Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING. 2 Haltenbanken 3 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING - KRAV OG RETNINGSLINJER - VEDLIKEHOLDSSTRATEGI - VEDLIKEHOLDSSTYRING ADMINISTRASJONS-SYSTEMER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING. 2 Haltenbanken 3 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING - KRAV OG RETNINGSLINJER - VEDLIKEHOLDSSTRATEGI - VEDLIKEHOLDSSTYRING ADMINISTRASJONS-SYSTEMER."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING

2 2 Haltenbanken

3 3 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING - KRAV OG RETNINGSLINJER - VEDLIKEHOLDSSTRATEGI - VEDLIKEHOLDSSTYRING ADMINISTRASJONS-SYSTEMER - PLANLEGGING - VEDLIKEHOLDSUTFØRELSE - RAPPORTERING - OPPFØLGING, MÅLSTYRING - FORBEDRING

4 4 KRAV OG RETNINGSLINJER

5 5 STATOIL KRAV TIL VEDLIKEHOLSSTYRING AR12 Anleggsdrift, vedlikehold og modifikasjoner

6 6 Krav til Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner De viktigste arbeidsprosessene som beskriver overordnede krav til styring av drift og vedlikehold av anlegget.

7 7 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI •KRITIKALITETSANALYSE - SYSTEM, FUNKSJON, UTSTYR RCM STUDIE ( NORSOK Z-008) - SIKKERHET (PERSONELL, MILJØ) - PRODUKSJON, REGULARITET - KOSTNADER (UTSTYRSHAVARI) •VEDLIKEHOLDSKONSEPTER FOR UTSTYR - VEDLIKEHOLDSAKTIVITETER - INTERVALL - FMEA, HISTORISKE DATA - REPARASJONSSTRATEGI - RESERVEDELER - DOKUMENTASJON •LCI - KRAV TIL DOKUMENTASJON

8 8 VEDLIKEHOLDSKONSEPT Aktivitet: - Kritikalitet, redundans - Myndighetskrav - Nedstengning Reparasjon : - Reparasjonsstrategi - Reservedelsstrategi - Behovstid

9 9 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDS ADMINISTRASJONS SYSTEMER • SAP R3/4.6 C • STID, PIM TEKN. INFORMASJON • RIS RØRINSPEKSJON • KAMFER RCM, VEDLIKEHOLDSKONSEPT • DocMap STYRENDE DOKUMENTASJON • PROSTY PROSESS INFORMASJON

10 10 PLANLEGGING • DAGLIGE PLANER • 7 DAGERS PLAN • 60 DAGERS PLAN • ÅRLIG PLAN • REVISJONSSTANS PLAN • KAMPANJER

11 11 ORGANISASJON • EIER AV SYSTEMER OG UTSTYR • ANSVARLIG FOR PLANLEGGING • ANSVARLIG FOR ARBEIDSORDRE • ANSVARLIG FOR ARBEIDSORDRE AKTIVITETER ÅSGARD A PLATTFORM-ORGANISASJON, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD

12 12 VEDLIKEHOLDSUTFØRELSE UTFØRENDE : - Plattformorganisasjoner - Spesialister - Kontraktører ( Isolasjon, stillas, etc.)

13 13 RAPPORTERING Kostnader : - Reservedeler - Eksterne tjenester - Interne kostnader (timer) Utstyrets tilstand: - Sertifikater og testskjema - Sikkerhetskritisk utstyr og SIL -skjulte feil - Symptomer - Observasjoner - Feil - Aksjoner

14 14 OPPFØLGING MÅLSTYRING • ØKONOMI • MARKED • HMS • OPERASJON •ORGANISASJON

15 15 FORBEDRINGER

16 16 HISTORIKK - Tilbakerapportering via utført arbeid. - Datainnsamling av hendelser og tilstandsdata. - Erfaringsoverføring fra andre anlegg - IMS ( Information Management System)

17 17 HISTORIKK - Tilbakerapportering via utført arbeid. Kostnader : Eksterne tjenester Reservedeler Interne kostnader ( timer) Utstyrs tilstand : Sertifikater Testformularer

18 18 Feilrapportering: - Symptom - Observasjon - Feil - Aksjon Koder : Symptom og observasjon er obligatorisk for alle notifikasjoner. Feil obligatorisk for utvalgt utstyr. Fritekst benyttes i tillegg til koder. - Tilbakerapportering via utført arbeid.

19 19 - Innrapporterte uønskete hendelser - Kvalitetsavvik - Tilstandsdata - Egne databaser, logger, IMS - Datainnsamling av hendelser og tilstandsdata.

20 20 - Erfaringsoverføring fra andre anlegg Benchmarking - Intern måling - Ekstern måling

21 21 - IMS - Hendelser - Vurdering av svikt - Hendelser ansees som fullverdig test - Dokumentering av utstyrssvikt - Beregningsgrunnlag for hyppighet for utstyrssvikt. Dokumentasjon for beregning/ verifisering av SIL-krav.


Laste ned ppt "1 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING. 2 Haltenbanken 3 STATOIL VEDLIKEHOLDSSTYRING - KRAV OG RETNINGSLINJER - VEDLIKEHOLDSSTRATEGI - VEDLIKEHOLDSSTYRING ADMINISTRASJONS-SYSTEMER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google