Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Introduksjon til systemutvikling. 2 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjonssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Introduksjon til systemutvikling. 2 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjonssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Introduksjon til systemutvikling

2 2 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjonssystem Kunne bruke spesifikke systemutviklings- modeller, metoder, teknikker og verktøy til å bygge et informasjonssystem

3 3 Hva er systemering? Relativt nytt fagområde - uenighet om hvordan avgrensingen skal gjøres og om det teoretiske grunnlaget Ulike oppfatninger i forskjellige lærebøker Systemering = Systemutvikling - dvs at fagområdet omfatter alt som har med analyse, design (utforming), realisering, implementering og vedlikehold av informasjonssystemer Noen bøker avgrenser seg til å omfatte bare analyse og design-fasene.

4 4 Hva er systemering? En prosess som tar for seg utviklingen og vedlikeholdet av et informasjonssystem En prosess som tar for seg utviklingen og vedlikeholdet av et informasjonssystem Målet er å forbedre informasjonssystem i en organisasjon ved å utvikle program som gjør at ansatte kan utføre sine oppgaver lettere og mer effektivt. Målet er å forbedre informasjonssystem i en organisasjon ved å utvikle program som gjør at ansatte kan utføre sine oppgaver lettere og mer effektivt.

5 5 Nøkkelfaktorer Vanskeligere enn noen sinne å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon – skape en riktig og funksjonell informasjonsflyt Vanskeligere enn noen sinne å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon – skape en riktig og funksjonell informasjonsflyt Evnen til å arbeide i et team Evnen til å arbeide i et team Internett vil være en viktig del av et hvert menneskes arbeidsliv Internett vil være en viktig del av et hvert menneskes arbeidsliv

6 6 Formål - 1 Forstå systemutvikling som prosjekt – hvordan arbeider vi sammen mot et felles mål. Viktige momenter er: Forstå systemutvikling som prosjekt – hvordan arbeider vi sammen mot et felles mål. Viktige momenter er: –Planlegging – hva gjør vi for å nå målet vårt –Prosjektstyring – blir vi ferdig som planlagt –Risikoanalyse – hva er sannsynligheten for at noe kan gå galt og hvordan kan vi løse dette

7 7 Formål - 2 Forstå systemutvikling som en måte for å tilfredsstille kundens krav / behov. Viktige momenter er: Forstå systemutvikling som en måte for å tilfredsstille kundens krav / behov. Viktige momenter er: –Forstå kundekrav. Hva ønsker kunden seg? Hvilke problemer ønsker han å løse? –Fra kundekrav til systemkrav. Omforme kundenes krav til noe vi kan realisere i en programvare

8 8 Formål - 3 Realisere et system som oppfyller kundens Realisere et system som oppfyller kundens krav. Viktige momenter er: –Arkitektur – hvordan dele opp systemet i del- systemer på en effektiv måte. –Design av delsystemer – hvordan dele opp i uavhengige moduler for å realisere del- systemets oppgaver.

9 9 Systemanalytikerens rolle En meget sentral person i en systemutviklingsprosess En meget sentral person i en systemutviklingsprosess Må ha forståelse for en organisasjons mål, struktur og prosesser Må ha forståelse for en organisasjons mål, struktur og prosesser Må ha kunnskap om å utnytte informasjonsteknologi slik at det gir fordeler i virksomheten Må ha kunnskap om å utnytte informasjonsteknologi slik at det gir fordeler i virksomheten

10 10 Informasjonssystemet består av: Brukerprogram Hardware og systemprogram Dokumentasjon og opplæringsmateriell Driftspersonell – nettverk – programvedlikehold osv. Sikkerhetsrutiner Brukerne

11 11 Systemutvikleren som en koordinator

12 12 SYSTEMERING:

13 13 Hvorfor systemutvikling? Utvikle informasjonssystem uten bruk av en systemutviklingsstrategi PROBLEM PROGRAMMERING TEST MAGI

14 14 Hvorfor systemutvikling? Egnet redskap for å beskrive og utvikle komplekse informasjonssystem Vi kan ikke håndtere alle kravene til systemet samtidig, derfor: –vi må håndtere kompleksitet på en organisert måte

15 15 Hvorfor systemutvikling? Gir bedre dokumentasjon enn observasjon Gir felles språkbruk og referanseramme Letter kommunikasjon mellom mennesker Gjenbruk

16 16 Hvorfor systemutvikling? Bedrer kontrollmulighetene –Tidsbruk –Kostnader Øker effektiviteten

17 17 Noen viktige begreper i systemutvikling Modell: Overordnet oversikt over utviklingsarbeidet Metode: En trinn for trinn beskrivelse av en fremgangsmåte for å løse et bestemt problem Teknikk: Oppskrift på hvordan man lager en detaljert beskrivelse Verktøy: Fysisk hjelpemiddel for å lage en beskrivelse etc.

18 18 Noen viktige begreper Verktøy Teknikk Metode Modell

19 19 Modell (for systemutvikling) En overordnet framgangsmåtebeskrivelse/ rammeverk for systemutvikling –Tradisjonell systemutvikling (fossefallsmodellen) –Eksperimentell systemutvikling (prototyping) –Evolusjonær systemutvikling –eXtreme Programming

20 20 Metode En detaljert framgangsmåte skritt for skritt for å nå et bestemt mål Et fullstendig sett av midler - en generell oppskrift – SA (Strukturert Analyse) –OOA (Objektorientert analyse)

21 21 Teknikk En måte å gjøre tingene på innenfor metoden Enkeltelement - f.eks en beskrivelses- teknikk –Datamodellering, UML

22 22 Verktøy Hjelpemiddel for å utføre arbeidet som er beskrevet i en teknikk eller metode –JBuilder, Visio, Graf-Doc, PCSA, Modellator, MS-Project

23 23 Systemutvikling Er teamarbeid!!!!! Er teamarbeid!!!!!

24 24 Omgivelsene (Miljøet) Systemutvikling eller programvareutvikling Enterprise Informasjonsystem Software system

25 25 Systemutviklingsprosjekt Forankring Forankring Brukerkontakt Brukerkontakt –Unngå motstand ved levering –Lever et riktig system –Systemet skal være et positivt bidrag til arbeidsoppgavene Oppfylle lovverket Oppfylle lovverket

26 26 Livssyklusmodeller Forstudium Analyse Design og programmering Innføring

27 27 Forstudiet Mål Mål Rammer Rammer Kost/nytte Kost/nytte Alternativ analyse Alternativ analyse Risikoanalyse Risikoanalyse Planlegging Planlegging Anbefaling om videreføring Anbefaling om videreføring

28 28 Analysefasen En logisk beskrivelse av den løsningen som skal realiseres i neste fase: En logisk beskrivelse av den løsningen som skal realiseres i neste fase: –Behovs- og problembeskrivelse. –Krav til løsning –Vurdere alternative løsninger –Estimere kostnader for realisering –Tids- og ressursplan for realisering

29 29 Designfasen Systemarkitekttur Systemarkitekttur Databasedesign Databasedesign Ferdig testede og dokumenterte programmoduler Ferdig testede og dokumenterte programmoduler Bruker- og driftsdokumentasjon Bruker- og driftsdokumentasjon

30 30 Innføringsfasen Samsvar mellom organisasjon, arbeidsrutiner og system Samsvar mellom organisasjon, arbeidsrutiner og system Brukerne kan bruke systemet Brukerne kan bruke systemet Brukerne stoler på systemet Brukerne stoler på systemet Ansvarsforhold i forhold til drift, forvaltning og brukerstøtte Ansvarsforhold i forhold til drift, forvaltning og brukerstøtte


Laste ned ppt "1 Introduksjon til systemutvikling. 2 Hovedmål Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjonssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google