Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Ny arbeids- og velferdsforvaltning Samordning av velferdstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Ny arbeids- og velferdsforvaltning Samordning av velferdstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Ny arbeids- og velferdsforvaltning Samordning av velferdstjenester
Omorganisering av arbeids- og velferdsforvaltningen i stat og kommuner Nytt statlig direktorat med ansvar for både trygd og arbeidsmarkedstiltak Lokale NAV- kontor i alle norske kommuner med trygd, arbeidstiltak og sosialhjelp

2 NAV MÅLSETTINGER Flere i arbeid og aktivitet
Brukerne raskt inn i arbeidsrettede prosesser Enklere for brukeren og tilpasset brukerens behov Rask og helhetlig behovsavklaring og et samordnet tjenestetilbud En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 Økonomisk sosialhjelp
Kommunale NAV-kontor NAV-kontor: Trygd Arbeidsforvaltning Økonomisk sosialhjelp Andre Kommunale tjenester Kommunale oppgaver Statlige oppgaver SØMLØST FOR BRUKERNE: ”EN SKRANKE”

4 Hele sosialtjenestens tjenester
Minimums-løsning Flykninge-tjenesten + Barnevern Rus Gjelds-rådgivning Bolig Psykiatri Hele sosialtjenestens tjenester 1 2 4 6 3

5 Brukere ”Sammen- satte behov” Økonomisk sosialhjelp, m.m.
Økonomisk sosialhjelp med trygdeytelser og hjelpemidler m.m. Arbeidsmarkeds- tiltak med økonomisk sosialhjelp Arbeidsledig/ Jobb skifter m.m. Sykemeldte Alderspensjon Barnetrygd Kontantstøtte m.m ”Sammen- satte behov” Yrkesrettet attføring §11-5 og §11-6

6 Startlån Topplån eller fullfinansiering fra Husbanken til etablering på eiemarkedet Særskilt rettet mot unge og vanskeligstilte Kan benyttes sammen med boligtilskudd og bostøtte i virkemiddelpakker Tildeles av kommunene 6546 startlån på tils. 3,1 mrd. tildelt i 2006 Gjennomsnittlig lånebeløp Nkr Typisk startlånkunde er ung (>35 år), enslig og bruker lånet til kjøp av brukt bolig

7 Husbankens nye rolle Fra byggebank til velferdsbank
Husbanken har ”bygget Norge” Velfungerende privat kreditmarked Husbanken fra regelstyring til målstyring Fra bolig til å bo Dreining mot bostedsløshet og de mest vanskeligstilte Pådriver i- og koordinator for det nasjonale bostedsløshetsarbeidet Boligen ikke resultat av-, men en forutsetning for samfunnsdeltakelse Boligen del av arbeidslinjen i norsk velferdspolitikk Planlegging – på tvers av forvaltningsgrenser Samarbeid og samordning For å løse et boligproblem måtte man omstrukturere kommunale tjenester Penger ikke nok – kunnskap Bolig ikke lenger noe man glemmer til slutt men del av velferdstjenestene Ny rolle i velferdsstaten?


Laste ned ppt "NAV Ny arbeids- og velferdsforvaltning Samordning av velferdstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google