Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4. Mål Hva er spesielt med programvareprosjektstyring Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4. Mål Hva er spesielt med programvareprosjektstyring Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4

2 Mål Hva er spesielt med programvareprosjektstyring Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå hvorfor prosjektstyring er sentralt for alle softwareprosjekter Forstå hvordan grafiske framstillinger kan brukes for å lage tidsplaner Forstå risikostyringsprosess og kjenne til vanlige risikoer.

3 Introduksjon Mange spektakulære fiaskoer Ikke svake fagfolk – uegnede planleggingsteknikker og rammer utenfra Prosjektplanlegging viktig pga tids- og budsjettkrav. Prosjektledere  ansvarlige for planlegging av aktiviteter og tidsforbruk.  oppfølging av tid, budsjett og kvalitet  God prosjektledelse ingen garanti for suksess.  Dårlig prosjektledelse ofte fiasko.

4 Spesielle vansker med programvareprosjekter Forskjeller fra andre store prosjekter  Produktet er uhåndgripelig  Det finnes ingen standardprosess  Store prosjekter er ofte enestående Konsekvenser  Ofte dyrere, seinere og med dårligere funksjonalitet enn planlagt

5 Ledelsesaktiviteter Varierende instruks for prosjektleder. Kan inneholde:  Anbudsskriving  Prosjekt og tidsplanlegging  Kostnadsestimering  Prosjektoppfølging  Utvelgelse og evaluering av personale  Rapportskriving og presentasjon

6 Prosjektlederoppgaver Anbudsskriving  Hvorfor velge oss?  Mål og midler  Kostnad og tid  Kritisk  Krever erfaring  Kostbart å bli nr 2 Prosjektplanlegging  Aktiviteter  Milepæler  Leveranser  Plan  Kostnadsestimering

7 Prosjektleder- oppgaver Oppfølging  Kontinuerlig  Plan vs virkelighet  Formelt og uformelt  Gjennomgang  Langvarige prosjekter og endringer av mål Personellutvelgelse  Ikke ideelle grupper  Ikke budsjett til erfarne og dyre spesialister  Mangel på spesialister  Opplæring  Må ha minst en med erfaring fra området Rapportering internt og eksternt  Klart og konsist språk  Kommunikasjonsevne  Pålitelig framtoning.  Ryddighet

8 Prosjektplanlegging God planlegging essensielt Planlegging av det ukjente Planen utvikles videre Prosjektplan Andre planer  Kvalitetsplan  Valideringsplan  Konfigureringsplan  Vedlikeholdsplan  Personalutviklingsplan Vær pessimist!!

9 Pseudokode for prosjektplanlegging Fastslå rammene for prosjektet Gjør første anslag for prosjektparametrene Definer prosjektet milepæler og leveranser while prosjektet ikke er ferdig eller avbrutt loop Tegn framdriftsplan Sett i gang aktiviteter etter framdriftsplanen Vent en stund Følg opp framdrift Revider anslag for prosjektparametrene Oppdater framdriftsplan Reforhandle prosjektrammer og leveranser if (problemer oppstår) then Start prosjektgjennomgang og mulig revisjon end if end loop

10 Prosjektplan Mange målgrupper En eller flere dokumenter Skal planlegge  Bruk av tilgjengelige ressurser (arbeid)  Oppdeling av oppgaven  Framdrift Innhold  Introduksjon  Prosjektorganisasjon  Risikoanalyse  Behov for maskin og programvare  Oppdeling i arbeidsoppgaver  Framdriftsplan  Oppfølging og rapportering

11 Milepæler og leveranser Dokumenter gjør framgangen målbar Milepæler som sluttpunkt for utviklingsaktivitet. Rapport ved hver milepæl Koding 80% ferdig er ingen milepæl En leveranse er et prosjektresultat som kan leveres til kunden.

12 Framdriftsplanlegging Prosjektlederen lager en samlet plan over oppgaver og ressurser. Vanskelig når prosjekter er forskjellige Koordinere parallelle aktiviteter Unngå forsinkelser – kritisk aktivitet Aktiviteter >en uke { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2016492/slides/slide_12.jpg", "name": "Framdriftsplanlegging Prosjektlederen lager en samlet plan over oppgaver og ressurser.", "description": "Vanskelig når prosjekter er forskjellige Koordinere parallelle aktiviteter Unngå forsinkelser – kritisk aktivitet Aktiviteter >en uke

13 Framdriftsplanlegging Tidsforbruk hvis alt går bra + tid for ventede problemer 30 % + tid for uventede problemer 20 % Kart over aktiviteter, avhengigheter og ressurstildeling

14 Ganttdiagram (Bar Chart) Viser ansvarlige og tid for start og slutt Kan lages automatisk fra en database over prosjektaktiviteter

15 Ganttdiagram fra Visio Velg Stencils, business diagrams, project timeline. Du får fram verktøy for prosjektdiagram. Trekk Project Frame inn på arket. Da starter en veileder. Gå inn i Excel fra veilederen og beskriv aktivitetene.

16 Ganttdiagram fra Visio Spesifikasjon av aktiviteter Varighet i dager Startdato og sluttdato fra kalender Milepæler skrives inn uten endedato Avhengigheter skilles med semikolon Ressurstildeling

17 Ganttdiagram Grei grafisk framstilling Ressurstildeling tydelig Egne kart for ressurser er også en mulighet

18 PERT Nettverksdiagram Aktiviteter beskrives med rektangler Avhengigheter vises med piler Diagrammet viser  Kritiske aktiviteter  Slakk

19 PERT Nettverksdiagram

20 Start fra første aktivitet og fyll inn  Tidlig startdato, varighet, tidlig slutt  Neste aktivitet kan starte når alt den er avhengig av er ferdig Fortsett til siste aktivitet er nådd Start fra siste aktivitet og fyll inn  Sein sluttdato, trekk fra varighet og finn sein start.  Slakk er tiden mellom tidlig slutt og sein slutt Aktiviteter med 0 slakk er kritiske aktiviteter Forsinkelser i kritiske aktiviteter forsinker hele prosjektet.


Laste ned ppt "Prosjektstyring In 140 Sommerville kap 4. Mål Hva er spesielt med programvareprosjektstyring Kjenne de viktigste oppgavene til en prosjektleder Forstå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google