Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olympiatoppens ansvarsområder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olympiatoppens ansvarsområder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olympiatoppens ansvarsområder
Internasjonalt elite nivå Andre stipendutøvere & landslag Aldersbestemte landslag, morgendagens utøvere & utviklingsprosjekter i særforbund Idrett for barn / synspunkter

2 Hovedelementer i OLT’s langsiktige utviklingsfilosofi
Verdier Holdninger Aktiviteter

3 Trening for barn skal preges av variasjon
Variert påvirkning er gunstig for utvikling av barns motoriske, fysiske, sosiale og mentale forutsetninger Ulike aktiviteter innenfor én eller flere idretter Variasjon skaper grobunn for utvikling av gode treningsvaner og gunstige holdninger Omfang av spesifikk trening kan være forskjellig og vurderes med grunnlag i barnets utviklingsnivå og forhold knyttet til den enkelte idrett.

4 Utviklingsnivå & fokusområder
Aldersgruppe Utviklingsperiode Fokusområder 1 0 – ca 6 år Aktiv start perioden Lære grunnleggende bevegelser 2 ca 6 – ca 8 år Grunnlagsperioden Utvikle grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger 3 ca 9 – ca 11 år Ferdighetsperioden Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter 4 ca 12 – ca14 år Lære å trene perioden Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål 5 ca 15 – ca17 år Lære å konkurrere perioden Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. 6 ca 18 – ca22 år Trene for å konkurrere perioden Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater. 7 etter ca 23 år Trene for å vinne perioden Utvikle og praktisere toppidrettslige ferdigheter og kvaliteter

5 Department for Sport & Recreation New Zealand (SPARC):
Aktiv start perioden Nettsted: Department for Sport & Recreation New Zealand (SPARC):

6 Grunnlagsperioden (ca 6 – ca 8 år)
Barn skal være MYE i fysisk aktivitet (minimum 60 min hver dag) Grunnleggende mororiske & fysiske forutsetninger utvikles gjennom leik og annen aktivitet med krav til koordinasjon og ulike fysiske kvaliteter. Eksempler : gå, løpe, hoppe, hinke, henge, slenge, balansere, rulle, rotere, skøyte, flyte, gli og aktiviteter med rytme. Foreldrene har hovedansvar for at barna driver omfattende uorganisert aktivitet i denne alderen. (skole & SFO ?) Offentlige idrettsskoler på linje med kultur- / musikkskoler ?

7 Grunnlagsperioden (ca 6 – ca 8 år)
Idrettens ansvar: Bidra til at barn får utvikle grunnleggende motoriske forutsetninger under kyndig veiledning. Omfang av spesifikk aktivitet må bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettens egenart. Spesifikk trening må ikke prioriteres så høyt at mulighetene for å utvikle grunnleggende forutsetninger med stort omfang og god kvalitet begrenses.

8 Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år)
Barn skal være MYE i fysisk aktivitet (minimum 90 min hver dag) Ansvar: foreldre / idrett / andre organisasjoner / institusjoner (skole, SFO ?) – mye aktivitet utenom det organiserte Idrettens hovedansvar: lære barn grunnleggende idrettslige ferdigheter, grunnleggende fysiske, sosiale & mentale kvaliteter - sørge for metoder Læring av grunnferdigheter i idrett kan sammenliknes med læring av grunnferdigheter i musikk: Først må en lære skala og noter, så terpe for å mestre før en evt. ender med å framføre Beethovens symfonier.

9 Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år)
Typiske ferdigheter: kaste, ta imot, sparke, dempe, grunnbevegelser i skog og mark, i vann, på is, på snø, på sykkel, i båt, på matte, i apparater, i ring og andre med grunnlag i ulike idretters bevegelsesmønstre Idretten har også ansvar for grunnleggende utvikling av bevegelighet, koordinasjon, stabilitet, styrke, hurtighet, spenst, utholdenhet og grunnleggende sosiale og mentale ferdigheter I tillegg: videreutvikling av motoriske grunnferdigheter

10 Ferdighetsperioden (ca 9 – ca 11 år)
Omfang av spesifikk trening er gjerne økende og innslag av konkurranser vil være naturlig i perioden Omfang av spesifikk trening og konkurranser bestemmes av barnets utviklingsnivå og av idrettens egenart Innslag av spesifikk trening og konkurranser må ikke prioriteres så høyt at det går ut over læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter

11 Mer info. om trening for barn
Se også canadisk plan for ”fysisk alfabetisering”:


Laste ned ppt "Olympiatoppens ansvarsområder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google