Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status til årsmøte 23. mai 2008 •Virksomheten •Møter •Økonomi •Prosjekter •Marked •Standardisering / Internasjonalt arbeid •Prioritert aktivitet i år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status til årsmøte 23. mai 2008 •Virksomheten •Møter •Økonomi •Prosjekter •Marked •Standardisering / Internasjonalt arbeid •Prioritert aktivitet i år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status til årsmøte 23. mai 2008 •Virksomheten •Møter •Økonomi •Prosjekter •Marked •Standardisering / Internasjonalt arbeid •Prioritert aktivitet i år

2 Virksomheten •Stiftelsen blir i høst 6 år gammel •Vi driver på ”non- profit-basis” •NHO og BNL utgjør sekretariat (ubetalt) •Lokalisert på Majorstua Vi er organisert med: •Styre •Verifikasjonskomité •Teknisk komité •Markedsgruppe Alt styre- og komitéarbeid er dugnadsinnsats (unntatt leder av verifikasjonskomiteen.)

3 Virksomheten (2) • har ingen ansatte •Gjennom NHO har vi deler av 2007 engasjert en person til markedsføring/ administrativt arbeid i samarbeid med NAV •Har nå en avtale med NHO om innleie av en person til internt prosjekt i stiftelsen

4 Virksomheten (3) •Avtale med ny verifikasjonsleder er nylig inngått. Gjelder fra 1. september 2008 •Pr. 23. mai inneholder vår database 90 stk EPD-er og 13 stk PCR-er •Deltakelsen for bedrift er uendret siste år: Årsgebyr kr 7000 pr EPD-eier pr år Registreringsavgift kr 5000 pr EPD over 3 år

5 Møter •6 styremøter •Et strategiseminar •Et åpent seminar i samarbeid med Byggevareindustriens forening om klimapåvirkning og bruk av miljøinformasjon i byggenæringen •Møter i TK, VK og markedsgruppen

6 Økonomi •2007 har vært økonomisk tilfredsstillende på grunn av ekstern støtte •Stiftelsen har ikke tilstrekkelig egne inntekter til å ha egen administrasjon • må fremdeles støtte seg på stifterne, styret og tilknyttede ”ambassadører” inntil den kan tilsette permanent daglig leder

7 Tilskudd i 2007 MD200.000 kr KRD155.000 kr Byggemiljø150.000 kr NHOs Arbeidsmiljøfond300.000 kr Sum tilskudd805.000 kr

8 Prosjekter Kjemikalieprosjektet PCR-arbeid: •Dører og vinduer •Revisjon av tre møbel-PCRer Bidrag EPD-er: •Teknisk utstyr i bygg Utarbeidelse av nasjonale tall for: • Energi, transport og avfall

9 Prosjekter relatert til drift •Ny nettside med oversikt over deklarerte produkter og generell informasjon om EPD er under ferdigstillelse •System for medlemskommunikasjon •Database for verifiserte deklarasjoner •System for fakturering

10 Marked •Svak økning i etterspørsel etter EPD i markedet, men lite synlig i vårt EPD- register foreløpig •Pilotprosjekt hos Statsbygg •Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar kom i vår: Miljøkriteriene er spesielt gunstige for bruk av EPD for byggevarer

11 Standardarbeid og høringer •EPD-Norge prøver å følge med på standardiseringsarbeidet i Standard Norge og internasjonalt •Har deltatt ISO- og Ged.net-møte i Beijing, deltar også i Bogota i 2008 •Dette krever miljøteknisk kompetanse i administrasjonen •Pr i dag er vi avhengig av dugnadsarbeid fra styrerepresentanter, institutter og aktive bedrifter

12 Internasjonalt arbeid •Ged.net •Nytt internasjonalt organ?

13 Prioriterte tiltak i år •Det skal først og fremst arbeides med å få langsiktig finansiering av stiftelsen Vi har for lite ressurser til bl.a. følgende: •Veiledning, service og kommunikasjon med kunder og komiteer •Markedsføring, systemutvikling, nye initiativer •Kommunikasjon med myndigheter og samarbeidsparter •Internasjonalt arbeid


Laste ned ppt "Status til årsmøte 23. mai 2008 •Virksomheten •Møter •Økonomi •Prosjekter •Marked •Standardisering / Internasjonalt arbeid •Prioritert aktivitet i år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google