Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 forsvarAFP.no En ny pensjonsfelle

2 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra 62 år men uten fortsatt pensjons- opptjening, straffer de som ikke klarer å jobbe etter 62 år med lav pensjon livet ut Forslaget vil ødelegge AFP og dagens uføretrygd.

3 forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Livsvarig avkorting av pensjon: rente = - 22% Pensjon x 17 21 -

4 forsvarAFP.no Valgfrihet ? 117 pensjonister* 1994-2005 * Verkstedklubben Aker Verdal 3( 3%) nådd folketrygd ved 67 år 35(30%) gått av med AFP siden 1994 79(67%) forlatt bedriften som uføre

5 forsvarAFP.no ”Hvor mange i full jobb til 67 år?” 67 årAFPUføre Innherred Fagforening Fellesforbundet 4% (10 )29%(76)67%(179) 1500 yrkesaktive 90 klubber 1995-2006 Røra Fabrikker NNN 4% (1)18% (4*)78% (18*) *(1 AFP og 12 uføre på 50%) 1990 – 2006 Raufoss Jern & Metall Fellesforbundet 0,7% (2)58,9% (159) 40,3% (109) 1750 yrkesaktive 18 klubber 1994 - 2006

6 forsvarAFP.no Levealderjustering er heving av pensjonsalder fra 67 til ca.70 år (2050) for å redusere framtidig pensjonsforpliktelse Iverksettes fra 2010 -4,1%-9,1%-13,6%-17,9% Reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger

7 forsvarAFP.no Forventa levealder for menn i ulike yrker (SSB 2004) Prester 81 år Univ.-og høgskolelærere80 år Rørleggere/bussjåfør75-76 år Kran-/heisførere73-74 år Sveisere73-74 år Truckkjørere72-73 år Renholdere71-72 år

8 forsvarAFP.no Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak LO-kongressen avviste en automatisk heving av pensjonsalderen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon registreres. –1 Vi må få et inkluderende arbeidsliv, som gjør at folk både kan og vil jobbe lenger enn i dag –2 Absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. –3 Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende –4 Levealderjusteringens avkortingseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. –5 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. –6 Ny Stortingsbehandling –vurdere oljefondet, økte skatter og avgifter

9 forsvarAFP.no Indeksering Systematisk underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. Iverksettes fra 2010 Antall år etter pensjon

10 forsvarAFP.no Indeksering LO-kongressen avviste systematisk underregulering av utbetalt pensjon: ”Uførepensjon og tidligpensjon må i likhet med arbeidsledighetstrygden og grunnpensjonen sikres full lønnsjustering av løpende ytelse.”

11 forsvarAFP.no Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67%

12 forsvarAFP.no Den nye pensjonsfella (alle som slutter før 67 år straffes) Opptjent pensjon som 67 åring i 2050 (arbeid fra 18 til 67 år, men livsinntekt tilsvarende topplønn i 45 år) Kr.300.000 x 1,35% x 45 år =kr.182.250 Slutter i arbeid som 62 åring og med 40 år med topplønn, mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Kr.162000 x 0,78 =kr. 126.360 Innføring av indeksering eller systematisk underregulering av utbetalt pensjon (-8% Kr.128.290 x 0,92 = kr.118.027 Innføring av levealderjustering: Avgang 67 år:(-4,1%, -9,1%, -13,6% og -17,9%), avgang 62 år: (-3,6%, -7,2%, -10,7% og -14,3%) Kr.126.360 x 0,857 = kr.108.290 AFP som tillegg til alle som er tilslutta AFP-ordninga = ca.kr.20.000 Kr.108.290 + kr.20.000 = kr.128.290

13 forsvarAFP.no Den nye pensjonsfella kan ramme mer enn 90% av LO’s medlemmer ”Fleksibel” tidligpensjon med straff -31% Systematisk underregulering -8% Levealder justering -14,3%* i 2050 AFP-tillegg +Ca.20.000 182.250 126.360 108.290 128.290 Taper ca kr. 54.000 i årlig pensjon resten av livet. 118.027 * Avgang 62 år

14 forsvarAFP.no Hver enkelt straffes med pensjonstap på 840.000 – 1.mill Alderspensjon 67 år- NAV-beregning Tidligpensjon 62 år, før AFP-tillegg Årlig livsvarig avkorting 1949 193156150662 42.494,- 1949 186461145439 41.021,- 1949* 203315157805 44.509,- 1949* 230351179674 50.677,- 1949* 205859160570 45.289,- 1948 201131156882 44.249,- 1948 194222151493 42.729,- 1948 183806143369 40.437,-

15 forsvarAFP.no Varig videreføring av innholdet i AFP 2006200720082009 - 2010 St.meld.nr.5 (2006- 2007) om opptjening og uttak av alderspensjon Uførepensjons utvalgets innstilling15.mars AFP og pensjonsutvalg i offentlig sektor Lovforslag om tidligpensjon Landsmøtepapir Fellesforbundet AFP - utvalgetTariffoppgjøret 2008 Landsmøtet i Fellsforbundet 6.-11.okt


Laste ned ppt "ForsvarAFP.no En ny pensjonsfelle. forsvarAFP.no Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google