Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Outsourcing av forretningsprosesser – muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Outsourcing av forretningsprosesser – muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Outsourcing av forretningsprosesser – muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS

2 Norsk Arbeidslivsforum 2 Erfaringsbakgrunn •Direktør Forretningsutvikling Bluegarden AS/Direktør HR Rheinhold & Mahla Industrier AS •Medvirket i prosjekt for intern outsourcing Helse Sør •Personaldirektør Posten Norge •Management-konsulent innen marked/HR •Personalsjef i kommunesektor •Adm. dir. i tre mindre selskaper •Cand. polit. UiO

3 Norsk Arbeidslivsforum 3 Outsourcing betyr.. … å sette ut tjenester til: –ekstern leverandør (ekstern outsourcing) –intern leverandør (intern outsourcing) Ved intern outsourcing etableres en egen enhet internt i organisasjonen, et såkalt ”shared services center”, som utfører tjenestene på tilsvarende måte som en ekstern leverandør. Ekstern outsourcing gir størst effekt.

4 Norsk Arbeidslivsforum 4 Forskjeller mellom ekstern og intern outsourcing EksternIntern • Tjenestene utføres av separat enhet (et annet selskap) • Leveransen styres av kontrakt og uenighet reguleres av kontrakt og generelle rettsregler • Rollene som kunde/leverandør erstatter rollene som kollega og overordnet/underordnet •Tjenestene utføres av separat enhet (i samme selskap) • Leveransen styres av kontrakt og uenighet reguleres av kontrakt og av selskapets ledelse • Rollene som kunde/leverandør erstatter delvis rollene som kollega og overordnet/underordnet Intern outsourcing fungerer ofte som kompromiss eller mellomstadium på vei mot ekstern outsourcing. Intern outsourcing fungerer ofte som kompromiss eller mellomstadium på vei mot ekstern outsourcing.

5 Norsk Arbeidslivsforum 5 Prosesser vs. funksjoner Outsourcing av funksjonerOutsourcing av prosesser Outsourcing av prosesser forutsetter at prosessene støttes av et (IT-)system som bygger på best practice. Outsourcing av prosesser forutsetter at prosessene støttes av et (IT-)system som bygger på best practice.

6 Norsk Arbeidslivsforum 6 Outsourcing av forretningsprosesser •Outsourcing av forretningsprosesser (BPO*) innebærer at leverandøren tar ansvar for hele arbeidsprosesser. •Arbeidsprosesser redesignes og optimaliseres. det er ikke bare en funksjon som flyttes. •Erfaringer fra personalområdet tilsier at opp mot 80 % av gevinsten oppstår internt. *) Business Process Outsourcing

7 Norsk Arbeidslivsforum 7 Hvem velger outsourcing? •Sterk forkjemper for outsourcing internt. •Behov for å skifte ut gammel teknologi. •Nylig gjennomført oppkjøp, salg, fisjon eller fusjon. •Multinasjonalt selskap. •Sterke relasjoner mellom selskap og tjenesteleverandør. •Sterkt behov for radikal endring. •Opplevd risiko for tap av nøkkelpersonell.

8 Norsk Arbeidslivsforum 8 Motiver for outsourcing Fleksibilitet Fokus Sammenlign- barhet Sammenlign- barhet Beste praksis Skalerbarhet Rask gjennomføring av endringer i organisasjon, rutiner og infrastruktur. Rask gjennomføring av endringer i organisasjon, rutiner og infrastruktur. Rask håndtering av svingende behov for kapasitet, kompetanse og personell. Rask håndtering av svingende behov for kapasitet, kompetanse og personell. Mulighet for å sammenligne tjenestenes pris og kvalitet i et marked. Mulighet for å sammenligne tjenestenes pris og kvalitet i et marked. Mulighet for å konsentrere alle organisasjonens ressurser om kjernevirksomheten. Mulighet for å konsentrere alle organisasjonens ressurser om kjernevirksomheten. I kraft av å være spesialister tilbyr ofte tjenesteleverandørene bedre løsninger enn organisasjonens egne. I kraft av å være spesialister tilbyr ofte tjenesteleverandørene bedre løsninger enn organisasjonens egne. Kostnads- reduksjon Kostnads- reduksjon Mulighet for større og raskere kostnadsreduksjon enn ved andre former for omorganisering. Mulighet for større og raskere kostnadsreduksjon enn ved andre former for omorganisering.

9 Norsk Arbeidslivsforum 9 Dette bidrar til vellykket outsourcing Målbevissthet Fokus Åpenhet og samarbeid Åpenhet og samarbeid Forberedelser Tillit Klare mål for outsourcingen. Gjensidig tillit mellom kunde og leverandør. Åpenhet om og fokus på personalmessige problemstillinger. Åpenhet om og fokus på personalmessige problemstillinger. Klare retningslinjer for gjennomføring. Solid beslutningsgrunnlag. Felles incitamenter Felles incitamenter Balansert kontrakt med gode instrumenter for leveransestyring. Balansert kontrakt med gode instrumenter for leveransestyring.

10 Norsk Arbeidslivsforum 10 Dette hindrer vellykket outsourcing Tap av kompetanse Tap av kompetanse Manglende legitimitet Manglende legitimitet Kostnader ved etablering Kostnader ved etablering Ulik bedrifts- kultur Ulik bedrifts- kultur Dårlige ytelser Dårlige ytelser Spesifikk kompetanse forsvinner. Bestiller- kompetanse bygges ikke opp. Spesifikk kompetanse forsvinner. Bestiller- kompetanse bygges ikke opp. Leverandøren leverer ikke som avtalt, eller makter ikke holde tritt med kunden. Leverandøren leverer ikke som avtalt, eller makter ikke holde tritt med kunden. Kostnadene i outsourcingsprosjektet kommer ut av proporsjoner i forhold til besparelsen. Kostnadene i outsourcingsprosjektet kommer ut av proporsjoner i forhold til besparelsen. Outsourcingen er ikke godt nok forankret i organisasjonen. Outsourcingen er ikke godt nok forankret i organisasjonen. Kunde og leverandør misforstår hverandre i sitt daglige samkvem. Kunde og leverandør misforstår hverandre i sitt daglige samkvem. Byråkrati Tidkrevende bestillerrutiner og lite fleksible tjenester.

11 Norsk Arbeidslivsforum 11 Unngå ”unshared services” •Oppstår i skjæringspunktet mellom lederes trygghetsbehov og stab/støttes faglige behov. •Er ofte et tegn på at tjenesteleveransen er for byråkratisk. KundeLeverandør SLA RSLA Opplevd behov Egendefinert tilleggsbehov

12 Norsk Arbeidslivsforum 12 BPO-forløpet IdentifisereRealisereSikre ForberedeAvtaleIndustrialisereOverføre Organisasjonsløp Systemløp Kommersielt løp Personalløp

13 Norsk Arbeidslivsforum 13 Organisasjonsløpet IdentifisereRealisereSikre ForberedeAvtaleIndustrialisereOverføre Kartlegge dagens prosesser og ressurser Vurdere BPR-behov og eventuelt beslutte gjennomføring Beslutte intern eller ekstern outsourcing Kontinuerlig forbedre prosesser og organisering Implementere nye prosesser og ny organisering Sette gevinstmål, definere nye prosesser og ny organisering

14 Norsk Arbeidslivsforum 14 Systemløp IdentifisereRealisereSikre ForberedeAvtaleIndustrialisereOverføre Kartlegge dagens struktur og system- portefølje Vurdere behov for endring, forenkling og utvikling Beslutte struktur og driftsmodell Kartlegge, evaluere og selektere potensielle leverandører Gjennomføre implementeringsprosjekt Kontinuerlig forbedre struktur, driftsmodell og utnyttelse Velge leverandør(er)

15 Norsk Arbeidslivsforum 15 Personalløp IdentifisereRealisereSikre ForberedeAvtaleIndustrialisereOverføre Involvere berørte parter i samsvar med lov- og avtaleverk Knytte personer til prosesser Definere behov for kapasitet og kompetanse Gjennomføre bemannings- tilpasning Overføre personell Kontinuerlig tilpasse kapasitet og kompetanse Omstille eventuelle overtallige

16 Norsk Arbeidslivsforum 16 Outsourcing handler om mennesker •Samarbeid med de tillitsvalgte om forberedelse og gjennomføring av outsourcing. Som arbeidsgiver har du plikt til å samarbeide, slik også de tillitsvalgte er forpliktet. Ved å ta dem med på råd får du dessuten tilgang til kunnskap og innsikt som kommer godt med i gjennomføringen. •Sørg for å få dokumentert hvem som gjør hva i prosessene du skal outsource. Dette muliggjør planlegging av tiltak for de berørte i god tid, og gir deg et realistisk bilde av hvilken gevinst du faktisk kan oppnå. •Outsourcing handler om mennesker, og mennesker treffes ulikt av denne form for omorganisering. Vær oppmerksom på dette hele tiden, og sørg gjerne for bistand til karriereomstilling. •Outsourcing har arbeidsrettslige konsekvenser. Bring klarhet i disse allerede under forberedelsen av outsourcingen.

17 Norsk Arbeidslivsforum 17 Kommersielt løp IdentifisereRealisereSikre ForberedeAvtaleIndustrialisereOverføre Velge prosedyre Velge forretnings- modell Kartlegge marked Selektere lever- andør/partner/ kjøper Gjennomføre avtale- forhandlinger Gjennomføre due dilligence Implementere avtale Evaluere og evt. justere avtale

18 Norsk Arbeidslivsforum 18 Viktig ved outsourcing •Involver relevante personer i organisasjonen, ikke alle som anser seg meningsberettigede. •Forankre beslutningen hos sponsor på toppnivå i bedriften: CEO/CFO. •Kontroller leverandørens ytelser løpende. •Velg en leverandør med verdier og kultur du kjenner og kan forholde deg til. •Behold en liten og sterk strategisk intern funksjon. •Følg implementeringen nøye; både hos leverandøren og i egen bedrift. Gjør bare outsourcing om du virkelig mener det, men om du gjør det, gjør det grundig hele veien. Gjør bare outsourcing om du virkelig mener det, men om du gjør det, gjør det grundig hele veien.

19 Norsk Arbeidslivsforum 19


Laste ned ppt "Outsourcing av forretningsprosesser – muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google