Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid
Bodø, 10. juni 2005 Direktør Runa Opdal Kerr

2 Bruk av egne selskaper – utfordringer?
Etiske dilemmaer? Juridiske utfordringer? Økonomiske forhold?

3 Etikk - bedrifter og samfunnsansvar
KS Landsting 2004: ”Produsenter som yter viktige samfunnstjenester på oppdrag av det offentlige, bør ha og ta et samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Krav om tjenestens kvalitet ut fra innbyggernes behov og fellesskapets verdier bør være peilemerker(…).”

4 Bedriftens samfunnsansvar
Skillet offentlig – privat i ferd med å viskes ut Forventninger fra innbyggerne/bedriftens omdømme Den tredelte bunnlinjen: Økonomi Sosial Miljø

5 Juridiske utfordringer
Problemstillingen ”egenregi” En større debatt i Europa Tjenester av allmenn interesse (SGI) Handler om hva det offentlige skal drive med

6 allmennhetens interesse
Hva handler debatten om? Ved konkurranseutsetting, selskapsorganisering eller privatisering: EØS-regler gjelder (offentlige anskaffelser, offentlig støtte) Underlagt nasjonale regelverk Tjenester i allmennhetens interesse ( ikke-økonomiske) Økonomiske tjenester i allmennhetens interesse Skisse av kjernen i debatten. Venter nå på framleggelse av Hvitbok fra EU-Kommisjonen, etter en omfattende høringsrunde siste året, der også Norge og KS deltok. Tema for debatt: Hvor går denne grensen? Hvordan definere grensen? Er det mulig? Er det hensiktsmessig? Underlagt nasjonalt regel-verk + EØS (konkurranse-reglene, forbudet mot offentlig støtte) Markedsregulert

7 Konkurranse i et nasjonalt perspektiv
Forskrift om offentlig anskaffelse (foa): Kontrakter om salg av varer og tjenester til det offentlige over en viss verdi (terskelverdi) skal baseres på konkurranse Egenregi: Forskjellige juridiske personer: ”oppdragsgiver må utøve kontroll over leverandøren som ved egen avdeling (kontrollkriteriet). Omsetningen må i hoveddel skje til oppdragsgiver (omsetningskriteriet)” (80%)

8 Egenregi og IKS IKS: Vilkår: tjenesten skal dekke allmenhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter Opptrer selskapet som kommersiell aktør i markedet i tillegg til å betjene eierne? Konkurrerer selskapet med andre aktører om oppdrag til eierne? (ingen enerett) Flere eiere - OK

9 Offentlig støtte - IKS Er IKS loven i strid med EØS avtalens art.61 (statsstøtte)? Er kommunale garantier gitt ihht kommunelovens § 51 i strid med samme regelverk? Anbefaling

10 Alternativ: Konsernmodell
Moderselskap IKS/AS -forvaltning Datter AS -monopol Datter AS -konkurranse Multi Utility???

11 Økonomiske forhold ” I det lange løp vil den sentrale rolle stat og kommune har som tjenesteprodusent bare forsvares dersom de kan dokumentere at produksjon i offentlig regi er minst like billig som privat produksjon” Victor D. Norman, foredrag 1994

12 Interkommunalt samarbeid i regi av selskaper
Effektivisering av drift Stordriftsfordeler ”Kampen om kompetansen”


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google