Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

2 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Læringsmål Modulen gir deg kunnskap om: -Organiseringen av norsk idrett og arbeid med rammebetingelser -Norsk idretts pengestrømmer -Lokale aktivitetsmidler/Spillemidler -Frivillighetens og idrettens betydning og omfang ved å bruke idrettens samfunnsregnskap Og kan benytte kunnskapen til: -Å argumentere overfor kommunepolitikere hvilken betydning idretten har i samfunnet, og få aksept for dette frivillige arbeidet.

3 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune IdrettslagetGruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Lag Laget som spiller i en serie. For eksempel Gutter 16 Gren(er) Grenen(e) som gruppa utøver For eksempel langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Organiseringen av norsk idrett

4 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hvordan skape mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig? ? I G P – Individuelt arbeid 3 min – Gruppearbeid 7 min – Plenum 10 min

5 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hvordan skape mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig? Rammevilkår •Idrett og samfunn •Organisasjon •Anlegg •Areal •Økonomi

6 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett IL Gruppe(r ) Lag Gren(er ) NIF IK SF IR SK Idrettslaget i sentrum

7 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrettsrådet i fokus IR Utgjøres av samtlige idrettslag i kommunen NIF IR-utvalget SF SK IK – regional idrettspolitikk – oppfølging av idrettsråd

8 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Frivillig MarkedOffentlig *Den norske samfunnsmodellen

9 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Det horisontale fordelingsprinsippet •NIF – Statlige myndigheter – 1 558 millioner kroner •IK – Regionale myndigheter – > 70 millioner kroner –Forvaltning av 750 (+ 250) millioner kroner til anlegg •IR – Lokale myndigheter – 2 078 millioner kroner Disse tallene bekrefter idrettsrådenes og idrettskretsenes strategiske og operative betydning i forhold til idrettslagenes rammevilkår

10 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

11 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

12 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

13 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

14 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett KKD: Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 690 000 000 Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 19 620 000 Post 3 FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSARBEID 20 380 000 Post 4 SPESIELLE AKTIVITETER 41 000 000 Post 5 NIF 354 000 000 Post 6 TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER125 000 000 Post 7 OVERGANGSMIDLER168 000 000 TIL SAMMEN 1 418 000 000

15 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

16 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

17 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

18 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Lokale aktivitetsmidler (LAM) •Implementert år 2000 – 10% av overskuddet fra NT •80 millioner – 2000 •81,2 millioner – 2001 •86 millioner – 2002 •104 millioner – 2003 •120 millioner – 2004 •120 millioner – 2005 •120 millioner – 2006 •125 millioner – 2007 •175 millioner i 2008 •180 millioner i2009

19 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Oppgave Hvordan foretas fordelingen av LAM i mitt idrettsråd? I G P 10 min.

20 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Lokale aktivitetsmidler (LAM) •Potten til hver kommune blir fordelt ut i fra antall innbyggere i kommunene i aldersgruppe 6-19 år. •Blir fordelt direkte til idrettslagene via idrettsrådene –Idrettskretsene er rådgivende og kvalitetssikrende organ. •Det foreligger overordnede retningslinjer fra Kultur- og Kirke Departementet (KKD) og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). •Det er oftest lokale tilpasninger i forhold til fordelingen – disse skal bestemmes av idrettsrådet i plenum og ikke bare av styret i idrettsrådet.

21 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Lokale aktivitetsmidler (LAM) •Tilskuddet skal premiere aktivitet, tildelingen skal ikke bruke kun hodestøtte som kriterier for tildeling. •Tilskuddet skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. •Lag som mottar støtte skal være selveiende og frittstående foreninger med utelukkende personlige medlemmer •Midlene skal brukes til aktivitet for barn og ungdom, og ikke administrasjon av ordningen. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe. •Likestillingsaspektet, samt hensyn til utøvere med spesielle behov, skal ivaretaes ved fordelingen.

22 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Kriterier for tilskudd – LAM som eksempel 1.10% av samla beløp øremerkes til de lag som driver aktivitet for utøvere med spesielle behov (integreringsarbeid) 2.10% av samla beløp øremerkes og fordeles til lag med idrettsskoler 3.Resten av beløpet deles med 1/3 til barneidrett og med 2/3 til ungdomsidrett 4.De offisielle tallene fra årets idrettsregistrering legges til grunn for utregningen

23 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 23 2010: MVA reform (-er) •Ny ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (inkludert idretten) trer i kraft 1.januar 2010. •Ordningen skal trappes opp med en milliard kroner frem til 2014 (ordningen med tjenestemoms fra 2004: 200 millioner i 2009). •I tillegg til den nye ordningen vil man finne en løsning på de særlige utfordringene knyttet til idrettsanlegg innen 1.jaunuar 2010 •Momskompensasjon 2010: kr 396 millioner •Ordningen skal erstatte den tidligere kompensasjonsordningen for tjenestemoms. •Ordningen ble sendt på høring i februar 2010 med høringsfrist 22.mars 2010

24 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 24 2010: MVA reform anlegg •Ordningen vil være søknadsbasert. •Tildeling av midler baserer seg på årlige bevilgninger over statsbudsjettet. •Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010” / kun anleggselementer som er berettiget til spillemidler. •Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes. •Ikke et krav at spillemidler skal være mottatt før man søker om kompensasjon. •Anlegg som bygges i regi av kommuner/fylkeskommuner, selskaper eller stiftelser er ikke berettiget momskompensasjon over denne nye ordningen. Ei heller lag og foreninger som registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for sine anleggsinvesteringer.

25 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 25 2010: MVA reform (-er) •Verdi kompensasjon drift varer og tjenester: 396 millioner kroner for hele frivillig sektor –1 200 millioner kroner i 2013 •Verdi kompensasjon investering: 50 millioner kroner (før revidert budsjett; idrettsstyrets mål er 150 millioner kroner) •Verdi statens provenytap kulturmoms: 335 millioner kroner •Stipulert sum i 2013: 1200 millioner kroner (hele frivillig sektor) + 250 millioner kroner (idrettsstyrets mål investering i idrettsanlegg) + 335 millioner kroner (statens provenytap kulturmoms) = kr 1 785 000 kroner

26 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Støtteordninger generelt •www.idrett.nowww.idrett.no –Meny: støtteordninger –Idrett og ledelse –Idrettsrådsportalen –M.m. •www.frivillig.nowww.frivillig.no •www.klubbguiden.nowww.klubbguiden.no •www.lotteritilsynet.nowww.lotteritilsynet.no •www.spillemidlene.nowww.spillemidlene.no •www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no •www.brreg.nowww.brreg.no •www.idrettskurs.nowww.idrettskurs.no •www.klubbenOnline.nowww.klubbenOnline.no


Laste ned ppt "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google