Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 8: Motstand mot forandring Knut Haanæs Steinar Bjartveit Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 8: Motstand mot forandring Knut Haanæs Steinar Bjartveit Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 8: Motstand mot forandring Knut Haanæs Steinar Bjartveit Handelshøyskolen BI

2 Maktspill - muligheter og farer “Machiavelli og destruktivitet” Mintzbergs kritikk av tradisjonell strategisk planlegging 10 min. pres. “Venture Cup” v/McKinsey & Co

3 Hva er strategisk planlegging? Fremtidsorientert Ment å kontrollere fremtiden –Påvirke priser, produkter, markeder For integrerte beslutninger Formalisert prosedyre for å allokere ressurser Strategisk planlegging: Formalisert prosedyre for å ta helhetlige beslutninger om fremtiden Kilde: Mintzberg (1994)

4 Hvorfor planlegge? For å koordinere aktiviteter For å tenke fremover –Være forbredt på det som ikke kan påvirkes –Påvirke det uønskede –Kontrollere det som kan kontrolleres For å være “rasjonelle” –Definere alternatives –Forstå forventninger og preferanser –Optimere konsekvenser Kilde: Mintzberg (1994)

5 Former for strategisk planlegging Tradisjonell strategisk planlegging –Hierarki fra målsetninger til aktiviteter –Hierarki fra toppledelse til avdelinger Hierarki av budsjetter –Ovenfra ned –Nedenfra opp (“capital budgeting” Kilde: Mintzberg (1994)

6 Planlegging og strategi Faktisk strategi Formulert strategi Fremvoksende strategi Ønsket strategi Ikke realisert strategi Mintzberg and Waters (1985)

7 Mintzbergs kritikk av “planleggingsskolen” Kunstig skille mellom planlegging og implementering –Nivå (“toppledelsen tenker, resten gjør”) –Tid (“først formulert, deretter implementert”) –Hierarki (“struktur må følge strategi”) –“Informasjon aggregeres/oversendes uten tap” (eks. 2 år - 2 sider!) Strategi skjer ikke bare ovenfra og ned –Antar at ledelsen vet best Strategier kan ikke gjøres eksplisitte Tar ikke prosesser på alvor –Overser endring, læring og innovasjon Kilde: Mintzberg (1989)

8 Noen ytterligere probl. m/strategisk planlegging Bygger på konkret (“hard”) informasjon “Hard” info ofte av begrenset verdi –Gir data, men ikke forklaring –Effektive ledere bruker “myk” info Mye hard info for aggregert –Taper presisjon, mister mønstre Mye hard info kommer for sent –Tar tid å “hardne” Hard info ikke alltid presis Kilde: Mintzberg (1994)

9 Faktisk strategi Formulert strategi Fremvoksende strategi Ønsket strategi Ikke realisert strategi Mintzberg and Waters (1985) Å dyrke “framvoksende strategier” Nye ideer vokser fram som “ugress” “Hvor som helst” Noen ideer mobiliserer mennesker Denne prosessen kan ikke styres Av og til påvirker disse organisasjonens retning Å lede slike prosesser betyr å identifisere fremveksten og å påvirke denne når det passer Kilde: Mintzberg (1989)

10 Gjesteforeleser: Steinar Bjartveit, Handelshøyskolen BI Maktspill - muligheter og farer “Machiavelli og destruktivitet” Mintzbergs kritikk av tradisjonell strategisk planlegging 10 min. pres. “Venture Cup” v/McKinsey & Co


Laste ned ppt "Sesjon 8: Motstand mot forandring Knut Haanæs Steinar Bjartveit Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google