Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System, Selvaag BlueThink/Selvaagbygg, Oslo Kommune, Statens bygningstekniske etat Demo tirsdag 9/12 – 2003, Essendropsgt 3, Oslo Tilrettelagt av Lars C Christensen & Jorulv Rangnes

2 Bakgrunn for demonstrasjonen •Vise at IFC (ISO 16739) letter informasjonsutveksling i byggeprosessen: –IFC er med 2x2 så moden at den kan brukes i praksis –Norge har et kompetent miljø rundt ifc –norske programleverandører har begynt å ta i bruk ifc –flere bør få sett mulighetene i IFC og utnytte disse

3 Hva er effekten av IFC? •Mulighet for byggherre til å ta eierskap til beslutningsunderlag og informasjonen i hele prosjektets levetid •Leverandør-nøytralt utvekslingsformat (ISO std.) gir lavfriksjons informasjonslogistikk –Høyere informasjonskvalitet –Øke gjenbruk av data –Bidra til økt konkurransekraft - også internasjonalt •Bedre kvalitet ved revisjon av beslutninger

4 Deltakere i demoen •Oslo Kommune, Aleksander Bjaaland –Doculive saksbehandler system •Selvaag, Lars C Christensen –Munkerud prosjektet brukes som test prosjekt i demoen •DDS, Bjørn Stangeland, Svein Inge Nærheim –Arkitekt Partner, Konstruksjons Partner, El Partner og VVS Partner •ODA, Arne Ianke –NOBB •NetBusiness System, Rolv Møll Nilsen –iMarket Store, iMarketLink •Byggforsk, Jon Rønning –Byggforsk Kunnskapssystem (BKS) •EPM Technology, Jorulv Rangnes –IFC Model Server (EDM) •Statens Bygningstekniske Etat (BE) og Boligprodusentene, Jøns Sjøgren –Byggsøk og NyttBygg •Olof Granlund –Riuska •Solibri –Solibri Model Checker

5 Beskrivelse av trinnene i demo prosessen •Opprette digital sak [byggherre] (NyttBygg-NyttBygg) •Prosjektere Elektro [rådgivende ingeniør] (DDS – Elektro Partner) •Analyse og kvalitetssikring av ifc data [rådgivende ingeniør] (EPM Technology-EDM) •Foreta lydberegning på utvalgt kontruksjonselement [rådgivende ingeniør] (Byggforsk – BKS) •Oversende søknad om rammetillatelse [tiltakshaver] (BE-Byggsøk) •Mengdeberegning og bestilling [entreprenør] (Net Bussiness Systems - IMarketStore) •Fremskaffe varedata og bruksanvisning [entreprenør] (NOBB - ODA) •Utforme arkitekt tegninger [arkitekt] (Graphisoft-ArchiCAD/DDS-ArkPartner) •Utforme tømmer tegninger [rådgivende ingeniør](DDS-Konstruksjonspartner) •Motta byggesak og foreta modellsjekk [Oslo kommune] (BE-Byggsøk og Solibri-SMC) •Prosjektere VVS [rådgivende ingeniør] (DDS – VVS Partner) •Foreta energiberegning [rådgivende ingeniør] (Olof Granlund – Riuska) aktivitet [rolle] (leverandør-produkt) Beskrivelsesmal:

6 Demonstrasjonen - hovedtrinn ProsjekteringByggingBO 1-Saksbehandling: Registrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Doculive og SMC 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-IMarketStore 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska

7 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska Demonstrasjonen - IFC Model Servers rolle ProsjekteringByggingBO 1-Saksbehandling: Regitrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Byggsøk og SMC 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-IMarketStore Data forvaltning: Sjekke ifc data og tilgjengeliggjøre ifc data-EDM

8 Hva er ikke med? •Vi viser her et eksempel på bruk av ifc for å lette informasjonsutveksling i byggeprosessen, men en rekke oppgaver er ikke med pr i dag –Kobling mot norske beskrivelsprogrammer •NorconsultInformasjonssystemer, ByggData, Focus Data, Prokonsult –Kobling mot større norske innkjøps og logistikk løsninger •HolteProsjekt –Kobling mot spesialiserte norske fagapplikasjoner •NorconsultInformasjonssystemer, ByggData, Focus Data, Prokonsult, Holte Prosjekt, –.... •Men vi har nå grunnlaget for å lage løsninger mot denne typen applikasjoner også

9 IFC er utveksling og deling av data ! IFCproduktmodell Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser 4D -Fremdrift -Logistikk FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering VRML -Visualisering -3D modeller Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo. 1 2 4 3

10 IFC implementasjonsperspektiv IFC+IFD Server Entreprenør Oppslag i Varedatabase, Valg av produkter (NOBB) Rådgivende ingeniør: Oppslag i Byggforsk Kunnskapssystem (BKS) Byggdetaljer 522.513. Valg av løsninger fra NBI Elementbank Informasjon fra Byggherre/Arkitekt (Selvaag’s Munkerud) Analyse av IFC (spennvidder, oppleggsbetingelser, oversikt over boenheteer, rom, soner og prevalgte løsninger) IFC fil (P21) ifcXML NBI ElementDB ifcXML Dokumenter: NyttBygg, Byggsøk, tegninger, kontrakter, m.m. ifcXML IFC fil (P21) Entreprenør Kalkulasjon Bestilling ifcXML server API

11 Munkerud prosjektet •Felles prosjekt mellom OBOS og Selvaagbygg gjennom selskapet SELBOS AS •36 leiligheter i byggetrinn I •Beliggende på Søndre Nordstrand •Ferdig bygget i 2003 NB: I demoen har vi gjort enkelte valg som ikke speiler prosjektdata for å gjøre demoen mer pedagogisk

12 2021 Munkerud prosjektet på Søndre Nordstrand Byggetrinn I (36 leiligheter) Hus 6 – 2U 2 (6 leiligheter) Hus 7 – 3G 4 (12 leiligheter) Hus 8 – 3G 2V2 (18 leiligheter)

13 Hus 6 Hus 7 Hus 8 2021 Munkerud

14 IFC Viewer IFC WallModificator Archicad AllPlan Autodesk ADT Solibri Model Checker ”Hus 6 på Munkerud er ett av 4 offisielle test case for Ifc2x sertifiseringen”

15 Demonstrasjonen - hovedtrinn ProsjekteringByggingBO 1-Saksbehandling: Registrering av prosjekt-NyttBygg 2a-Prosjektering: Arkitektegning-ArkPartner 3a-Saksbehandling: Rammetillatelse-NyttBygg&Byggsøk 4a-Prosjektering: Lydberegning-BKS 5-Prosjektering: VVS/EL-VVS&El Partner 6a-Innkjøp: Vise leverandører-NOBB 3b-Saksbehandling: Mottak&modell sjekk-Doculive og SMC 2b-Prosjektering: Konstruksjonstegning-KPartner 6b-Innkjøp/dokumentasjon: Bestill-iMarketStore 4b-Prosjektering: Energiberegning-Riuska

16 NyttBygg: -opprette saksmappe for prosjektet Byggesaken registreres i NyttBygg.

17 DDS Ark Partner: - tegne opp huset Bygget tegnes opp og informasjonen eksporteres til modell serveren.

18 DDS Ark Partner: -visualisere bygningen Med en bygningsmodell kan vi raskt visualisere bygget

19 DDS Konstruksjons Partner: -detaljere tømmer Tømmer detaljeres raskt i en spesial applikasjon basert på modell data

20 DDS Konstruksjons Partner: produksjonstegninger Vi kan ta ut både produksjosntegnigner og pre- cut lister fra modellen

21 Solibri – Solibri Modell Checker: -kontrollere bygningsmodellen SMC er en stavekontroll på modellen som avdekker problemområder

22 Byggsøk: -søke om rammetillatelse Digital saksbehandling effektiviserer byggesaken.

23 Doculive: -saksbehandling i kommunen Kommunnen har en effektiv saksbehandling basert på bruk av et Document Management System (DMS)

24 Doculive: -modell sjekk i kommunen På utvalgte tilsynsoppgaver kan kommunnen utføre sjekk på modellen

25 Byggforsk Kunnskaps Systemer: Trinnlydsberegning Spesielle prosjekteringsoppgaver kan utnytte kunnskapsbaser som Byggforsk

26 Byggforsk Kunnskaps Systemer: -valg av lydkonstruksjon Enkel kontroll av prosjekterte løsninger kan utføres ved hjelp av kunnskapsbaser som f.eks Byggforsk serien

27 Olof Granlund Riuska: -utføre energiberegning Ut fra modellenkan vi raskt foreta energisimulering.

28 DDS VVS Partner: - prosjektere ventilasjonssystem For VVS prosjektering kan vi raskt få tilgang på bygningsdata som VVS løsningen må forholde seg til

29 DDS Elektro Partner: -prosjektere elektro Elektro kan raskt få tilgang til bygningsdata som elektroinstallasjonen må forholde seg til.

30 Tekniske installasjonsfag: -full integrasjon Her viser vi hvordan vi kan fullintegrere projektering av de tekniske fag gjennom deling av system og bygningsdata.

31 ODA – NOBB: -oppslag parkett leverandører

32 ODA – NOBB: -oppslag parkettleverandørs varer

33 ODA – NOBB: -oppslag generiske bygningsplater

34 ODA – NOBB: -oppslag plateleverandørs varer

35 ODA – NOBB: - generiske varegrupper og spesifikke produkter (mange leverandører og mange produkter/artikler) Vi kan få tilgang på leverandør og produktinformasjon via NOBB

36 Når leverandører er valgt og produkter spesifisert kan vi gå videre mot innkjøp. ODA – NOBB: - generiske varegrupper og spesifikke produkter (valgt leverandører og valgt produkter/artikler)

37 132521.10.200315.10.2003 NetBusiness System – iMarket Store: -bestilling utført og bekreftet 132521.10.200315.10.2003 Vår bestilling er nå registrert og bekreftet.

38 NetBusiness System – iMarket Store: -bestillingsliste fra prosjekt Vi ser her bestillingslisten fra demo prosjektet.

39 NetBusiness System – iMarket Store: -oversikt over produktdokumentasjon Via løsningen kan vi nå få opp spesifikk produkt/artikkel informasjon

40 Net Business System – iMarket Store: -eksempel på produktinformasjon Dette er et eksempel på FDV dokumentasjon om er tilgjengelig vi NOBB nummer

41 Ifc Storey Viewer: -inspisere modellen Dette er et eksempel på en applikasjon som utnytter IFC data til å utføre en spesialisert oppgave. IFC muliggjør raskt utvikling av slike spesialapplikasjoner og regneark.

42 Hva er effekten av IFC? •Mulighet for byggherre til å ta eierskap til beslutningsunderlag og informasjonen i hele prosjektets levetid •Leverandør-nøytralt utvekslingsformat (ISO std.) gir lavfriksjons informasjonslogistikk –Høyne informasjonskvalitet –Øke gjenbruk av data –Bidra til økt konkurransekraft - også internasjonalt •Bedre kvalitet ved revisjon av beslutninger


Laste ned ppt "Demonstrasjon av effektiv informasjonsflyt i byggeprosessen basert på IFC Boligprodusentene, EPM Technology, DDS, Byggforsk, NOBB, NetBusiness System,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google