Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske idrettsmodellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske idrettsmodellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske idrettsmodellen
Inge Andersen, Generalsekretær NIF Lillehammer 23. oktober 2013

2 Norges største frivillige organisasjon – en folkebevegelse
366 idrettsråd Særkretser 54 særforbund 19 idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité medlemskap idrettslag Oppdatert med tall fra idrettsregistreringen for 2011

3 Stat (regjering/storting)
Hva er norsk idrett ? IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune ”Stortingsbenken” 19 Idrettskretser Fellesorgan for alle idretter i et fylke 54 Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Kommunen Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Idrettslaget Norsk idrett består av ca: medlemskap idrettslag Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget

4 Den norske idrettsmodellen

5 Sentrale verdidokumenter
§ 1-2 – NIFs formål Barneidrettsbestemmelsene Idrettens barnerettigheter Retningslinjer for ungdomsidrett Retningslinjer mot seksuell trakassering Idrettens vedtatte holdning til alkohol Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus Retningslinjer for etisk handel Idrettens miljøstrategi Medlem i Initiativ for Etisk Handel Innføring av politiattest Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden

6 Verdibasert aktivitet og ledelse
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet

7 Visjon Idrettsglede for alle skal prege hele vårt organisasjonsarbeid og aktivitetspolitikken.

8 NIFs formål Alle mennesker gis mulighet til utøver idrett ut fra sine ønsker og behov. Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, dommer, frivillig, foresatt eller supporter. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå.

9 Hvor kommer de fra?

10 Idrett og folkehelse Idrettens viktigste bidrag til en god folkehelse er det som skjer hver eneste dag i alle idrettslagene over hele landet. Bilde

11 Idrettens legitimitet i samfunnet
Effektene av idrett: Tilhørighet og vennskap (sosialt fellesskap) Å holde oss i form – litt friskere, litt sprekere, litt lengre Forebygge folkehelserelaterte sykdommer Idrettens inkluderings- og integreringskraft Frivilligheten som bærekraft Idretten som møtearena Idretten – en arena for meningsdannelse og demokrati De gode opplevelsene Idretten – en avgjørende aktivitets-, lek- og møtearena i alle lokalsamfunn Idretten – en viktig del av den norske historiefortelling

12

13 Fysisk aktivitet i skolen – fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Norsk idrett vil arbeide for å bedre forutsetningene for barns- og unges fysiske utvikling og utfoldelse, ved at Det innføres en time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere Alle barn kan svømme når de er 10 år Idrett og skole i fellesskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud

14

15 En time fysisk aktivitet hver dag med kompetent personell
Samarbeider med 26 andre organisasjoner for å få en time fysisk aktivitet inn i opplæringsloven Nevnt i ny regjeringsplattform Særforbundene har mange gode aktivitetskurs for påfyll av ideer Pilot pågår på NIFs aktivitetslederkurs for elever i faget treningsledelse

16 Utdrag fra Regjeringsplattformen
Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og et godt kosthold Inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved videregående skoler og høgskoler

17 Skole og idrett – sambruk av anlegg
Skolen, idrettsanlegget og klubbhuset som samlingspunkter i nærmiljøet

18 Strategi for ungdomsidretten

19 Ungdom prioritet nr. 1 Flere ungdom med lenger som aktive
Flere ungdom som trenere, ledere og dommere Bredere aktivitetstilbud, også for dem som ikke «satser» Bedre tilrettelagt for «morgendagens utøvere» Kompetanseheving av trenere som trener ungdom Kombinasjon idrett og utdanning

20 Et uforløst potensiale for samarbeid
Vi har 106 VGS i Norge med tilbud om idrettsfag. Ca elever 19 universiteter og høgskoler hvor man kan ta idrettsutdanning på høyere nivå

21 Ungdom - i bevegelse - realisere drømmer


Laste ned ppt "Den norske idrettsmodellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google