Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1

2 NyttBygg Styringssystem for Bedrift Prosjekt

3 NyttBygg •Styringssystem i utvikling •Prosjekter •Bedriftsstyring •Henvendelse mot: •Prosjekterende •Søkeprosessen •Kontraktert •Utførelse (HMS / kontr. / endr / avvik ) •Sluttkontroll / Overlevering •Dokumentstyring / Lagring (ekst server) 3

4 NyttBygg •Mange har styringssystemer •Lite brukt •Pest og plage •Mål for et styringssystem : •Dokumentstyring •Avvik / Endringer •Kontroll av egne og UE arbeider •HMS styring »Bedre Bygg 4

5 Krav til styringssystem •Knyttet mot ansvarsrett •Bedret dokumentasjon •Bedret styring i byggeprosess •Bedre kvalitet på byggverk •Kravene er nedfelt i Pbl. §98 a Foretak som er kvalifisert til å påta seg oppgaven som ansvarlig søker/prosjekterende etter § 93 b, ansvarlig utførende etter § 98, eller uavhengig kontrollør eller med dokumentert egenkontroll etter § 97, kan få sentral godkjenning. Godkjenning foretas av godkjenningsorgan med myndighet tildelt av departementet, og registreres i et sentralt, åpent register. •Spesifisert i GOF §6 - §9 Alle foretak som søker ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette kapittel tar for seg kravene til system for foretak med ansvarsrett. Hovedhensikten med systemkravene er å sørge for bedre dokumentasjon og bedre styring i byggeprosessen. Et godt system som er i bruk og tilpasset bedriftens behov vil gi bedre kvalitet på byggverk og anleggstiltak.

6 GOF § 6 - §9 •Tilpasset bedriftens behov og oppgaver •Forankret i Plan- og bygningsloven –Prosjektering –Utførelse –Overlevering •Forankret i Arbeidsmiljøloven –SHA ( Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø ) (HMS)

7 Generelle krav (GOF §6) •Tilpasset foretak og tiltaksklasser •Foretak som søker (har) ansvarsrett SKAL ha et styringssystem som sikrer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven oppfylles.

8 Tilfeldig styringssystem Styringsverktøy Byggmestere Styring Bedrift Ansatte Verktøy og produksjonsutstyr HMS-Bedrift Styringssystem Styring Prosjekt Kontrakter Sjekklister Fremdrift KundeProsjektperm Byggsøk Kommune HMS-Prosjekt Styringssystem

9

10 NyttBygg Styringssystem Bedrift Styring Bedrift HMS Bedrift Personalforhold Verktøy og utstyr Prosjekt Prosjektopplysni nger Timelister / dagsrapporter Utførelse: kontroll / møter / avvik HMS Utførelse Rigg og Drift Produksjons- / fremdriftsplaner Innkjøp Underentrepren ører Tiltakshaver Brukerveilednin ger (FDV) Prosjektering Byggesak Byggsøk

11 Innhold Styringssystem •Organisasjonsplan •Identifikasjon av gjeldende krav i Plan- og bygningsloven •System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik •Styring av dokumenter •Sikre et forsvarlig SHA (HMS) arbeid etter Internkontroll- og Byggherreforskriften

12 Implementering •Hva gjør vi: –Brukergruppe på nasjonalt nivå •Systemforbedringer •Dokumentforbedringer •Brukerforbedringere –Mini brukermøter •Grunnleggende innføring i systemet •Dialog med brukerne •Lytte og forbedre Styringssystemet 12

13 Implementering •Brukerstøtte •Enkel database med dokumenter som kan gjøres til bedriftens egne •CRM integrasjon •Direktesammenkobling med Bygg Søk •Direktekobling mot Byggforskserien (kommer) 13

14 NYTTBYGG •Utviklet av Boligprodusentene og Byggmesterforbundet •Basisabonnement: Inneholder kontrakter og noen få sjekklister (ca. 50 dokumenter) •Styringsmodul: Sjekklister, Rutiner, SHA, maler for de fleste forhold på byggeplass (ca. 200 dokumenter) •Direkte overgang til ByggSøk

15 NYTTBYGG •Oppbygging av: –Prosjektperm –Byggeplassperm –SHA (HMS) perm –Bedriftsperm –Ansatteperm –

16 Oppbygging av styringssystem Bedriften tilpasning til sin nisje Bransjens styringssystem (NyttBygg) Myndighetskravene Myndighetenes krav til styringssystem kan sammenlignes med en nesten tom boks. Det er opp den enkelte bedrift å fylle opp boksen. Kvalitetssikring HMS Kontrakter osv.

17 NyttBygg


Laste ned ppt "Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google