Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smartere Sammen Bedre utnyttelse av kunnskaper og erfaring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smartere Sammen Bedre utnyttelse av kunnskaper og erfaring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smartere Sammen Bedre utnyttelse av kunnskaper og erfaring
Medvirkning, eierskap og motivasjon Kommunikasjon og læring Samhandling Forbedret sikkerhet og effektivitet Reduserte kostnader og økt inntjening Bjørn-Emil Madsen Entreprenørseminar, PTIL , Stavanger SINTEF Teknologi og samfunn S.P Andersens vei Trondheim 1

2 ? Sikkerhet og effektivitet i MTO-perspektiv: M Kunnskap og kompetanse
Teknologi/utstyr og verktøy Arbeidsinnhold og organisering SINTEF Teknologi og samfunn S.P Andersens vei Trondheim 1

3 Mange bekker små… Operatør Bore-entreprenør Selskaps-ledelse
Operasjons-ledelse Operasjons-ledelse ”Service-selskap” land Alt dette går på det menn. / organisatoriske Boreleder Boresjef Crew Retningsborer hav SINTEF Teknologi og samfunn S.P Andersens vei Trondheim 1

4 Smartere sammen, eller sammen er vi flere?
Operatør Entreprenør ? Service-selsk. OPERASJON Samarbeid/arbeidsfordeling Kommunikasjon Erfaringsoverføring Kunnskapsutvikling og læring Forbedring / problemløsning innenfor selskapene mellom selskapene mellom land-offshore Hvor gode er grensesnittene ? SINTEF Teknologi og samfunn S.P Andersens vei Trondheim

5 Smartere Sammen, eller sammen er vi flere?
Noen viktige faktorer med betydning for kvaliteten på forholdet mellom operatør og entreprenør: Kontrakt/avtaler Styrende dokumentasjon Skiftende uttalte / uutalte krav og forventninger Ulike kultur / tradisjoner / historikk Personlig stil /erfaring hos nøkkelpersoner ”Selskapserfaringer” Ulik kunnskap og kompetanse SINTEF Teknologi og samfunn S.P Andersens vei Trondheim 1

6 Operatør – entreprenør – leverandør i integrert operasjonsmiljø
Supplier II Service-selskap Supplier I Entreprenør Operatør Onshore Support center Operatør Entreprenør/service-selskap Offshore control room SINTEF Teknologiledelse S.P Andersens vei Trondheim

7 Tydeliggjøring av MTO-perspektivet:
KUNNSKAP og KOMPETANSE: Faglige ferdigheter: innhold fagspesifikke verktøy innenfaglig problemløsning Samarbeids og -handlings ferdigheter: med samme fag med andre fag til tverrfaglig problemløsning ”team-ferdigheter” Medierte samarbeids og -handlings ferdigheter: Ferdigheter i ”mediert samhandlingsteknologi” Generelle ”medieferdigheter” PROSESSER/REGLER FOR LOKAL SOSIAL SAMHANDLING + FOR MEDIERT SAMHANDLING Tradisjonell operasjon OPERASJON eDrift/Integrert operasjon TEKNOLOGI/VERKTØY FOR MEDIERT SAMHANDLING: Kapasitet /driftsstabilitet Tilgjengelighet Kvalitet på grensesnitt/design (Human factors) Layout på rom… 1

8 Hvordan bli ”smartere sammen”
HVORDAN, HVORFOR, HVA-OM (kunnskap, innsikt, forståelse) HVA (data, informasjon) ”SYMPTOM-BEHANDLING” ”ÅRSAKS- BEHANDLING” MONOLOG DIALOG INVOLVERING MEDVIRKNING ”PARALELL-LEK” SAMHANDLING INDIVID TEAM GRUPPE ”Smartere sammen” SINTEF Teknologiledelse S.P Andersens vei Trondheim 1

9 HINDRINGER i arbeidsmiljøet
SINTEF Teknologiledelse S.P Andersens vei Trondheim KUNNSKAP – ATFERDs gapet Arbeidssituasjon: HINDRINGER i arbeidsmiljøet Holdninger, verdier, (gamle) vaner, uoffisielle læringsmekanismer osv. Tidligere utdanning og opplæring Prestasjon/ måloppnåelse Kunnskap Atferd Tidligere jobberfaringer


Laste ned ppt "Smartere Sammen Bedre utnyttelse av kunnskaper og erfaring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google