Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC
Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System, Selvaag BlueThink/Selvaagbygg, Oslo Kommune, Statens bygningstekniske etat Demo tirsdag 9/12 – 2003, Essendropsgt 3, Oslo Tilrettelagt av Lars C Christensen & Jorulv Rangnes

2 Bakgrunn for demonstrasjonen
Vise at IFC (ISO 16739) letter informasjonsutveksling i byggeprosessen: IFC er med 2x2 så moden at den kan brukes i praksis Norge har et kompetent miljø rundt ifc norske programleverandører har begynt å ta i bruk ifc flere bør få sett mulighetene i IFC og utnytte disse

3 Hva er effekten av IFC? Mulighet for byggherre til å ta eierskap til beslutningsunderlag og informasjonen i hele prosjektets levetid Leverandør-nøytralt utvekslingsformat (ISO std.) gir lavfriksjons informasjonslogistikk Høyere informasjonskvalitet Øke gjenbruk av data Bidra til økt konkurransekraft - også internasjonalt Bedre kvalitet ved revisjon av beslutninger

4 Deltakere i demoen Oslo Kommune, Aleksander Bjaaland
Doculive saksbehandler system Selvaag, Lars C Christensen Munkerud prosjektet brukes som test prosjekt i demoen DDS, Bjørn Stangeland, Svein Inge Nærheim Arkitekt Partner, Konstruksjons Partner, El Partner og VVS Partner ODA, Arne Ianke NOBB NetBusiness System, Rolv Møll Nilsen iMarket Store, iMarketLink Byggforsk, Jon Rønning Byggforsk Kunnskapssystem (BKS) EPM Technology, Jorulv Rangnes IFC Model Server (EDM) Statens Bygningstekniske Etat (BE) og Boligprodusentene, Jøns Sjøgren Byggsøk og NyttBygg Olof Granlund Riuska Solibri Solibri Model Checker

5 Beskrivelse av trinnene i demo prosessen
Beskrivelsesmal: aktivitet [rolle] (leverandør-produkt) Opprette digital sak [byggherre] (NyttBygg-NyttBygg) Utforme arkitekt tegninger [arkitekt] (Graphisoft-ArchiCAD/DDS-ArkPartner) Utforme tømmer tegninger [rådgivende ingeniør](DDS-Konstruksjonspartner) Analyse og kvalitetssikring av ifc data [rådgivende ingeniør] (EPM Technology-EDM) Oversende søknad om rammetillatelse [tiltakshaver] (BE-Byggsøk) Motta byggesak og foreta modellsjekk [Oslo kommune] (BE-Byggsøk og Solibri-SMC) Foreta lydberegning på utvalgt kontruksjonselement [rådgivende ingeniør] (Byggforsk – BKS) Foreta energiberegning [rådgivende ingeniør] (Olof Granlund – Riuska) Prosjektere Elektro [rådgivende ingeniør] (DDS – Elektro Partner) Prosjektere VVS [rådgivende ingeniør] (DDS – VVS Partner) Fremskaffe varedata og bruksanvisning [entreprenør] (NOBB - ODA) Mengdeberegning og bestilling [entreprenør] (Net Bussiness Systems - IMarketStore)

6 Demonstrasjonen - hovedtrinn
1-Saksbehandling: Registrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Doculive og SMC 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska Prosjektering Bygging BO 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-IMarketStore 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner

7 Demonstrasjonen - IFC Model Servers rolle
1-Saksbehandling: Regitrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Byggsøk og SMC 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska Data forvaltning: Sjekke ifc data og tilgjengeliggjøre ifc data-EDM Prosjektering Bygging BO 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-IMarketStore 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner

8 Hva er ikke med? Vi viser her et eksempel på bruk av ifc for å lette informasjonsutveksling i byggeprosessen, men en rekke oppgaver er ikke med pr i dag Kobling mot norske beskrivelsprogrammer NorconsultInformasjonssystemer, ByggData, Focus Data, Prokonsult Kobling mot større norske innkjøps og logistikk løsninger HolteProsjekt Kobling mot spesialiserte norske fagapplikasjoner NorconsultInformasjonssystemer, ByggData, Focus Data, Prokonsult, Holte Prosjekt, .... Men vi har nå grunnlaget for å lage løsninger mot denne typen applikasjoner også

9 IFC er utveksling og deling av data !
1 Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. 2 VRML -Visualisering -3D modeller Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid IFC produktmodell 3 Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag 4D -Fremdrift -Logistikk Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser 4 Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo.

10 IFC implementasjonsperspektiv
Analyse av IFC (spennvidder, oppleggsbetingelser, oversikt over boenheteer, rom, soner og prevalgte løsninger) Rådgivende ingeniør: Oppslag i Byggforsk Kunnskapssystem (BKS) Byggdetaljer Valg av løsninger fra NBI Elementbank Informasjon fra Byggherre/Arkitekt (Selvaag’s Munkerud) server API ifcXML IFC fil (P21) IFC+IFD Server NBI ElementDB ifcXML ifcXML ifcXML Entreprenør Kalkulasjon Bestilling IFC fil (P21) ifcXML Dokumenter: NyttBygg, Byggsøk, tegninger, kontrakter, m.m. Entreprenør Oppslag i Varedatabase, Valg av produkter (NOBB)

11 Munkerud prosjektet Felles prosjekt mellom OBOS og Selvaagbygg gjennom selskapet SELBOS AS 36 leiligheter i byggetrinn I Beliggende på Søndre Nordstrand Ferdig bygget i 2003 NB: I demoen har vi gjort enkelte valg som ikke speiler prosjektdata for å gjøre demoen mer pedagogisk

12 2021 Munkerud prosjektet på Søndre Nordstrand
Byggetrinn I (36 leiligheter) Hus 6 – 2U 2 (6 leiligheter) Hus 7 – 3G 4 (12 leiligheter) Hus 8 – 3G 2V2 (18 leiligheter) Dette viser litt mer i detalj ett av husene på Munkerud.

13 Hus 6 Hus 7 Hus 8 2021 Munkerud Her ser dere en enkel model i som vi laget for å visualisere Munkerud prosjektet på Søndre Nordstrand. Dette var det første prosjektet hvor vi brukte ”casa prosess og teknologi grepet” med en Altangangstype. Vi gjorde også en massiv innsamling av råerfaringer.

14 IFC WallModificator ”Hus 6 på Munkerud er ett av 4 offisielle test case for Ifc2x sertifiseringen” IFC Viewer Archicad AllPlan Jeg ble bedt om å avslutte med å provosere; Vet ikke om jeg provoserer men jeg kan si at vi har her en bygningsmodell av en bygning som er på ifc 2x2 format, slik at vi kan levere den til myndighetene for digital forskriftssjekk NÅ. Hvor er dere? Digitale skjemaer er ikke godt nok for oss!!!!!!!!!! Jeg mener at ifc endelig er på et nivå og har et omfang som gjør den kommersielt trygg. Dette har flere firmaer i Norge innsett og vi er ett av dem. I forbindelse med sertifiseringen av ifc 2x2 ble faktisk et av våre prosjekter valgt ut som testcase. Med andre ord har vårt Munkerud hus vært forskriftsjekket i på systemet i Singapore i forbindelse med 2x2 sertifiseringen, men det er nok mulig at det tar en stund før vi bygger der nede. Skjønt hvem vet, hvis ikke norske myndigheter får skjerpet seg ;-) Som jeg nevnte innledningsvis er Norge absolutt med i front når det gjelder ifc utviklingen. De to extension prosjektene som ble vedtatt i Washington i mai 2003 var begge initiert fra Norge. Jeg tror vi kan oppnå mye med å engasjere oss enda sterkere som nasjon. Singapore viser her vei ved at de på neste møte i IAI vil foreslå en extension av 2x2 standarden for forskriftssjekk. Det gir dem en unik mulighet for til å være med å forme og lede utviklingen. Kanskje Norge som kunnskapsnasjon burde utnytte de mulighetene som ligger her på en lignende måte. Det er ikke tvil om at det vi ser i Singapore og hos Selvaag på regelsiden bare er begynnelsen. Hva om vi i Norge prøvde å utvikle og skap neste generasjon regelbaserte IKT systemer for BA næringen. Byggforsk har allerede begynt å sysle med tanken om å tilgjengeliggjøre Byggforskserien på en mer intelligent og aktiv måte enn dagens nett eller papirutgave. EPM Technologies har en modelserver som også forsvaret bruker. DDS har utviklet en elektroapplikasjon som kanskje kan erobre verden basert på god funksjonalitet men også ifc kompatibilitet. BARBIE prosjektet har lagt en godt fundament for å sikre at ”en spade er en spade” Men hvor er myndighetene, tenk på hvilke muligheter for økt service og forenklet saksbehandling som bruk av ifc kan gi. Hvor er dere? Jeg er opptatt av handling, slik at vi kan avtale møte med en gang etter presentasjonen for å starte en diskusjon. Temaet bør være hvordan kan vi som industri og dere som myndigheter sammen finne den beste måten å utnytte dette standardiseringsarbeidet for felles beste både for bransje og nasjon. Autodesk ADT Solibri Model Checker

15 Demonstrasjonen - hovedtrinn
1-Saksbehandling: Registrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Doculive og SMC 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska Prosjektering Bygging BO 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-iMarketStore 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner

16 NyttBygg: -opprette saksmappe for prosjektet
Byggesaken registreres i NyttBygg.

17 DDS Ark Partner: - tegne opp huset
Bygget tegnes opp og informasjonen eksporteres til modell serveren.

18 DDS Ark Partner: -visualisere bygningen
Med en bygningsmodell kan vi raskt visualisere bygget

19 DDS Konstruksjons Partner: -detaljere tømmer
Tømmer detaljeres raskt i en spesial applikasjon basert på modell data

20 DDS Konstruksjons Partner: produksjonstegninger
Vi kan ta ut både produksjosntegnigner og pre-cut lister fra modellen

21 Solibri – Solibri Modell Checker: -kontrollere bygningsmodellen
SMC er en stavekontroll på modellen som avdekker problemområder

22 Byggsøk: -søke om rammetillatelse
Digital saksbehandling effektiviserer byggesaken.

23 Doculive: -saksbehandling i kommunen
Kommunnen har en effektiv saksbehandling basert på bruk av et Document Management System (DMS)

24 Doculive: -modell sjekk i kommunen
På utvalgte tilsynsoppgaver kan kommunnen utføre sjekk på modellen

25 Byggforsk Kunnskaps Systemer: Trinnlydsberegning
Spesielle prosjekteringsoppgaver kan utnytte kunnskapsbaser som Byggforsk

26 Byggforsk Kunnskaps Systemer: -valg av lydkonstruksjon
Enkel kontroll av prosjekterte løsninger kan utføres ved hjelp av kunnskapsbaser som f.eks Byggforsk serien

27 Olof Granlund Riuska: -utføre energiberegning
Ut fra modellenkan vi raskt foreta energisimulering.

28 DDS VVS Partner: - prosjektere ventilasjonssystem
For VVS prosjektering kan vi raskt få tilgang på bygningsdata som VVS løsningen må forholde seg til

29 DDS Elektro Partner: -prosjektere elektro
Elektro kan raskt få tilgang til bygningsdata som elektroinstallasjonen må forholde seg til.

30 Tekniske installasjonsfag: -full integrasjon
Her viser vi hvordan vi kan fullintegrere projektering av de tekniske fag gjennom deling av system og bygningsdata.

31 ODA – NOBB: -oppslag parkett leverandører

32 ODA – NOBB: -oppslag parkettleverandørs varer

33 ODA – NOBB: -oppslag generiske bygningsplater

34 ODA – NOBB: -oppslag plateleverandørs varer

35 ODA – NOBB: -generiske varegrupper og spesifikke produkter (mange leverandører og mange produkter/artikler) Vi kan få tilgang på leverandør og produktinformasjon via NOBB

36 ODA – NOBB: -generiske varegrupper og spesifikke produkter (valgt leverandører og valgt produkter/artikler) Når leverandører er valgt og produkter spesifisert kan vi gå videre mot innkjøp.

37 NetBusiness System – iMarket Store: -bestilling utført og bekreftet
1325 1325 Vår bestilling er nå registrert og bekreftet.

38 NetBusiness System – iMarket Store: -bestillingsliste fra prosjekt
Vi ser her bestillingslisten fra demo prosjektet.

39 NetBusiness System – iMarket Store: -oversikt over produktdokumentasjon
Via løsningen kan vi nå få opp spesifikk produkt/artikkel informasjon

40 Net Business System – iMarket Store: -eksempel på produktinformasjon
Dette er et eksempel på FDV dokumentasjon om er tilgjengelig vi NOBB nummer

41 Ifc Storey Viewer: -inspisere modellen
Dette er et eksempel på en applikasjon som utnytter IFC data til å utføre en spesialisert oppgave. IFC muliggjør raskt utvikling av slike spesialapplikasjoner og regneark.

42 Hva er effekten av IFC? Mulighet for byggherre til å ta eierskap til beslutningsunderlag og informasjonen i hele prosjektets levetid Leverandør-nøytralt utvekslingsformat (ISO std.) gir lavfriksjons informasjonslogistikk Høyne informasjonskvalitet Øke gjenbruk av data Bidra til økt konkurransekraft - også internasjonalt Bedre kvalitet ved revisjon av beslutninger


Laste ned ppt "Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google