Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig forum – arbeidsgruppe operasjoner Konstituerende møte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig forum – arbeidsgruppe operasjoner Konstituerende møte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig forum – arbeidsgruppe operasjoner Konstituerende møte

2 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering av permanente faggrupper i NOFO •2 permanente faggrupper er etablert :  Teknologi  Operasjoner •Inngår i NOFOs organisasjon og rapporterer til Adm.dir.

3 Faglig Forum – Arbeidsgruppe teknologi, ref GF 01/13 Etablering I Faglig Forum 11. desember 2012 ble det avtalt å etablere en arbeidsgruppe for teknologiutvikling i NOFO, ref. vedlagte oppsummering fra Faglig Forum. Arbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en kontaktperson fra hver av medlemmene og 2 personer fra NOFO. NOFO utfører sekretærfunksjonen og arrangerer møtene. Mandat for arbeidsgruppen :  Identifisere medlemmenes behov for nyutvikling av oljevernteknologi innen NOFOs ansvarsområde på kort og på lang sikt.  Utarbeide en prioritert oversikt over ønsket teknologiutvikling for gjennomføring i NOFO basert på fremgangsmåten i «Oljevern2010», inkludert beskrivelse av mål- og funksjonskrav.  Gi råd om og eventuelt på hvilken måte NOFO skal styrke sitt fokus på hittil ikke prioriterte tema som olje-i-is, brenning, undervannsdispergering mv.  Vurdere og gi råd om hvilke konsept som bør implementeres i NOFOs beredskap v/behov.  Arbeidsgruppen skal gi råd om igangsettelse av nytt teknologiutviklingsprogram.

4 Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner, ref GF 01/13 Etablering Det er vedtatt å etablere en arbeidsgruppe rundt tema operasjoner i faglig forum som avholdes i regi av NOFO. Hovedarbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en kontaktperson fra hver av medlemmene og 2 personer fra NOFO. Alle i nettverket blir innkalt til hovedarbeidsgruppens møter. NOFO utfører sekretærfunksjonen og er møteplass. Mandat for arbeidsgruppen Identifisere medlemmenes status og behov for avklaringer i samspillet/grensesnittet mellom medlemmene og NOFO med hensyn på operasjoner. Basert på dette fremme forslag til tiltak og/eller beste praksis innen :  Organisering Enhetlig Ledelses System ( ELS )  Samhandling ved statlig overtagelse av aksjoner  Plangrunnlag  Forutsetninger  Dimensjonering  Oljevernplaner  Kapasitet og robusthet  Øvelser

5 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Ny NOFO organisasjonsstruktur Ledelse Fagenhet Økonomistyring Fagenhet Teknologiutvikling Operativ enhet Operativ støtteenhet Basene e Arbeidsgruppe operasjoner Arbeidsgruppe teknologiutvikling

6 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum Arbeidsgruppe Operasjoner: •Konstituerende møte 3 september 2013. –Initiere valg av leder –Operativ Dir. NOFO er nestleder •Arbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en person fra hver av medlemmene og 2 personer fra NOFO, som utfører sekretærfunksjonen og er møteplass. 4 ganger pr år. Mandat for arbeidsgruppen: •Identifisere medlemmenes status og behov for avklaringer i samspillet/grensesnittet mellom medlemmene og NOFO med hensyn på operasjoner. Basert på dette fremme forslag til tiltak beste praksis til Administrerende Dir. NOFO

7 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Tema vedtatt av styret: 3. sept. 2013 •Enhetlig ledelses system (ELS) •Grensesnitt operatør NOFO Fremtidige •Samhandling ved statlig overtagelse av aksjoner •Plangrunnlag •Forutsetninger •Dimensjonering •Oljevernplaner •Kapasitet og robusthet •Øvelser.

8 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

9 Valg av leder •Forslag til prosess: –Nominere kandidater under første møte –Endelig valg under neste møte

10 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Møtefrekvens •Forslag: –Arbeidsgruppen møtes kvartalsvis. •Første tirsdagen i mars, juni, september og desember

11 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

12 Faglig forum – arbeidsgruppe operasjoner •Enhetlig ledelsessystem (ELS)Enhetlig ledelsessystem (ELS) •Orienteringssaker –Strategiplaner og temakart –Grensesnitt informasjonsdelingGrensesnitt informasjonsdeling


Laste ned ppt "Faglig forum – arbeidsgruppe operasjoner Konstituerende møte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google