Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid Bodø, 10. juni 2005 Direktør Runa Opdal Kerr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid Bodø, 10. juni 2005 Direktør Runa Opdal Kerr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid Bodø, 10. juni 2005 Direktør Runa Opdal Kerr

2 Bruk av egne selskaper – utfordringer? •Etiske dilemmaer? •Juridiske utfordringer? •Økonomiske forhold?

3 Etikk - bedrifter og samfunnsansvar •KS Landsting 2004: ”Produsenter som yter viktige samfunnstjenester på oppdrag av det offentlige, bør ha og ta et samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Krav om tjenestens kvalitet ut fra innbyggernes behov og fellesskapets verdier bør være peilemerker(…).”

4 Bedriftens samfunnsansvar •Skillet offentlig – privat i ferd med å viskes ut •Forventninger fra innbyggerne/bedriftens omdømme •Den tredelte bunnlinjen: –Økonomi –Sosial –Miljø

5 Juridiske utfordringer •Problemstillingen ”egenregi” •En større debatt i Europa –Tjenester av allmenn interesse (SGI) –Handler om hva det offentlige skal drive med

6 Hva handler debatten om? Tjenester i allmennhetens interesse ( ikke-økonomiske) Økonomiske tjenester i allmennhetens interesse Underlagt nasjonale regelverk Underlagt nasjonalt regel- verk + EØS (konkurranse- reglene, forbudet mot offentlig støtte) Markedsregulert Ved konkurranseutsetting, selskapsorganisering eller privatisering: EØS-regler gjelder (offentlige anskaffelser, offentlig støtte) Tema for debatt: - Hvor går denne grensen? - Hvordan definere grensen? - Er det mulig? - Er det hensiktsmessig?

7 Konkurranse i et nasjonalt perspektiv •Forskrift om offentlig anskaffelse (foa): –Kontrakter om salg av varer og tjenester til det offentlige over en viss verdi (terskelverdi) skal baseres på konkurranse •Egenregi: –Forskjellige juridiske personer: ”oppdragsgiver må utøve kontroll over leverandøren som ved egen avdeling (kontrollkriteriet). –Omsetningen må i hoveddel skje til oppdragsgiver (omsetningskriteriet)” (80%)

8 Egenregi og IKS •IKS: –Vilkår: tjenesten skal dekke allmenhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter –Opptrer selskapet som kommersiell aktør i markedet i tillegg til å betjene eierne? –Konkurrerer selskapet med andre aktører om oppdrag til eierne? (ingen enerett) –Flere eiere - OK

9 Offentlig støtte - IKS •Er IKS loven i strid med EØS avtalens art.61 (statsstøtte)? •Er kommunale garantier gitt ihht kommunelovens § 51 i strid med samme regelverk? •Anbefaling

10 Alternativ: Konsernmodell Moderselskap IKS/AS -forvaltning Datter AS -monopol Datter AS -konkurranse Multi Utility???

11 Økonomiske forhold ” I det lange løp vil den sentrale rolle stat og kommune har som tjenesteprodusent bare forsvares dersom de kan dokumentere at produksjon i offentlig regi er minst like billig som privat produksjon” Victor D. Norman, foredrag 1994

12 Interkommunalt samarbeid i regi av selskaper •Effektivisering av drift •Stordriftsfordeler •”Kampen om kompetansen”


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid Bodø, 10. juni 2005 Direktør Runa Opdal Kerr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google