Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE

2

3 Stortingets vedtak: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen …» Pensjonsforliket mai 2005

4

5

6 Pensjonsreformen Jens Stoltenberg satte ned kommisjon i 2001 Per Kristian Foss la fram reformforslag i 2004 Stortingets Pensjonsforlik like før valget 2005 Mer konkrete vedtak fra Stortinget i 2007 AFP i privat sektor ble endret våren 2008 Slaget om offentlig sektor står våren 2009 Reformen skulle i sving 2010, utsatt til 2011

7 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

8

9

10 Det nye systemet Lønnsnivå: 350.000 kr. Opptjening: 43 år fulltid ved fylte 67

11

12 Jens: «rettferdig» «En reform som er både rettferdig, kvinnevennlig og økonomisk ansvarlig» «En pensjonsmodell som er mer rettferdig enn dagens» «Et historisk forlik som sikrer oss et sosialt rettferdig pensjonssystem» Statsminister Stoltenberg om pensjonsreformen.

13 Hva er rettferdighet? Norsk riksmålsordbok: Når «straff, belønning el. goder tildeles upartisk, efter fortjeneste» Norsk ordbok: «Riktig etter lov og moral idet det tas tilbørlig hensyn til alle sider av saken»

14 En ny rettferdighet «Nær sammenheng mellom premieinnbetaling og pensjon» (Pensjonskommisjonen) «Et tydelig individuelt eierskap til opptjente pensjonsrettigheter» (Pensjonskommisjonen) Hver og en skal nå tjene opp individuell pensjonsbeholdning («alle år teller») Også AFP tjenes opp som individuell pensjonsbeholdning

15 Ny rettferdighet i AFP Fafo-forsker Tove Midtsundstad om resultatet våren 2008: «AFP endrer karakter fra å være en solidarisk ordning for dem som hadde behov for å gå av som 62-åringer til å bli et belønningssystem for å stå lenge i jobb». Den nye «AFP» gir økte forskjeller fordi pengene går til alle – mer pensjon jo senere du går av. Tove Midtsundstad: «Taperne vil være de som er reelle slitere, som har behov for å gå av som 62-åring».

16 Hvor lenge jobber vi? Definisjon av «fulltid»: Lønnsinntekt over 280.000 kr i året.

17 Hvor lenge jobber vi? Kilde: Statskalenderen (gjelder alle f.o.m. nivå førstekonsulent.)

18 Offentlig sektors pensjonsordninger Bruttogarantien: Minst 2/3 av sluttlønn i pensjon. 30 års opptjeningstid (fulltid), ikke 40 år. Ved AFP garanteres 2/3 av lønn i pensjon når AFP-eren fyller 65 år. Egne pensjonskasser ved siden av Folketrygden. Ansatte betaler inn en andel av lønn. Pensjon kan regnes som del av lønnsvilkårene.

19 Stortingets vedtak: Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering. Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.» Pensjonsforliket mai 2005

20 Stridstema våren 2009 Hva skjer med opptjeningstiden, som i dag er 30 år? Hva skjer med tidligpensjon (AFP) – store tap? Fjernes retten til å løftes av offentlig sektors pensjonskasse til 2/3 av sluttlønn ved fylte 65 år?

21 Tre relevante krav 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning skal gi en pensjon som er minst 66 prosent av sluttlønn. Behold retten for AFP-ere til å motta pensjon på 66 prosent av sluttlønn fra fylte 65 år, også etter avgang ved 62 år. Behold særaldersgrensene med dagens ytelser. www.forsvarpensjon.no

22 Bestill bøker nå! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- post@manifest.no www.manifest.no


Laste ned ppt "FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google