Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon – privat sektor Pensjonskurs mai 2013s1. Utdanningsforbundet mener Landsmøtet 2009: Pensjonskurs mai 2013s2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon – privat sektor Pensjonskurs mai 2013s1. Utdanningsforbundet mener Landsmøtet 2009: Pensjonskurs mai 2013s2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon – privat sektor Pensjonskurs mai 2013s1

2 Utdanningsforbundet mener Landsmøtet 2009: Pensjonskurs mai 2013s2

3 Utdanningsforbundet best i klassen? Unio mener tjenestepensjon er en opptjent rettighet som bør reguleres i avtaler mellom partene slik det gjøres i store deler av offentlig sektor og enkelte steder i privat sektor. Unios største forbud Utdanningsforbundet har f.eks. full avtaledekning for over 7000 medlemmer i private barnehager. Unios høringssvar til Banklovkommisjonen II (NOU 2012:13) Pensjonskurs mai 2013s3

4 Pensjonssystemet i dag Folketrygdloven: alders- uføre og etterlattepensjon til alle Offentlig sektor: lov- eller avtalefestet tjenestepensjons- ordning med alders- uføre- og ektefellepensjon Privat sektor: –Lov om obligatorisk tjenestepensjon: Alle skal ha tjenestepensjonsordning-alderspensjon; Innskuddsordning eller ytelsesordning Mulighet for uføre- og etterlattepensjon –Noen virksomheter kan bli med i offentlig tjeneste- pensjonsordning Arbeidsgiver bestemmer pensjonsordningen, med mindre denne er en del av tariffavtalen Pensjonskurs mai 2013s4

5 Pensjonssystemet i dag Bruttopensjon Bruttogaranti 66% Folketrygd I bunnen av alle Pensjonsytelser YtelsesbasertInnskuddsbasert Innskudds pensjoner Folketrygd Nettopensjoner Avtalte nettopensjoner Folketrygd OTP Pensjonskurs mai 2013s5

6 Grunnbegreper: Brutto-/nettoordninger Privat TP Privat tjenestepensjon Nettopensjon (ikke garanti) Offentlig tjenestepensjon Bruttogaranti og bruttopensjon Redusert FT 66 % 60-70 % Ytelsesnivået kan være definert til ulike prosenter av sluttlønn minus ”beregnet folketrygd” Tjeneste- pensjonen kompenserer for redusert folketrygd- ytelse FT SPK/ KLP SPK/ KLP Redusert FT Redusert FT Privat TP Tjenestepensjonen kompenserer ikke for redusert ytelse fra folketrygden Pensjonskurs mai 2013s6

7 Offentlig sektor: 7Pensjonskurs mai 2013

8 Dagens pensjonsordning i PBL-A og FUS Pensjonskurs mai 2013s8 Kan ikke kombineres med folketrygd levealderjustert Ikke levealder- justert

9 AFP-privat sektor – Standard tariffavtale barnehage Pensjonskurs mai 2013s9

10 Krav til tjenestepensjonsordningen i tariffavtalen Hovedpunkter: Alderspensjon : –Sum av beregnet folketrygd ved 67 år og pensjon = 66 % av sluttlønn –30 år = full opptjening –livsvarig Uførepensjon: som alderspensjon Etterlattepensjon –ektefelle/samboer –barn Kravene er beskrevet i standard tariffavtaler Pensjonskurs mai 2013s10

11 Banklov III Nye modeller (hybrider): Standardmodellen og Grunnmodellen –Nøytralt uttak (fleksibelt 62 – 75 år) –Levealdersjustering –Livsvarig eller til minst 75 år –Dødelighetsarv tilfaller pensjonsbeholdningen –Ikke fripoliser, men pensjonsbevis –Overgangsordninger for ytelsesordninger Pensjonskurs mai 2013s11

12 Banklovkommisjon III Pensjonskurs mai 2013s12

13 Fortsatt ytelsespensjon? 21.03.2013: Etter krav fra Unio og de tre andre hovedorganisasjonene, skal Banklovkommisjonen utrede fremtiden for ytelsespensjoner i privat sektor Pensjonskurs mai 2013s13

14 Pensjon i endring - arbeidsgiver sier: Vår innskuddsordning er mye bedre for våre ansatte enn en ytelsesordning – bare se på grafene vi har fått fra forsikringsselskapet Vi kan ikke inngå avtale med pensjonsordning nå, vi må vente til det nye lovverket er klart Vi kan inngå tariffavtale, men i denne perioden må vi beholde innskuddsordningen vi har Vi kan ikke inngå avtale med ytelsesordning, selskapene sier at de ikke tilbyr dette lengre Hva svarer du?? Pensjonskurs mai 2013s14

15 Pensjon i endring: Hva gjør vi når vi krever nye tariffavtaler? Skoler godkjent etter privatskoleloven Individuell rett: privatskolelovens § 4 – 4 Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarande offentlege skolar Udir: pensjonsvilkårene er en del av lønns- og arbeidsvilkår SPK tilbyr medlemskap: hele undervisningspersonalet må være innmeldt Vårt krav: Offentlig tjenestepensjonsordning – ingen endring Pensjonskurs mai 2013s15

16 Pensjon i endring: Hva gjør vi når vi krever nye tariffavtaler? Private barnehager Alle barnehageeiere kan bli medlem i PBL-A: pensjonsordning i tariffavtalen - partssammensatt utvalg - tariffoppgjør Andre tariffområder for barnehage – sak for tariffpartene Standard tariffavtale? Pensjonskurs mai 2013s16


Laste ned ppt "Pensjon – privat sektor Pensjonskurs mai 2013s1. Utdanningsforbundet mener Landsmøtet 2009: Pensjonskurs mai 2013s2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google