Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© BHC Handelshøyskolen BI IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer Siviling./Bedriftsøk Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© BHC Handelshøyskolen BI IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer Siviling./Bedriftsøk Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 © BHC Handelshøyskolen BI IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer Siviling./Bedriftsøk Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver BHC A/S Fagmøte i Institutt for teknologiledelse 15 januar 1999

2 © BHC Handelshøyskolen BI Problemstilling Strategisk nivåProsess Visjon og målformulering Operativt nivåProsess Anskaffelse Prosess Implementasjon Prosess Vedlikehold/forvaltning/drift GAP

3 © BHC Handelshøyskolen BI Problemstilling Strategisk nivåProsess 1Visjon og målformulering Prosess 2Arkitekturplanlegging Administrativt nivåProsess 3Konfigurasjonsstyring Operativt nivåProsess 4Anskaffelse Prosess 5Implementasjon Prosess 6Vedlikehold/forvaltning/drift

4 © BHC Handelshøyskolen BI Svenska Institutet for systemutveckling; MAI 95 ”Vi har sett arkitekturfrågorna som grunnleggande for at håndtere det såkalte systemarvet, samt som grund for integrerad produkt- och prosesutveckling. Innførande eller forendring av prosesser kan ofte innebera at funksjonelt separerade informasjonssystem behøver integreras eller fås at samverka. Til exempel kan samverkan mellom stødsystem och produksjonssystem vara en viktig infrastrukturfråga” ”En tydliggjort arkitektur er ochså en forutsetning for at stegvis kunne innføra eller byta ut komponenter i arkitekturen, hvilket vil underletta en kontinuerlig og successiv systemfornyelse.” ”Dette krever dock at informasjonssystemenes struktur och innbørdes beroenden kan tydliggjøras, iform av komponenter, grenssnitt og samverksformer. Begrepp och terminologi for arkitekturbeskrivningar er nødvendige for at kunna analysera och planera organisasjonens nuvarande och forventade IT-stød.”

5 © BHC Handelshøyskolen BI Arkitektur modell Applikasjonsmodell Teknisk modell Konfigurasjon Systemkonfigurasjon Utstyrskonfigurasjon Komponent Applikasjonskomponent Utstyrskomponent Sammensetningen av, og samvirket mellom de enkelte komponenter i et system. Modellen avdekker de komponenter som kreves for å realisere informasjonssystemets ønskede egenskaper Sammensetningen/arrangeringen av valgte komponenter slik at informasjonssystemet realiseres i henhold til arkitekturmodellen og de krav som er knyttet til denne. En selvstendig gjenstand i konfigurasjonen som kan avgrenses via et definert grensesnitt til øvrige komponenter. Nivåene

6 © BHC Handelshøyskolen BI Fra ”Rammeverk" TIL "Kvalitetsplan" Kvalitetsplan: Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt (Ref. ISO 8402) Rammeverk Arkitektonikk Substans Regler og retningslinjer Kvalitetsplan Pedagogisk og komuniserbart Identifisering og organisering av de temaer som skal behandles,- dvs de områder innen hvilke det skal utvikles regler, retningslinjer, standarder, prosedyrer etc. Fylle rammeverket med substans,- dvs utvikle de konkrete regler, retningslinjer, standarder, prosedyrer etc. Dokumentere og tilgjengeliggjøre budskapet på en slik måte at det blir brukt og er til nytte.

7 © BHC Handelshøyskolen BI Kvalitetsplan i Norsk Hydro PRINSIPPERPROSESSERSTANDARDERGODKJENTE PRODUKTER APPLIKASJONER DATA INFRASTRUKTUR (Basis-)Tjenestelag (Støtte-)Tjenestelag Teknologilag - klient - tjener - nettverk OS - nettverkskomponenter Lotus Notes ORGANISASJON ARKITEKTUR- LAG

8 © BHC Handelshøyskolen BI Arkitekturmodeller ORGANISASJONSMODELL Fokus på IS/IT-organisasjonens forankring BHC Architecure Framework PROSESSMODELL Fokus på på IS/IT forvaltnings- prosesser DATAMODELL Fokus på stamdata, kontostreng og volumdrivende entiteter APPLIKASJONSMODELL TEKNISK MODELL Komponent K. IDStatusEier Applikasjon Dokument Utstyrsenhet Dokument Relasjon Ref. til kontrakt Pålagt

9 © BHC Handelshøyskolen BI ORGANISASJONSMODELL APPLIKASJONSMODELLTEKNISK MODELL DATAMODELL Driftsplattform Systemkategori Driftsplattform Lokasjon Prosess- modell

10 © BHC Handelshøyskolen BI ORGANISASJONSMODELL APPLIKASJONSMODELLTEKNISK MODELL DATAMODELL Driftsplattform Systemkategori Driftsplattform Lokasjon Prosess- modell 1 23 4 56 7 8 9 10

11 © BHC Handelshøyskolen BI Datamaskin A Datamaskin i rollen som server Datamaskin i rollen som klient Kablet forbindelse, lokalnett Datamaskin B Terminal Uintelligent terminal Kommunikasjonsutstyr Fjernnett

12 © BHC Handelshøyskolen BI Applikasjon A Database A Applikasjon A Applikasjon Database Applikasjon og database på ulike servere Applikasjon og database på samme server Automatisert integrasjon Halvautomatisert integrasjon Manuell integrasjon R


Laste ned ppt "© BHC Handelshøyskolen BI IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer Siviling./Bedriftsøk Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google