Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruksanvisning for presentasjonen Dette lysbildet fjernes før du holder foredraget Serien består av 15 lysark med tilhørende notatsider. For å se notatsidene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruksanvisning for presentasjonen Dette lysbildet fjernes før du holder foredraget Serien består av 15 lysark med tilhørende notatsider. For å se notatsidene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruksanvisning for presentasjonen Dette lysbildet fjernes før du holder foredraget Serien består av 15 lysark med tilhørende notatsider. For å se notatsidene når du skal holde foredrag må du skrive ut hele serien – velg Skriv ut, deretter Notatsider. Et godt tips er å dele ut lysarkene på støtteark (velg Skriv ut, Støtteark og f.eks. 3 lysbilder pr. side – da kan folk notere underveis også) På første lysark bør du erstatte teksten ”Utkast til lunsjforedrag osv” med dato/sted/ditt navn/eller det du ønsker Det tredje siste lysarket er en grafisk framstilling av hvor store tap avkortninga gir. Eksemplet jeg har valgt viser en som har gjennomsnittslønn på 300.000. Arket er hentet fra presentasjonen til Gunnar Rutle som du også finner lenke til på www.forsvarpensjon.no Der finner du mange andre eksempler slik at du kan bruke en som passer best for dem du skal holde foredrag for.www.forsvarpensjon.no Forsvar Offentlig Pensjon vil gjerne ha tilbakemelding på presentasjonen – send til post@forsvarpensjon.nopost@forsvarpensjon.no LYKKE TIL! 28.01.09 Gudrun Høverstad

2 Forsvar offentlig pensjon! Utkast til ”lunsjforedrag” på 20 – 30 min.

3 Hovedpunkter Dagens system Hovedelementer i pensjonsreformen Offentlig tjenestepensjon – hva skjer? Hva er Forsvar Offentlig Pensjon? Viktige krav og datoer framover

4 Får pga AFP- ordningen Start yrkesliv 24 årFødt 1948 – 67 i 2015 SPK/KLP 66% av topplønn: 200 000 170 000 187 000, folketrygd + tillegg SPK-AFP fra 65 år Dagens folketrygd (FT) Her er de tre delene av alderspensjonen: Nr 1 Gjennomsnitt: 300 000 20 beste, 270 000 alle år

5 Dagens Folketrygdsystem er unik 62 år67år AFP 202.750 Pensjon 185.750 Pensjon 185.750 350.000 Uføretrygd = alderspensjon 185.750 350.000 ufør 3% 30% 67%

6 Hva ”reformen” handler om Kutt i folketrygden på 20% fram til 2050 ved bruk av: Levealderjustering Avkortning Redusert indeksering Alleårsregel i stedet for besteårsregel

7 Det handler om prinsipper Velferdsstatlige løsninger Kollektive ordninger framfor individuelle Trygghet framfor spekulasjon Mot arbeidslinjas menneskeforakt Likestilling: Kvinner taper Forsvar av opparbeidete rettigheter

8 Pensjonsordningene i offentlig sektor (SPK og KLP) Alle er omfattet (må jobbe min. 14 timer pr uke) Kjønns-, alders- og inntektsnøytrale premier G-regulering av løpende ytelser Lovfestet i staten – tariff-festet i kommunesektoren Ytelsesbasert: 66 % av sluttlønn etter 30 år opp til 12 G – bruttoordning Bruttosamordning med folketrygden G = 70.256 - reguleres hvert år

9 Offentlige tjenestepensjoner Skal tilpasses ny folketrygdmodell Skal omfattes av levealderjustering Skal omfattes av indeksering ”Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene”

10 Fra mandatet til utvalget som skal lage forslag ”Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut.” ”Utvalgets forslag skal ikke føre til at kostnadene knyttet til offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor øker.”

11 I faresonen: 30 års regelen – det ”lønner seg ikke å jobbe lenger” Særaldersgrenser 66 % av sluttlønn SPØRSMÅL: Vil det være politisk mulig å opprettholde når alle andre får mindre?

12 En kvinnefiendtlig reform Kravet for å kunne gå av er at man har tjent mer enn 274.000 i 40 år, enda mer hvis du har kortere opptjening. Ca. 47 % av kvinnene på arbeidsplassermed AFP kan IKKE gå av ved 62 fordi de har tjent for lite. Tilsvarende tall for menn: ca. 10 % av mennene kan IKKE gå av med tidligpensjon.

13 Fra AFP til uføretrygd Endring – les rasering - av AFP vil tvinge flere over på uføretrygd Derfor foreslås nå kutt i alderspensjon for uføre, for at uføretrygd ikke skal være ”for attraktivt” Også uføre skal utsettes for levealderjustering

14 Avgang ved 62: Tap 38000 Avgang ved 67: Tap 3000 Avgang ved 70: Gevinst 42000 Avg v 75: Gev 134000, pensj 332000: 32000 over topplønn Konsekvenser av avkortinga

15 Forsvar offentlig pensjon www.forsvarpensjon.no Bevar offentlig tjenestepensjon! 30 års opptjening skal gi minst 66 % pensjon av sluttlønn. Fortsatt bruttopensjon fra 65 år. Bevar dagens sosiale AFP-ordning. Behold særaldersgrensene med dagens ytelser. Viderefør uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon. De offentlige pensjonene er en del av våre ansettelsesbetingelser.

16 Viktige datoer framover Stortingsbeh. av lovforslag + uføremelding 17. februar: Representantskapsmøte i LO 27. februar: innstilling fra ekspertutvalg NY KONFERANSE TORSDAG 5. MARS 2009 Tariffoppgjøret 1. mai LO-kongressen Stortingsvalget


Laste ned ppt "Bruksanvisning for presentasjonen Dette lysbildet fjernes før du holder foredraget Serien består av 15 lysark med tilhørende notatsider. For å se notatsidene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google