Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens ansvarsområder Internasjonalt elite nivå Andre stipendutøvere & landslag Aldersbestemte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens ansvarsområder Internasjonalt elite nivå Andre stipendutøvere & landslag Aldersbestemte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens ansvarsområder Internasjonalt elite nivå Andre stipendutøvere & landslag Aldersbestemte landslag, morgendagens utøvere & utviklingsprosjekter i særforbund Idrett for barn / synspunkter

2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedelementer i OLT’s langsiktige utviklingsfilosofi Verdier Holdninger Aktiviteter

3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Trening for barn skal preges av variasjon Variert påvirkning er gunstig for utvikling av barns motoriske, fysiske, sosiale og mentale forutsetninger Ulike aktiviteter innenfor én eller flere idretter Variasjon skaper grobunn for utvikling av gode treningsvaner og gunstige holdninger Omfang av spesifikk trening kan være forskjellig og vurderes med grunnlag i barnets utviklingsnivå og forhold knyttet til den enkelte idrett.

4 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Utviklingsnivå & fokusområder NivåAldersgruppeUtviklingsperiodeFokusområder 1 0 – ca 6 årAktiv start perioden Lære grunnleggende bevegelser 2 ca 6 – ca 8 årGrunnlagsperioden Utvikle grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger 3 ca 9 – ca 11 årFerdighetsperioden Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter 4 ca 12 – ca14 årLære å trene perioden Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål 5 ca 15 – ca17 år Lære å konkurrere perioden Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. 6 ca 18 – ca22 år Trene for å konkurrere perioden Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater. 7 etter ca 23 årTrene for å vinne perioden Utvikle og praktisere toppidrettslige ferdigheter og kvaliteter

5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Aktiv start perioden Nettsted: Department for Sport & Recreation New Zealand (SPARC): http://www.sportnz.org.nz/en-nz/young-people/Ages-0-5-Years/Active-Movement- Resources1/Active-Movement-Videos1/

6 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Grunnlagsperioden (ca 6 – ca 8 år) Barn skal være MYE i fysisk aktivitet (minimum 60 min hver dag) Grunnleggende mororiske & fysiske forutsetninger utvikles gjennom leik og annen aktivitet med krav til koordinasjon og ulike fysiske kvaliteter. Eksempler : gå, løpe, hoppe, hinke, henge, slenge, balansere, rulle, rotere, skøyte, flyte, gli og aktiviteter med rytme. Foreldrene har hovedansvar for at barna driver omfattende uorganisert aktivitet i denne alderen. (skole & SFO ?) Offentlige idrettsskoler på linje med kultur- / musikkskoler ?

7 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Grunnlagsperioden (ca 6 – ca 8 år) Idrettens ansvar: Bidra til at barn får utvikle grunnleggende motoriske forutsetninger under kyndig veiledning. Omfang av spesifikk aktivitet må bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettens egenart. Spesifikk trening må ikke prioriteres så høyt at mulighetene for å utvikle grunnleggende forutsetninger med stort omfang og god kvalitet begrenses.

8 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år) Barn skal være MYE i fysisk aktivitet (minimum 90 min hver dag) Ansvar: foreldre / idrett / andre organisasjoner / institusjoner (skole, SFO ?) – mye aktivitet utenom det organiserte Idrettens hovedansvar: lære barn grunnleggende idrettslige ferdigheter, grunnleggende fysiske, sosiale & mentale kvaliteter - sørge for metoder Læring av grunnferdigheter i idrett kan sammenliknes med læring av grunnferdigheter i musikk: Først må en lære skala og noter, så terpe for å mestre før en evt. ender med å framføre Beethovens symfonier.

9 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år) Typiske ferdigheter: kaste, ta imot, sparke, dempe, grunnbevegelser i skog og mark, i vann, på is, på snø, på sykkel, i båt, på matte, i apparater, i ring og andre med grunnlag i ulike idretters bevegelsesmønstre Idretten har også ansvar for grunnleggende utvikling av bevegelighet, koordinasjon, stabilitet, styrke, hurtighet, spenst, utholdenhet og grunnleggende sosiale og mentale ferdigheter I tillegg: videreutvikling av motoriske grunnferdigheter

10 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år) Omfang av spesifikk trening er gjerne økende og innslag av konkurranser vil være naturlig i perioden Omfang av spesifikk trening og konkurranser bestemmes av barnets utviklingsnivå og av idrettens egenart Innslag av spesifikk trening og konkurranser må ikke prioriteres så høyt at det går ut over læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter

11 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mer info. om trening for barn http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/ fagstoff/page6689.html Se også canadisk plan for ”fysisk alfabetisering”: http://www.phecanada.ca/programs/physical-literacy


Laste ned ppt "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens ansvarsområder Internasjonalt elite nivå Andre stipendutøvere & landslag Aldersbestemte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google