Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IFC i byggenæringen buildingSMART. buildingSMART Byggekostnadsprogrammet Resultatmål: Å ha bidratt til at en IFC/IFD basert teknologiplattform blir fylt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IFC i byggenæringen buildingSMART. buildingSMART Byggekostnadsprogrammet Resultatmål: Å ha bidratt til at en IFC/IFD basert teknologiplattform blir fylt."— Utskrift av presentasjonen:

1 IFC i byggenæringen buildingSMART

2 buildingSMART Byggekostnadsprogrammet Resultatmål: Å ha bidratt til at en IFC/IFD basert teknologiplattform blir fylt med tilstrekkelig mengde referansedata, kunnskap og informasjon slik at denne kan settes i daglig drift og bidra til å redusere byggekostnadene. Å ha etablert en operasjonell driftsorganisasjon for plattformen. Å ha oppnådd felles forståelse i næringens vesentligste organer om behov og målsetninger for endrede forretningsprosesser. Ved piloter å ha påvist og kvantifisert lønnsomhetsforbedring ved konkret bruk av plattformen og gjennom endret atferd. Styringsgruppe Boligprodusentenes Forening + bedriftsrepresentant Byggevareindustriens Forening + bedriftsrepresentant Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon + bedriftsrepresentant Norges Byggmesterforbund + bedriftsrepresentant Norske Trevarefabrikkers Landsforbund + bedriftsrepresentant TELFO – Tekniske entreprenørers landsforening + bedriftsrepresentant Standard Norge Statsbygg Byggforsk Norske Byggtjeneste ODA Prosjektleder

3 buildingSMART Byggekostnadsprogrammet BarbiKunnskapssystemer Endring i forretningsprosesser Veileder for bruk av BARBI for programutvikling og bruk i byggeprosjekter er utarbeidet Prioritert mengde innhold i BARBi er tilgjengelig, prioritert ut fra aktiviteter som skal beskrives (IDM) for indeksbyggene Grensesnitt for bruk av BARBI i prosjekter er tilgjengelig Nøytral organisasjon som eier BARBi er etablert Infrastruktur som støtter BARBi med kvalitetssikring og videreutvikling av data er etablert Finansiell forankring og organisering som sikrer langsiktig drift av BARBi er etablert IFD brukes aktivt av Model Support Group i IAI Arkitektur for kunnskapssystemer som muliggjør samspill mellom Byggforskserien og firmaspesifikke kunnskapsbaser er utviklet Arkitektur for objektdatabase for generell kunnskapsformidling er etablert Arkitektur for generisk materialdatabase er etablert Objektdatabase (IFC-basert) for detaljer fra Byggforskserien til prioriterte løsningsforslag i Indeksbyggene er laget Veileder for hvordan arkitekt/prosjekteringsmiljøer skal bygge opp sine kunnskaps- og objektdatabaser er etablert En applikasjon til grunn for automatiske brannkravstjenester er prototypet Analyse av forretningsmodeller som muliggjør kommersialisering av kunnskapsprodukter inn mot en Bygningsinformasjonsmodell er utført En felles referansemodell for i morgendagens byggverdikjede med aktiviteter, roller, kostnader og kontraktsgrensesnitt er utarbeidet Indeksbygg er etablert i en nasjonal database Tariff- og andre simuleringer kan utføres på indeksbyggene. BARBi er i bruk i et prosjekt som illustrerer nytteverdien og eksemplifiserer bruk. Felles mulighets- og risikobilde som følge av innføring av ny teknologisk plattform er etablert Retningslinjer for bruk av Bygnings Informasjonsmodellen (BIM) i prosjekter er utarbeidet Eksempler på nye samhandlings- grensesnitt i byggeprosessen er utviklet og utprøvd Møteplasser for erfaringsoverføring med andre bransjer (Møbel) og forskningsinitiativer (BI++) er etablert


Laste ned ppt "IFC i byggenæringen buildingSMART. buildingSMART Byggekostnadsprogrammet Resultatmål: Å ha bidratt til at en IFC/IFD basert teknologiplattform blir fylt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google