Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV og bosetting - ny organisasjon – nye muligheter Anne Lieungh Direktør Levekår og sosiale tjenester Flyktningkonferansen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV og bosetting - ny organisasjon – nye muligheter Anne Lieungh Direktør Levekår og sosiale tjenester Flyktningkonferansen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV og bosetting - ny organisasjon – nye muligheter Anne Lieungh Direktør Levekår og sosiale tjenester Flyktningkonferansen 2008

2 NAV, Side 2 Helt ny interaksjon mellom stat og kommune  NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Kontoret skal tilby én dør inn til NAVs tjenester.  En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og KS danner utgangspunkt for de lokale samarbeidsavtalene i alle kommuner.  De ansatte i stat og kommune vil få felles opplæring og kompetanseutvikling, og skal jobbe med de samme oppgavene.  Det lokale NAV-kontoret vil gi tjenester på vegne av både statsetaten og kommunen, men på en måte som gjør at det oppleves som én tjenesteleverandør.

3 NAV, Side 3 Etableringsløpene - vi er på plan : NAV-kontor etablert pr pr NAV-reformen er på plan iht. kontor etableringene

4 NAV, Side

5 NAV, Side 5 Pilotenes innhold Minimums- løsning Flyktning- tjeneste Barnevern Rus Gjelds- rådgivning Bolig Psykiatri Gjelds- rådgivning Bolig Flyktning- tjeneste Bolig Flyktning- tjeneste Rus Hele sosialtjenestens tjenester Antall piloter Minimumsløsning er økonomisk sosialhjelp og de råd og veiledningsoppgaver som følger av dette. Rus +

6 NAV, Side

7 NAV, Side

8 NAV, Side

9 NAV, Side 9 Overordnet målbilde for 2008  Minst 140 nye NAV-kontor MED INNHOLD og NYE GRENSESNITT etablert i hele landet  36 nye forvaltningsenheter med NYE GRENSESNITT og KONTROLL PÅ PRODUKSJONEN etablert nasjonalt  Opp mot 100 andre statlige enheter ”løftet over” på NAV IKT-plattformen (inkludert en rekke flyttinger)  5 pensjonsenheter med tilhørende avdelingskontor

10 NAV, Side 10 Overgang fra introduksjonsordningen til arbeid For perioden mai 2007 – mai 2008:  For deltakere i introduksjonsordningen, registrert i Arena, som leverte sluttmeldekort, oppgav 52% av de om lag 400 respondentene at de hadde kommet i heltids- eller deltidsarbeid.  En overgang til arbeid som er i overkant av andelen for yrkeshemmede (49% i 1. tertial)  Deltakere introduksjonsordningen, registrert i Arena, har høyere overgang til utdanning/kurs enn øvrige arbeidssøker grupper.

11 NAV, Side 11 Status april 2008  Registrert 630 personer på introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i Arena.  Av disse deltok 254 på ordinære arbeidsmarkedstiltak  67 var registrert som yrkeshemmede

12 NAV, Side 12 Hva gjør NAV i forhold til introduksjonsordningen  Deltar i trekantsamtaler, veiledning, informasjon om arbeidsmarkedet, motiveringssamtaler, kvalifisering, kontakt med kursarrangør og arbeidsgivere, oppfølging på praksisplass  Deltakerne tilbud fra NAV vil variere i forhold til den enkeltes behov.  Noen får tilbud om arbeidspraksis, lønnstilskudd eller ordinære opplæringstiltak,  Andre deltar på spesielt tilrettelagte kurs for innvandrere eller introduksjonsdeltakere

13 NAV, Side 13 Kvalifiseringsprogrammet  Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og et viktig virkemiddel i realisering av NAV-reformen  Store politiske forventninger til implementering og aktivitetsnivå i kvalifiseringsprogrammet – At forventet aktivitetsnivå på om lag deltagere ved utgangen av 2008 nås – Overgang til programmet for aktuelle deltagere i andre pågående satsinger – Å implementere og gjennomføre kvalifiseringsprogrammet er en hovedprioritering for NAV i 2008

14 NAV, Side 14 NAVs visjon: Vi gir mennesker muligheter – Muligheter for arbeid for flest mulig – Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov –Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen Vi gir mennesker muligheter – Muligheter for arbeid for flest mulig – Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov –Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen


Laste ned ppt "NAV og bosetting - ny organisasjon – nye muligheter Anne Lieungh Direktør Levekår og sosiale tjenester Flyktningkonferansen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google