Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer 23. oktober 2013 Den norske idrettsmodellen Inge Andersen, Generalsekretær NIF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer 23. oktober 2013 Den norske idrettsmodellen Inge Andersen, Generalsekretær NIF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer 23. oktober 2013 Den norske idrettsmodellen Inge Andersen, Generalsekretær NIF

2 Side 2 Norges største frivillige organisasjon – en folkebevegelse 366 idrettsråd Særkretser 54 særforbund 19 idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag

3 Side 3 NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge 54 Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Idrettslaget Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune 19 Idrettskretser Fellesorgan for alle idretter i et fylke Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål IOC Int. særforbund Stat ( regjering/storting ) Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Kommunen Hva er norsk idrett ? Norsk idrett består av ca: 2 200 000 medlemskap 12 000 idrettslag

4 Side 4 Den norske idrettsmodellen

5 Sentrale verdidokumenter § 1-2 – NIFs formål Barneidrettsbestemmelsene Idrettens barnerettigheter Retningslinjer for ungdomsidrett Retningslinjer mot seksuell trakassering Idrettens vedtatte holdning til alkohol Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus Retningslinjer for etisk handel Idrettens miljøstrategi Medlem i Initiativ for Etisk Handel Innføring av politiattest Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011- 2015

6 Verdibasert aktivitet og ledelse Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet

7 Side 7 Idrettsglede for alle skal prege hele vårt organisasjonsarbeid og aktivitetspolitikken. Visjon

8 Side 8 Alle mennesker gis mulighet til utøver idrett ut fra sine ønsker og behov. Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, dommer, frivillig, foresatt eller supporter. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. NIFs formål

9 Side 9 Hvor kommer de fra?

10 Idrett og folkehelse Idrettens viktigste bidrag til en god folkehelse er det som skjer hver eneste dag i alle idrettslagene over hele landet. Bilde

11 Side 11 Idrettens legitimitet i samfunnet Effektene av idrett: – Tilhørighet og vennskap (sosialt fellesskap) – Å holde oss i form – litt friskere, litt sprekere, litt lengre – Forebygge folkehelserelaterte sykdommer – Idrettens inkluderings- og integreringskraft – Frivilligheten som bærekraft – Idretten som møtearena – Idretten – en arena for meningsdannelse og demokrati – De gode opplevelsene – Idretten – en avgjørende aktivitets-, lek- og møtearena i alle lokalsamfunn – Idretten – en viktig del av den norske historiefortelling

12 Side 12

13 Side 13 Norsk idrett vil arbeide for å bedre forutsetningene for barns- og unges fysiske utvikling og utfoldelse, ved at Det innføres en time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere Alle barn kan svømme når de er 10 år Idrett og skole i fellesskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud Fysisk aktivitet i skolen – fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015

14 Side 14

15 En time fysisk aktivitet hver dag med kompetent personell Samarbeider med 26 andre organisasjoner for å få en time fysisk aktivitet inn i opplæringsloven Nevnt i ny regjeringsplattform Særforbundene har mange gode aktivitetskurs for påfyll av ideer Pilot pågår på NIFs aktivitetslederkurs for elever i faget treningsledelse

16 Side 16 Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og et godt kosthold Inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved videregående skoler og høgskoler Utdrag fra Regjeringsplattformen

17 Side 17 Skole og idrett – sambruk av anlegg Skolen, idrettsanlegget og klubbhuset som samlingspunkter i nærmiljøet

18 Side 18 Strategi for ungdomsidretten

19 Ungdom prioritet nr. 1 Flere ungdom med lenger som aktive Flere ungdom som trenere, ledere og dommere Bredere aktivitetstilbud, også for dem som ikke «satser» Bedre tilrettelagt for «morgendagens utøvere» Kompetanseheving av trenere som trener ungdom Kombinasjon idrett og utdanning

20 Side 20 Vi har 106 VGS i Norge med tilbud om idrettsfag. Ca. 12000 elever 19 universiteter og høgskoler hvor man kan ta idrettsutdanning på høyere nivå Et uforløst potensiale for samarbeid

21 Side 21 Ungdom - i bevegelse - realisere drømmer


Laste ned ppt "Lillehammer 23. oktober 2013 Den norske idrettsmodellen Inge Andersen, Generalsekretær NIF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google