Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktningkonferansen 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktningkonferansen 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktningkonferansen 2008
NAV og bosetting - ny organisasjon – nye muligheter Anne Lieungh Direktør Levekår og sosiale tjenester

2 Helt ny interaksjon mellom stat og kommune
NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Kontoret skal tilby én dør inn til NAVs tjenester. En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og KS danner utgangspunkt for de lokale samarbeidsavtalene i alle kommuner. De ansatte i stat og kommune vil få felles opplæring og kompetanseutvikling, og skal jobbe med de samme oppgavene. Det lokale NAV-kontoret vil gi tjenester på vegne av både statsetaten og kommunen, men på en måte som gjør at det oppleves som én tjenesteleverandør.

3 Etableringsløpene - vi er på plan
178 NAV-kontor etablert pr. 2.6 201 pr. 19.6 NAV-reformen er på plan iht. kontor etableringene 2006 2007 2008: 2009

4 2006

5 Hele sosialtjenestens tjenester
Pilotenes innhold Antall piloter Minimumsløsning er økonomisk sosialhjelp og de råd og veiledningsoppgaver som følger av dette. 1 Minimums-løsning Rus + 2 Flyktning-tjeneste + + 1 + Flyktning-tjeneste + Barnevern 2 Rus Bolig + + 7 Rus Gjelds-rådgivning + + 2 + Rus + Gjelds-rådgivning + Psykiatri 1 + Rus + Gjelds-rådgivning + Flyktning-tjeneste 3 + Rus + Bolig + Flyktning-tjeneste 1 + Rus + Gjelds-rådgivning + Flyktning-tjeneste + Bolig 5 + Hele sosialtjenestens tjenester

6 2007

7 2008

8 2009

9 Overordnet målbilde for 2008
Minst 140 nye NAV-kontor MED INNHOLD og NYE GRENSESNITT etablert i hele landet 36 nye forvaltningsenheter med NYE GRENSESNITT og KONTROLL PÅ PRODUKSJONEN etablert nasjonalt Opp mot 100 andre statlige enheter ”løftet over” på NAV IKT-plattformen (inkludert en rekke flyttinger) 5 pensjonsenheter med tilhørende avdelingskontor

10 Overgang fra introduksjonsordningen til arbeid
For perioden mai 2007 – mai 2008: For deltakere i introduksjonsordningen, registrert i Arena, som leverte sluttmeldekort, oppgav 52% av de om lag 400 respondentene at de hadde kommet i heltids- eller deltidsarbeid. En overgang til arbeid som er i overkant av andelen for yrkeshemmede (49% i 1. tertial) Deltakere introduksjonsordningen, registrert i Arena, har høyere overgang til utdanning/kurs enn øvrige arbeidssøker grupper.

11 Status april 2008 Registrert 630 personer på introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i Arena. Av disse deltok 254 på ordinære arbeidsmarkedstiltak 67 var registrert som yrkeshemmede

12 Hva gjør NAV i forhold til introduksjonsordningen
Deltar i trekantsamtaler, veiledning, informasjon om arbeidsmarkedet, motiveringssamtaler, kvalifisering, kontakt med kursarrangør og arbeidsgivere, oppfølging på praksisplass Deltakerne tilbud fra NAV vil variere i forhold til den enkeltes behov. Noen får tilbud om arbeidspraksis, lønnstilskudd eller ordinære opplæringstiltak, Andre deltar på spesielt tilrettelagte kurs for innvandrere eller introduksjonsdeltakere

13 Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og et viktig virkemiddel i realisering av NAV-reformen Store politiske forventninger til implementering og aktivitetsnivå i kvalifiseringsprogrammet At forventet aktivitetsnivå på om lag deltagere ved utgangen av 2008 nås Overgang til programmet for aktuelle deltagere i andre pågående satsinger Å implementere og gjennomføre kvalifiseringsprogrammet er en hovedprioritering for NAV i 2008

14 Vi gir mennesker muligheter Vi gir mennesker muligheter
NAVs visjon: Vi gir mennesker muligheter Muligheter for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen Vi gir mennesker muligheter Muligheter for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen


Laste ned ppt "Flyktningkonferansen 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google