Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semantisk interoperabilitet i det offentlige Wilfred Østgulen – leder for arkitektur- og informasjonssikkerhet i NAV IKT 1. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semantisk interoperabilitet i det offentlige Wilfred Østgulen – leder for arkitektur- og informasjonssikkerhet i NAV IKT 1. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Semantisk interoperabilitet i det offentlige Wilfred Østgulen – leder for arkitektur- og informasjonssikkerhet i NAV IKT 1. mars 2006

2 Innhold Kort om NAV-interim og NAV IKT Hva gjør vi som etat og hvilke aktiviteter har vi internt? Hva har vi som andre kan bruke? Hva ønsker vi at andre kan tilby oss?

3 Kort om NAV-interim og NAV IKT NAV-interim skal etablere ny arbeids- og velferdsforvaltning NAV IKT er et program i NAV-interim som skal etablere IKT-basisløsning for NAV –I tillegg er Pensjonsprosjektet lagt inn i NAV- interim

4

5 NAV-reformen er en stor utfordring ift semantisk interoperabilitet menneske – menneske (både ansatte og brukere) hva er et ”vedtak”, hva er en ”sak”, hva kalles etatens ”brukere”, hva er en ”ytelse”, etc? hva menes med ”inntekt”? menneske – maskin begrepene brukes ulikt i applikasjonene – brukerne må f.eks. ”oversette” mellom ulike statuskoder og ledetekster hva menes med ”inntekt”? maskin – maskin begrepene er implementert ulikt i regler og databaser hva menes med ”inntekt”?

6 Hva gjør vi som etat og hvilke aktiviteter har vi internt? NAV som etat er enda ikke opprettet –Mao ingen strategi for dette området enda i NAV –Fokus på virksomhetsarkitektur i ny etat – prosessmodell (hva gjør vi), informasjonsmodell (hvilken informasjon trenger vi) og koblingen mellom disse –Strategi for fullverdig IKT-løsning for NAV lages høsten 1006 NAV-interim har fokus på det som må til for å gjennomføre reformen og har landet noen begrepsdefinisjoner, f.eks. hva vi skal kalle brukerne av NAV sine tjenester NAV-interim følger opp arbeidet i ”Utkast til arkitektur for webbasert tjenesteyting i offentlig sektor” og baserer seg på en tjenesteorientert arkitektur og tilhørende standarder for teknisk interoperabilitet –dette er bl.a. innarbeidet i strategien for nytt pensjonssystem

7 Personkortet – et praktisk eksempel på semantisk interoperabilitet Støtte arbeidsprosessene i NAV Sammenstille nøkkelinformasjon om en person fra fagsystemer i dagens trygdeetat, Aetat og kommunale sosialtjenestesystemer Tjenesteorientert arkitektur Blanding av WebServices og annen mellomvare

8 Roller og tilganger (IT-sikkerhet og personvern) Standard grensesnitt Visning - Ikke lagring Saksbehandlingssystemer og saksbehandlerens hverdag Roller og tilganger (IT-sikkerhet og personvern) Aetats systemer ArenaAbetal Kommunale systemer Fra lev. B Fra lev. A Fra lev. X TPSInfotrygd UR BISYS Aa-registeret Trygdeetatens systemer Status i saker (søknader, utbetalinger, tidsperioder, oppfølging, mv) - Sykepenger - Rehabilitering - Pensjoner - Enslig forsørger - Barnebidrag - Arbeidsledig - Økonomisk sosialhjelp - mv ”Personkort” (overblikket)

9 Kari Hansen Per Hansen

10 Utfordringer ”Top down”-design, deretter lete etter den informasjonen vi ønsker –Hva er ”inntekt” i ulike systemer? –Skal vi ”mappe” eksisterende statuskoder mot et nytt felles sett av statuser? –Hva gjør vi der det (tilsynelatende) er inkonsistens i fagsystemene? Master for persondata Lovmessig grunnlag for tilgang til persondata Har laget en domenemodell for Personkortet som beskriver de felles objektene som skal brukes –Domeneobjektene beskriver feltene som inngår og hvilket fagsystem de skal hentes fra (fagsystemene leverer dette via tjenester) –Standard grensesnitt mot kommunale sosialtjenestesystemer

11 Hva har vi som andre kan bruke? Erfaringer og dokumenter fra praktisk arbeid med semantisk interoperabilitet i utforming av løsninger (Til høsten) Erfaringer fra etablering og drift av løsningene – både teknisk og semantisk interoperabilitet Metode for og eksempel på virksomhetsarkitektur for en offentlig etat (Aetat) Grunnregistre (Trygdeetatens persondatasystem, Stillingsdatabase i Aetat, etc)

12 Hva ønsker vi at andre kan tilby oss? Dette skjer ikke av seg selv ”nedenfra og opp” – det må fokuseres på utvikling av gjenbrukbare tjenester og interoperabilitet, både organisatorisk, semantisk og teknisk Videreføre tidligere utredninger om semantisk interoperabilitet – persondata, elektronisk samhandling, etc Dagens løsninger for informasjonssikkerhet (sonemodeller, etc) er ikke tilpasset tjenesteorientert arkitektur og gjenbruk av data Etablere prosjekt(er) for å gjennomføre ”Proof of Concept” Metode, dokumentasjon og erfaringer fra tilsvarende arbeid – erfaringsdatabase


Laste ned ppt "Semantisk interoperabilitet i det offentlige Wilfred Østgulen – leder for arkitektur- og informasjonssikkerhet i NAV IKT 1. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google