Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdskonferansen 2012 Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdskonferansen 2012 Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdskonferansen 2012 Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing

2 Hva skal pensjon være? Inntektssikring Sparing Hva med fordeling?

3 Folketrygden 1967 Målsettingen var at den enkelte ved overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist stort sett skulle kunne opprettholde sin tilvante levestandard Pensjonsalder 70 år Nedsatt senere til 67 år

4 Folketrygden 1967 Pensjonsordningen fikk en sterk sosial profil Den enkeltes inntektsnivå i yrkesaktiv alder fikk redusert betydningen for pensjonsnivået Folketrygdens pensjonsordning ble til en viss grad en modifisert minste- /tilleggspensjonsordning.

5 Pensjonskommisjonen Mandat –Bærekraftig folketrygd Sentrale elementer –Innsparing –Større sammenheng mellom hva du betaler inn og hva du får i pensjon –Stimulere flere til å stå lenger i arbeid –Forenkling –Vurdere behovet for å revidere uføre- og etterlattepensjonsordningene –Forenkle samordningen mellom offentlige pensjoner og folketrygden

6 Tiltakene Levealdersjustering Indeksering Stimulere til å stå lenger i arbeid –Tidlig pensjon – lav pensjon Større sammenheng mellom hva du betaler inn og hva du får i pensjon –Alleårsregel erstatter besteårsregel.

7 Endringene i folketrygden 1 Gammel folketrygd: Full opptjening etter 40 år Beste/20-årsregelen: Pensjon beregnes ut fra gjennomsnittspoengene i de 20 beste årene Pensjonspoeng: Årsinntekt opp til 6 G teller fullt, 6 – 12 G teller 1/3 Ny folketrygd: Ingen grense Alleårsregelen erstatter beste/20- årsregelen, all inntekt teller med Pensjonsformuen blir 18,1% av total livslønn

8 Endringer 2 Folketrygd for årskull til og med 1953 Folketrygd For årskull 1963 og seinere Overgangsordning 1954 – 1962 Utbetaling: Et grunnbeløp (G) pluss et tillegg i forhold til pensjons- poengene du har tjent opp. Utbetaling: Pensjonsformuen deles på årskullets gjenværende levealder. Fleksibelt uttak

9 Effekter De som kan gå av tidlig (vil ikke) De som vil (har behov for å gå av tidlig) kan ikke

10 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

11 Arkitekten og kokken ArkitektenKokken Alder ut i jobb28 år20 år Går av med pensjon ved 70 år62 år Antall år i jobb42 år Forventet antall år pensjon 11 år9 år Kilde: Gunnar Rutle

12 Slik blir pensjonen i privat sektor Pensj + AFP Gj.sn. pr. år Ant år Pensj + AFP Sum livet Derav AFP Sum livet Arkitekt 259 246 11 2 851 706477 785 Kokk 187 0399 1 683 351356 796 Differanse 72 207 1 168 355120 989 A % over K 39 %69 %34 % Kilde: Gunnar Rutle

13 Levealder, lønn og posisjon i samfunnet henger sammen. Jo høyere på strå du er, jo lenger lever du, jo høyere lønn har du, og mer pensjon får du relativt av lønna.


Laste ned ppt "Velferdskonferansen 2012 Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google