Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til systemutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til systemutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til systemutvikling

2 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjonssystem Kunne bruke spesifikke systemutviklings-modeller, metoder, teknikker og verktøy til å bygge et informasjonssystem

3 Hva er systemering? Relativt nytt fagområde - uenighet om hvordan avgrensingen skal gjøres og om det teoretiske grunnlaget Ulike oppfatninger i forskjellige lærebøker Systemering = Systemutvikling - dvs at fagområdet omfatter alt som har med analyse, design (utforming), realisering, implementering og vedlikehold av informasjonssystemer Noen bøker avgrenser seg til å omfatte bare analyse og design-fasene.

4 Hva er systemering? En prosess som tar for seg utviklingen og vedlikeholdet av et informasjonssystem Målet er å forbedre informasjonssystem i en organisasjon ved å utvikle program som gjør at ansatte kan utføre sine oppgaver lettere og mer effektivt.

5 Nøkkelfaktorer Vanskeligere enn noen sinne å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon – skape en riktig og funksjonell informasjonsflyt Evnen til å arbeide i et team Internett vil være en viktig del av et hvert menneskes arbeidsliv

6 Formål - 1 Forstå systemutvikling som prosjekt – hvordan arbeider vi sammen mot et felles mål. Viktige momenter er: Planlegging – hva gjør vi for å nå målet vårt Prosjektstyring – blir vi ferdig som planlagt Risikoanalyse – hva er sannsynligheten for at noe kan gå galt og hvordan kan vi løse dette

7 Formål - 2 Forstå systemutvikling som en måte for å tilfredsstille kundens krav / behov. Viktige momenter er: Forstå kundekrav. Hva ønsker kunden seg? Hvilke problemer ønsker han å løse? Fra kundekrav til systemkrav. Omforme kundenes krav til noe vi kan realisere i en programvare

8 Formål - 3 Realisere et system som oppfyller kundens
krav. Viktige momenter er: Arkitektur – hvordan dele opp systemet i del-systemer på en effektiv måte. Design av delsystemer – hvordan dele opp i uavhengige moduler for å realisere del-systemets oppgaver.

9 Systemanalytikerens rolle
En meget sentral person i en systemutviklingsprosess Må ha forståelse for en organisasjons mål, struktur og prosesser Må ha kunnskap om å utnytte informasjonsteknologi slik at det gir fordeler i virksomheten

10 Informasjonssystemet består av:
Brukerprogram Hardware og systemprogram Dokumentasjon og opplæringsmateriell Driftspersonell – nettverk – programvedlikehold osv. Sikkerhetsrutiner Brukerne

11 Systemutvikleren som en koordinator

12 SYSTEMERING:

13 Hvorfor systemutvikling?
Utvikle informasjonssystem uten bruk av en systemutviklingsstrategi MAGI PROBLEM PROGRAMMERING TEST

14 Hvorfor systemutvikling?
Egnet redskap for å beskrive og utvikle komplekse informasjonssystem Vi kan ikke håndtere alle kravene til systemet samtidig, derfor: vi må håndtere kompleksitet på en organisert måte

15 Hvorfor systemutvikling?
Gir bedre dokumentasjon enn observasjon Gir felles språkbruk og referanseramme Letter kommunikasjon mellom mennesker Gjenbruk

16 Hvorfor systemutvikling?
Bedrer kontrollmulighetene Tidsbruk Kostnader Øker effektiviteten

17 Noen viktige begreper i systemutvikling
Modell: Overordnet oversikt over utviklingsarbeidet Metode: En trinn for trinn beskrivelse av en fremgangsmåte for å løse et bestemt problem Teknikk: Oppskrift på hvordan man lager en detaljert beskrivelse Verktøy: Fysisk hjelpemiddel for å lage en beskrivelse etc.

18 Noen viktige begreper Verktøy Teknikk Metode Modell

19 Modell (for systemutvikling)
En overordnet framgangsmåtebeskrivelse/ rammeverk for systemutvikling Tradisjonell systemutvikling (fossefallsmodellen) Eksperimentell systemutvikling (prototyping) Evolusjonær systemutvikling eXtreme Programming

20 Metode En detaljert framgangsmåte skritt for skritt for å nå et bestemt mål Et fullstendig sett av midler - en generell oppskrift SA (Strukturert Analyse) OOA (Objektorientert analyse)

21 Teknikk En måte å gjøre tingene på innenfor metoden
Enkeltelement - f.eks en beskrivelses-teknikk Datamodellering, UML

22 Verktøy Hjelpemiddel for å utføre arbeidet som er beskrevet i en teknikk eller metode JBuilder, Visio, Graf-Doc, PCSA, Modellator, MS-Project

23 Systemutvikling Er teamarbeid!!!!!

24 Systemutvikling eller programvareutvikling
Omgivelsene (Miljøet) Enterprise Informasjonsystem Software system

25 Systemutviklingsprosjekt
Forankring Brukerkontakt Unngå motstand ved levering Lever et riktig system Systemet skal være et positivt bidrag til arbeidsoppgavene Oppfylle lovverket

26 Livssyklusmodeller Forstudium Innføring Analyse Design og
programmering

27 Forstudiet Mål Rammer Kost/nytte Alternativ analyse Risikoanalyse
Planlegging Anbefaling om videreføring

28 Analysefasen En logisk beskrivelse av den løsningen som skal realiseres i neste fase: Behovs- og problembeskrivelse. Krav til løsning Vurdere alternative løsninger Estimere kostnader for realisering Tids- og ressursplan for realisering

29 Designfasen Systemarkitekttur Databasedesign
Ferdig testede og dokumenterte programmoduler Bruker- og driftsdokumentasjon

30 Innføringsfasen Samsvar mellom organisasjon, arbeidsrutiner og system
Brukerne kan bruke systemet Brukerne stoler på systemet Ansvarsforhold i forhold til drift, forvaltning og brukerstøtte


Laste ned ppt "Introduksjon til systemutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google