Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telenors prosess for porteføljestyring av prosjekter med IS-implikasjoner (3PI – prosessen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telenors prosess for porteføljestyring av prosjekter med IS-implikasjoner (3PI – prosessen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telenors prosess for porteføljestyring av prosjekter med IS-implikasjoner (3PI – prosessen)

2 2 Delta 4  Innsparinger på 1,1 milliarder kroner i 2002 –Bemanningsreduksjoner i 2002 på mer enn 1500 årsverk Mål for kostnadsreduksjoner i 2003: 1,3 milliarder kroner Ambisjonen om 4 milliarder lavere kostnadsbase i 2004 enn i 2001 opprettholdes Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner Kundefront Økonomisystemer Innkjøpsrutiner Delta 4 fokusområder

3 3 Telenorkonsernets prosjektmodell http://portal.telenor.no > På tvers > Prosjekter > Metodikk > Maler 3PI - delprosess av prosjektprosessen og investeringsprosessen 3PI – gjelder alle prosjekter som skal opp i FO investeringsforum 3PI – Styrker Etablerings – og planleggingsfasen. Her har vi mye å hente! 3PI – øker samarbeidet og interessen for prosjektene på tvers i organisasjonen

4 4 Vurdering av prosjekter – før beslutningspunkt B2 Mandatet for B2 er utvidet med poster for utfylling av grunnlagsinformasjon nødvendig for vurdering

5 5 Hovedprosjektmandat B2 ”Rammer”

6 6 Hovedprosjektmandat B2 ”IS Klassifisering”

7 7 Overordnet prosessmodell (aktører) Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5

8 8 Forklaring flyt 1 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Prosjekter vurderes av IS- arkitekt. Enhetens Kontroller kvalitets-sikrer BC og spesielt de økonomiske beregninger og rammer.

9 9 Forklaring flyt 2 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 IS-arkitekt oversender alle prosjekter med IS- konsekvenser til IS- Koordinering

10 10 Forklaring flyt 3 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Prosjektet har ingen konsekvenser utover FO, og sendes tilbake til IS-arkitekt i FO som følger normalt løp for investeringsbeslutning

11 11 Forklaring flyt 4a Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Konsekvensene av prosjektet må belyses nærmere. Prosjektet sendes til Analyse- gruppe på Telenor-nivå for videre analyse Analysegruppen vurderer prosjektet og foreslår konkrete tiltak

12 12 Forklaring flyt 4b Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Strategiske arkitekturvurderinger sendes til Hovedarkitektforum

13 13 Forklaring flyt 5 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Konsekvensene av prosjektet er godt belyst, men Telenor-beslutning på valgt løsning er nødvendig, sendes til Beslutningsforum IS

14 14 Forklaring flyt 6a Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Prosjektet sendes tilbake til IS-arkitekt for videre saksgang i FO

15 15 Forklaring flyt 6b Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6a 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Koordineringsforum kan innhente uttalelser med arkitekter i andre FO (Samordnede prosjekter)

16 16 Forklaring flyt 7 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 IS-Arkitekt sender prosjektforslag inkludert føringer tilbake til prosjektet

17 17 Forklaring flyt 8 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Prosjektet sender prosjektforslag inkludert føringer til Investeringskontroller

18 18 Forklaring flyt 9 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Investeringskontroller fremlegger prosjektforslaget til Investeringsforum for beslutning.

19 19 Forklaring flyt 10 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Hvis Investeringsforum godtar prosjektforslag startes prosjektet etter standard prosjektprosess

20 20 Forklaring flyt 11 Kontroller IS-Arkitekt Investerings kontroller ForretningsområdeTelenor 1 Prosjekt 8 2 3 9 6 6b Investerings- forum Koordinerings- forum IS Beslutnings- forum IS 10 11 Analyse gruppe 4b Hovedarkitekt- forum 4a 7 5 Prosjekter eskaleres etter standard fullmaktsregimer til Investerings- komiteen. Hvis Investeringsforum ikke aksepterer pålagte endringer fra Beslutningsforum IS skal dette eskaleres til Konsernledelsen

21 21 Overordnet prosessmodell Responstid viktig: kvalitet på underlaget koordinering nødvendig? Nei: max 1 uke Ja: Normalt 2-3 uker m/anslag etter 1 uke BF-IS: Kan ikke pålegge FO å gjennomføre prosjektet –men skal det gjøres skal det følge de føringer som gis Føringer fra BF-IS kan ankes av Investeringsforum FO til (KL) Tre nivåer: FO Telenor Koordinering på tvers


Laste ned ppt "Telenors prosess for porteføljestyring av prosjekter med IS-implikasjoner (3PI – prosessen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google