Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 1 Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett Kari H. Kleppestø Leder Prosjektkontoret i Telenor Nett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 1 Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett Kari H. Kleppestø Leder Prosjektkontoret i Telenor Nett."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 1 Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett Kari H. Kleppestø Leder Prosjektkontoret i Telenor Nett

2 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 2 Hoveddeler i presentasjonen 1. Telenor Nett 2. Situasjonsbilde før etabl. av Prosjektkontoret 3. Prosjektkontorets hovedoppgaver 4. Erfaringer fra Telenor Nett

3 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 3 Telenor Netts rolle i konsernet Ansvar for fastnettet Utvikle, markedsføre og selge kommunikasjonsløsninger via tjenesteleverandører, distributører og andre nettoperatører Drift, utbygging, service og leveranser av infrastruktur og produkter Integrasjon av teknologi og tilknytningsformer Modernisering av telenettet

4 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 4 Telenor Nett - prosjekter Gjennomfører hvert år en rekke prosjekter Ulike typer prosjekter –produktutvikling –utbygging –plattformoppgraderinger –organisasjonsutvikling IT spiller en viktig rolle i de fleste av våre prosjekter

5 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 5 Status Prosjektgjennomføringen var preget av: Eksepsjonelle tekniske resultater Mangel på erfaringsoverføring Prosjektbegrepet mye brukt uten en felles forståelse i organisasjonen Ingen standardisert prosjektmodell Lite porteføljestyring Manglende gevinstrealisering Kartlegging og rapportering i mange dimensjoner

6 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 6 Status Prosjektgjennomføringen var preget av: Manglende oppfølging av interne kostnader Samtidig økes kravene til prosjekter og prosjektgjennomføring En viktig suksess kriterie for bedrifter i fremtiden er å være profesjonelle i sitt prosjektarbeid. Gjennomføres våre prosjekter On time og on cost ?

7 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 7 Forbedringstiltak For å bedre situasjonen ble flere tiltak satt i verk: Nye integrerte prosjektplanlegging- og oppfølgingsverktøy Felles metodikk Etablert Prosjektkontor Porteføljestyring

8 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 8 Integrasjon Timeregistrering Detaljert Timeoppf. Oracle database Oracle Project Accounting Detaljert kostn. Styring Avtalehåndtering Virkelig matr./timekost Fakturering Anlegg under utførelse Time- registrering Prosjekt- regnskap Nettverk Behov Tilgjengelighet Planlegging Analyse Ressursplanlegging/Styring Multiprosjektstyring Statusrapportering i.h.t strukturer Prosjekt- planlegging Rapportering SAP HR BRO Synliggjøring av prosjekter +Timeregistrering Systemløsning for prosjektparametrene

9 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 9 Prosjektkontor - Hovedoppgaver Støtte linjen i å utarbeide og vedlikeholde en oversikt over prosjektporteføljen Gi støtte/rådgivning til prosjekter som er under etablering Prosjektgjennomganger/revisjoner Videreføre arbeidet med utvikling og forbedring av Nett’s metodikk for prosjektgjennomføring

10 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 10 Prosjektkontor - Hovedoppgaver Bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene Ansvar for opplæringsaktiviteter i prosjektstyring og ledelse Etablere oversikt over alle prosjektleder Legge til rette for nettverksbygging i organisasjonen.

11 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 11 Velkommen til Prosjektkontoret Her finner du nyttige hjelpemidler for alle som jobber med prosjekter eller ønsker oversikt over hvilke prosjekter som pågår i Telenor Nett

12 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 12 Porteføljestyring Styringsverktøy for topp ledelsen –rapportering –prioritere Etablering av Programmer for beslektede prosjekter/oppdrag. Koordinering av prosjekter & ressurser Synliggjøring av prosjektene i BRO

13 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 13 Prosjekter inkluderes i Balanced Scorecard Prosjektstatus fremstilles på 3 nivåer. –Overordnet status – status pr. prosjekt –detaljer pr. prosjekt

14 NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 14 Erfaringer fra Telenor Nett Skap profesjonelle prosjektledere Gjør prosjektledelse til en attraktiv karrierevei Opplæring av styringsgruppemedlemmer Konsekvensutøvelse Innføring av enhetlig prosjektmodell Jobb på tvers


Laste ned ppt "NSP 13.04.00 Telenor Nett AS 1 Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett Kari H. Kleppestø Leder Prosjektkontoret i Telenor Nett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google