Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjon i privat sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjon i privat sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjon i privat sektor
Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 – 2012 Stein Stugu

2 Tjenestepensjon Innskuddspensjon Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)
Ytelsespensjon

3 Innskuddspensjon - illustrasjon
Innskuddet defineres - pensjonen er avhengig av: antall innbetalinger størrelsen på innbetalingene avkastningen man oppnår frem til pensjonsalder Innskudd Avkastning pensjonsalder Kapital ved Pensjon 67 år

4 Innskuddspensjon Innskuddspensjon, maksimale innskudd OTP:
5 % av lønn mellom 1 G (82 122) og 6 G ( ) 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G ( ) OTP: 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G Innskudd hvis ufør – men ingen tillegg til uførepensjon I praksis ren sparing

5 Beregning av innskudd 8 % 5% Obligatorisk tjenestepensjon Tilsv. % G
2 4 6 8 1 3 5 7 9 10 11 12 8 % 5% Obligatorisk tjenestepensjon Tilsv. 1G = kr G = kr G = kr

6 Eksempel på profiler innskuddspensjon (Storebrand)
De ansatte plasseres normalt i moderat 50 ved oppstart… Bank Forsiktig Moderat Offensiv Renter 80 % aksjer Renter Renter 50 % aksjer 20 % aksjer Forhåndsdefinerte fondsporteføljer

7 Avkastning og risiko på kort sikt – utfallsrom 1 år
Aksjer = risiko = høyere forventet avkastning på sikt Pensjonssparing er langsiktig – pengene kan først tas ut ved pensjonsalder 40 % 30 % 20 % 10 % 8,0 % 7,0 % 5,8 % 0 % Forsiktig Pensjon -10 % Balansert Pensjon Langsiktig forventning -20 % Offensiv Pensjon Utfallsrom er basert på 95% konfidensnivå, normalfordelt avkastning

8 Antall forsikrede - innskuddspensjon
Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

9 Innskuddsnivå - maks (Finansnæringens fellesorganisasjon)

10 Ytelsespensjon – prinsipp i dag
3 G G G G G G G G G G Ytelsespensjon fyller ofte opp til 66 % av lønn – men kan være alt fra 52 til 70 % Privat sektor – folketrygd brukes bare for teknisk å beregne pensjon (annerledes i offentlig sektor – bruttogaranti)

11 Antall forsikrede etter lov om foretakspensjon
I tillegg ca i private pensjonskasser (2010, Kilde Fafo, Geir Veland) Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

12 Ytelsespensjon Sluttlønn bestemmer pensjonsnivå
Arbeidsgiver må dekke opp hvis dårlig avkasting Har vanligvis med dekning for uførepensjon Reguleres dårligere enn folketrygd og AFP og offentlig tjenestepensjon

13 Ytelsespensjon eksempel
66 % av lønn, fratrekk for beregnet (gammel) folketrygd Beregnes med ¾ G eller 1 G som grunnpensjon – gir stor forskjell Uførepensjon gjerne samme nivå Fortsatt innbetaling til alderspensjon ved uførhet Ektefellepensjon, eks. 55 % av beregnet alderspensjon

14 Ytelsespensjon i privat sektor - nivå
Kilde: Banlovkommisjonen;2008, FAFO, Geir Veland

15 Kraftig avkorting av privat ytelsespensjon ved tidlig uttak
Lønn Kvinne (mann ville gitt kraftigere avkorting) Full opptjening Hentet fra vedlegg til banklovkommisjonen Uttaksalder Avkorting, lønnsstigning 0 Avkorting, lønnsstigning 3,5 % 62 - 36,1 - 46,2 63 - 30,3 - 39,3 64 - 23,9 - 31,3 65 - 16,7 - 22,3 66 - 8,8 - 11,9 67 0 (67 483) 0 (80 148)

16 Offentlig tjenestepensjon medlemmer (Kilde: Prop 107 L (2009-10)

17 Tillegg Lønn, livsløp Forventa yrkesaktivitet Heltid og deltid
Forventa levealder

18 Kilde: St.meld 5 ( )

19

20 Når blir en ufør? Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/

21 Heltid og deltid, (SSB lønnsstatistikk 2011)

22 Forventet levealder, menn (SSB 1996 – 2000)
Yrke Levealder Prester 81,0 Universitets og høyskolelærer 80,7 Høyere funksjonær 78,9 Postbud 76,6 Ufaglært arbeider/fisker 74,0 Truckkjørere 72,8 Kokker 71,1 Yrkespassive 67,1

23 Forventet levealder, kvinner (SSB 1996 – 2000)
Yrke Levealder Fysioterapeut 84,9 Lektor, adjunkt 84,2 Sykepleiere 83,2 Butikkekspeditører 81,9 Renholdere 80,5 Yrkespassive 80,1 Kokker 79,7 Jern og metallarbeidere 78,6

24 Levealder – Sverige Andel som kan regne med å bli mer enn 80 (58 år i 1990, Kilde Fri Fagbevegelse)
Truckfører 50,3 Speditør 51,2 Plastvarearbeider 54,8 Lagerarbeider 60,6 Snitt 71,6 Bankansatte 77,7 Lærer 80,0 Sykepleiere 83,4 Purser, flyvert 84,9


Laste ned ppt "Tjenestepensjon i privat sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google