Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av IKT området Lars Tveit, KS. IT Strategy – A CIO Success Kit 2 Organisasjoner med de dårligste resultater kjennetegnes ved at de har liten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av IKT området Lars Tveit, KS. IT Strategy – A CIO Success Kit 2 Organisasjoner med de dårligste resultater kjennetegnes ved at de har liten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av IKT området Lars Tveit, KS

2 IT Strategy – A CIO Success Kit 2 Organisasjoner med de dårligste resultater kjennetegnes ved at de har liten kapasitet for effektive tjeneste leveranser Organisasjoner med gode resultater skiller seg ut ved å ha sterk strategisk forankring og mandat for utøvelse Resultater ved bruk av IKT…

3 Styring av investeringer

4 IT Prosjekter har risiko… Omtrent halvparten av alle IT prosjekter er kansellert eller klarer ikke å tilfredsstille tidsplan, budsjett eller krav til funksjonalitet. Mindre enn 1 av 4 er susessfulle og leverer I henholdt til forventede økonomiske målsettinger. Source: Alinean ValueBase™ 2008 20K+ worldwide company IT spend vs. Financial Performance

5 Det er ikke en bestemt måte å organisere IKT området… Forskjeller mellom organisasjoner og strukturer Forskjeller i kompleksitet Etc… Forskjeller mellom organisasjoner og strukturer Forskjeller i kompleksitet Etc…

6 Bruk av IKT 1.Organisasjon 2.Ledelse 3.Menneskekunnskap Det dreier seg i hovedsak om tre ting Innføring av IKT Ledelse av IKT området

7 Overordnet strategi eKommune strategi IKT kapasitet IKT struktur Men, det finnes noen fellesnevnere… Kommunens prioriteter? Ressursbehov for å løse oppgavene? Hva forventer man av IKT? Hvordan vil IKT bidra til å løse utfordringene Hvilken strategi vil IKT utvikle for å fylle sin rolle? Hva slags ressurser og kompetanse trenger IKT for å utfylle sin rolle og levere iht strategi Hvordan påvirker kapasitet IKT strukturen (funksjoner og roller)? Hvordan integrere struktur med andre resurser for å utvikle og optimalisere kapasitet?

8 Ledelses fokusområder…. Utvikle tilstrekkelig harmonisering mellom IKT og kommunens strategier Forutse fremtidig behov; justere og styre tjenestenes forventninger Utvikle støtte for utviklingen og bruk av IKT Identifisere og prioritere IKT initiativ Planlegge og styre IKT prosjekt Optimalisere investeringer gjennom styrings mekanismer (Governance) Planlegge og styre tjeneste leveranser og løsninger til lavest mulig kost Planlegge og styre endring Identifisere, planlegge, utvikle, allokere, coordinere og styre interne og eksterne IKT resurser Følge og måle kostnader og gevinstrealisering Styre risiko og sikkerhet

9 I 1999 forutså Gartner fire trender som vil være sterke utviklings trender innen IT utviklingen Prosess basert arbeid Forretnings prosesser IT prosesser 1 Integrert applikasjons utvikling innen forretningsområdene Fordeler med desentraliserte løsninger Fordeler med sentraliserte løsninger 4 Spesialisering i kompetanse sentere Policy Ressurs pool System integrasjon Help desk 3 Outsourcing Mest fordelaktig med outsourcing 2

10 Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen… Fremme innovasjon Fremme innovasjon Levere endring Støtte infrastruktur Kjerneopp gavene ESPs Tjeneste- utsetting til eksterne leverandører Leverandører Forretnings enhetene Integret i forretnings- enhetene Etterspørsel

11 De fem kjerneområder i fremtidens organisasjon… 1 1IT lederskap 2 2Arkitektur utvikling 3 3Forretningsutvikling 4 4Teknologisk utvikling 5 5Leverandør styring

12 Styrking av IKT ledelse 1  Prosess basert arbeid  Endrings ledelse  Forretnings og operasjonell ekspertise  Demonstrere verdien av IKT 1 IT lederskap

13 Sentralisere IKT arkitektur ansvar og rolle Drift  Standarder  Policies  Planlegging  Sikkerhet Arkitektur utvikling 2 2

14 Bruke forretnings utvikling for å stimulere til prosess fokusert utvikling 3 IT prosess, eller forretningsprosess med IKT komponenter 3 3 3  Forretnings prosesser analyser og design  Sluttbruker kontakt  Prosjekt/program styring Forretnings utvikling 3

15 Benytte teknologi forståelse for å dele kunnskap Kompetanse sentre… 4 Teknologi utvikling 4  Oppdatert på teknologi  Introduksjon av ny teknologi  Pilotering  Kompetanse sentre

16 Sentralisere og utvide leverandør styring Drift Leverandør Håndtering Kontrakt Styring Levaranse styring Leverandør styring 5 5

17 Konsolidering av rollene i konsernet IKT lederskap CIO Visjoner Governance/Styring Koble IKT og Forr. strategi Balansere tilbud/etterspørsel Team bygging Endrings ledelse Forretnings utvikling/ løsninger 3 2 Forretn. utvikler 1 Prosjekt styring Prosess koordinering Kvalitets styring Gevinst realisering Forr. Enhet. Leverandør styring/ strategisk tjenesteutsetting 3 2 Avtale forvalter 1 Kontrakt styring Leverandør styring Samhandling leverandører Drift Teknologi utvikling Oppdatert på teknologi utv. Pilotering Kopetanse sentre 3 2 Teknologi konsulent 1 Spesialister Leverandør siden Etterspørsel siden 3 Arkitektur utvikling Policies Planlegging Sikkerhet 2 Arkitektur 1 Standarder

18 CIO – Chief Information Officer (En opphøyd IT-sjef…..)

19 CIO roller StrategiPlanleggingImplementereMåleInnovasjon

20 CIO rollebeskrivelse Måling 1.Måle og kommunisere tjenesteverdi 2.Sammenligne resultatsmål til faktiske leveranser 3.Kontinuerlig forbedring av leveransene Måling 1.Måle og kommunisere tjenesteverdi 2.Sammenligne resultatsmål til faktiske leveranser 3.Kontinuerlig forbedring av leveransene Planlegging 1.Vurdere modenhet, kompetanse og realitets vurderinger 2.Administrere effektiv styring av IKT området 3.Utvikle investering og budsjetterings rammeverk 4.Utvikle organisasjon og arbeidskraft Planlegging 1.Vurdere modenhet, kompetanse og realitets vurderinger 2.Administrere effektiv styring av IKT området 3.Utvikle investering og budsjetterings rammeverk 4.Utvikle organisasjon og arbeidskraft Implementere 1.Definere standarder og målsettinger 2.Implementere strategi for tjenesteleveranser 3.Lede og styre implementering Implementere 1.Definere standarder og målsettinger 2.Implementere strategi for tjenesteleveranser 3.Lede og styre implementering Strategi 1.Identifisere tjenesteutvikling og innvirkninger 2.Engasjere alle med eierskap 3.Støtte utvikling og effektivisering 4.Forstå kommune modellen og brukerne (Internt og eksternt) 5.Lage IKT strategi Strategi 1.Identifisere tjenesteutvikling og innvirkninger 2.Engasjere alle med eierskap 3.Støtte utvikling og effektivisering 4.Forstå kommune modellen og brukerne (Internt og eksternt) 5.Lage IKT strategi Innovasjon 1.Følge og evaluere nye teknologier 2.Vurdere nye tjenester og brukerbehov 3.Utvikle nye tjenester og verktøy 4.Utforske nye metoder for tjenesteutvikling Innovasjon 1.Følge og evaluere nye teknologier 2.Vurdere nye tjenester og brukerbehov 3.Utvikle nye tjenester og verktøy 4.Utforske nye metoder for tjenesteutvikling

21 Spørsmål….?


Laste ned ppt "Organisering av IKT området Lars Tveit, KS. IT Strategy – A CIO Success Kit 2 Organisasjoner med de dårligste resultater kjennetegnes ved at de har liten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google