergering inngår i beredskapsplan:
Utslippstillatelse er gitt i Forurensingsforskriften, §19-4 Send kontrollskjema til KYV Beslutningsskjemaet sendes seinere Dersom dispergering IKKE inngår i beredskapsplan: Send søknad til KYV. Kontroll- og beslutningsskjemaet vedlegges søknaden Søknaden behandles av KYV, evt. vilkår kan bli stilt

4 Søknad om dispergering under aksjoner
KYV har ikke mottatt noen søknader Behandlingstid avhenger av: - søknadens utforming - underlaget/bakgrunnsdata - involvering fagmyndigheter - rådgivende gruppe Svarbrev, vilkår kan gis KYV tilsyn under aksjonen Tilsyn i ettertid av en dispergeringsaksjonen (Klif,KYV) Ingen lettvinn måte Sted . Årstid avgjørende HI, NIVA kontaktes – har ikke 24/7 “åpningstid”

5 Statlig dispergeringsberedskap
Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensing fra skipstrafikk (2011): Kjemisk dispergering i kombinasjon med mekanisk opptak øker mengden behandlet olje. Det bør etableres en statlig dispergeringberedskap. Eget prosjekt, prioritert fra KYV Spilt inn til FKD som FoU prosjekt i 2012 Naturressurser (vannsøylen) – kart (Kystinfo) Oljetyper som fraktes langs kysten, type dispergeringsmidler (tungolje) Utstyr og teknologi Fartøyer Avtaler Venter på oppdrag

6 Beslutningsskjema Opplysninger om: Oljens levetid og dispergerbarhet
Naturressurser (fugl, fisk) Dybde, avstand fra land Stranding Vind Påføringsstrategi (i mørke) Vannets salinitet Fjernmåling/overvåkning Avslutningskriterier Målet er at dispergering gir: Mindre miljøskade i forhold til ingen tiltak eller mekanisk opptak De operative betingelser er oppfylt

7 Strandrensemidler

8 Forurensningsforskrift, kap Sammensetning og bruk av dispergerings- og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning Strandrensemidler giftighetstest (EC 50<100mg/l kan ikke benyttes) effektivitetstesting beskrive virkningsmekanisme ikke GMO Svalbard, ikke mikroorganismer Skeletonema costatum KYV behandler søknader under en aksjon

9 Full City grunnstøtte 2009, Telemark - 75 km strand forurenset
Grunnstøtte i et sjøfuglreservat.

10 Type strandrensemidler
Stranddispergeringsmidler Modifiserer oljens egenskaper- danner stabile dråper i vannet. Oljen kan ikke samles opp. Strandvaskemidler Modifiserer oljens egenskaper slik at den lettere vaskes ut fra substratet. Oljen kan samles opp. Bioremedieringsmidler Stimulerer mikrobiell aktivitet som fremskynder nedbrytning av olje. Næringsstoffer, med eller uten mikroorgansimer Modifiserer viskositet og/eller overflatespenning

11 Effekt på marine organismer?
Strandvaskemidler best Løsningsbaserte dårlige på tungolje Vaskerobot- Sintef , Cedre Fersk og forvitret olje Temp- trykk avgjørende HMS datablad

12 Test av strandrensemiddel, 11.08.09
Spyling med varmt vann etter at midlet er påført Påføring av middel

13 Prosedyre for påføring av løsningsbaserte strandrensemidler utarbeidet
OBS! Midlet brukes i henhold til arbeidsplan for strandrensing i aktuell arbeidsposisjon Oljen høytrykksspyles før påføring. Suksessiv behandling av områder på 5-10 m2. Påfør middelet for fukting av oljelaget; ca 100mL/m2. La middelet virke i 3-5 minutter. Påfør et nytt jevnt lag; mL/m2.s La middelet virke i 15 minutter. Bruk eventuell kost eller skrubb på området i løpet av denne perioden Start spyling med høytrykkspyler. Velg spyleparametere (trykk og temperatur) som gir god effektivitet. Spylestrategi; mot eventuell vind for å hindre fukting av ikke – behandlet område) Ved ikke tilfredsstillende resultat etter spyling kan prosedyren over gjentas. Merknader Virketiden under punkt 5 vil variere for det behandlede området, og må eventuelt korrigeres ved høy temperatur og vind. Prosedyre beskriver påføring på fast berg, moloer etc. Dersom midlet brukes på andre områder som løsmasse strender og porøse bergarter må høytrykkspyling og varmt vann unngås. Effekten av strandvaskemiddelet avtar ved nedbør (fuktig overflate) Ved behandling av sprekker og kløfter som er vanskelig tilgjengelige, benyttes prosedyre punkt 2-5 over. Etter henstand påføres absorbent (Mose, for eksempel NatureSorb) med opptil 0,5L/m2. La dette stå over natta, og spyl med høytrykksspyler som beskrevet under punkt 7. Operasjonell prosedyre må revideres/modifiseres for andre oljekarakteristika og strandsubstrat. Prosedyre justert etter som vær og olje endres.

14

15

16 Godafoss hendelsen 2011 Strandrensing- varmen på vannet viktigste faktor Strandrensemidler ble ikke benyttet

17 Erfaringer Strandrensemidler benyttes i finrensefasen, kan lette rensearbeidet Effektivitet til midlene må vurderes Prosedyrer er viktig, må følges opp Grunt vann og lite vannutskifting !! Effekter på marint liv? Knytte til miljøundersøkelser Ikke erfaringer med mikroorganismer Olje I spylevannet 5-10 ganger- blandes raskt. Giftighetstest ok. 1 m2 renset strand fører til neg. konsekvenser for organismer i et volum av 0,3 -0,5 m3 sjøvann. Ruteundersøkelser_ tyder ikke på at opprydningsarb har hatt negative konsekvenser på org. samfunnet I tidevann- og sjøsonen I området.


Laste ned ppt "Kjemisk dispergering Strandrensemiddel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google