Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Pensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Pensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Pensjon

2 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Rammebetingelser Krav til medlemskap: –For alle organisasjoner ny minstegrense 1 time. –For sykepleiere/lærere som tidligere: gjennomsnittlig 14 timer/uke over 3 mnd, eller 168 timer i kvartalet. For lærere 35% stilling Full opptjening - 30 år Innmelding fra første dag

3 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Aldersgrenser Fra 1.januar generell aldersgrense 70 år Særaldersgrenser (f eks hjelpepleiere, miljøarbeidere, sykepleiere etc 65 år) Ansatt før – 68 års aldersgrense Pensjonsalder – rett til å gå av med pensjon Aldersgrense – plikt til å gå av med pensjon 85-års regel Aldersgrense følger stillingskode, ikke utdannelse, organisasjon eller ”arbeidsoppgaver”

4 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Generelt Ja, alle kan kombinere arbeid med alderspensjon i NAV (62 år) Ved uttak av alderspensjon og AFP => oppsigelse Ikke rett til delvis alderspensjon/AFP Ikke rett til arbeid etter uttak av pensjon Les personalhåndboken

5 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Dom i arbeidsretten SLUTNING 1. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen kap. 2 pkt om at 14 timers gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er et vilkår for innmelding eller opprettholdelse av medlemskap i pensjonsordning, er ugyldig. 2. For øvrig frifinnes Kommunesektorens organisasjon.

6 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Jobbe ved siden av alderspensjon? Partene undertegnet protokoll 23. september Akademikernes organisasjoner er ikke med Minstegrense settes til 0 Alderspensjonister som ønsker å jobbe tilbys «pensjonistavlønning» som i staten, –timelønn = kr 175,- –kan jobbe så mye man vil uten reduksjon i pensjon

7 Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Endelig avklaring for alderspensjonister som jobber ved siden av pensjon KS og hovedsammenslutningene har undertegnet protokoll mandag 23, september. De er kommet til enighet om "pensjonistavlønning" med timelønn på kr 175 per faktisk arbeidet time samt eventuelle tillegg. Alderspensjonister som er engasjert etter ny bestemmelse meldes ikke inn i pensjonsordningen og løpende alderspensjon blir ikke redusert. For øvrig gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser. Den nye delen av tariffavtalen gjelder fra 1. oktober –Alderspensjonister som allerede har inngått avtale ut 2013 beholder muligheten til å arbeide inntil 14 timer i uken frem til uten reduksjon av pensjon. –Alderspensjonister fra går inn i ny avtale med "pensjonistavlønning" Akademikerne har ikke undertegnet denne protokollen. Konsekvensen av dette er at alderspensjonister som er medlem av organisasjoner i Akademikerne kommune ikke er omfattet av den nye bestemmelsen. Dette betyr at denne gruppen vil få sin pensjon redusert fra første arbeidet time gjeldende fra Ansatte med medlemskap i KLP (sykepleiere) og SPK (undervisningspersonalet) er foreløpig unntatt denne bestemmelsen da de har lovfestede ordninger. SPK praktiserer allerede "pensjonistavlønning".


Laste ned ppt "Service- og pensjonsenheten Elisabeth Sageng Pensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google