Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ Øivind Rooth Vicechair buildingSMART international.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ Øivind Rooth Vicechair buildingSMART international."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ Øivind Rooth Vicechair buildingSMART international

2 Disposisjon • Bruke tid på å forklare organisasjonen • Hvorfor er Norge med • Er det smart?

3 Hvem er buildingSMART international? • Internasjonal ”non for profit” organisasjon registrert i Storbritannia • Organisasjonens visjon er å få byggenæringen til å bli mer bærekraftig ved å utvikle og fremme bruken av åpne internasjonale standarder for IKT verktøy for byggeindustrien • buildingSMART International er en verdensomspennende medlemsorganisasjon som består av 15 regionale ”chaptere” i Nord-Amerika, Europa, Asia, Australia og nå senest i Midtøsten

4 Organisasjonen består av følgende elementer: • International Council (IC) • Executive Committee (ExCom) • International Technical Management Committee (ITM) – Model Support Group (MSG) – Implementers Support Group (ISG) – Technical Advisory Group (TAG) • International User Group (IUG) • Management • International Framework for dictionaries (IFD)

5 Organisasjonskart IC ITM IUG IFD MSG ISG ExCom Management 15 regionale chapter

6 International Council (IC) • Er organisasjonens øverste organ • Består av styreleder og et styremedlem fra de regionale chaptere som betaler fullt medlemskap og leder av ITM • Alle medlemmer har møterett

7 Executive Committee (ExCom) • Er foreningens arbeidsutvalg og organisasjonens juridiske styre • ExCom består av 7 av medlemmene i IC. • Velges for perioder for to år • Består av leder, 2 nestledere, kasserer, leder av ITM og 2 styremedlemmer. Organisasjonens ”Business Manager” møter fast, men har ikke stemmerett

8 Personer i ExCom 2009-2011 • Patrick McLeamy (North America) Chair • Øivind Rooth (Nordic) Vise Chair • Rasso Steinmann (German Speaking) Vise Chair • Jøns Sjøgren (Nordic) Treasurer • Francois Grobbler (North America) Chair ITM • Deke Smith (North America) • Alain Moury (French Speaking) • John Mitchell (Aurasia) (observer)

9 International Technical Management Committee (ITM) • Er ansvarlig for den tekniske utviklingen av buildingSMART standardene, sertifisering av programvare og spesifikasjoner til støtte for implementering i programvare. • ITM har tre faste undergrupper og flere løpende prosjekter.

10 International User Group (IUG) • Vedtatt etablert av IC for å sikre et større brukerfokus i organisasjonen • Skal ha konstituerende møte i Washington DC 8.desember 2009 • IUG skal være en arena for å fremme samarbeid og innovasjon blant sluttbrukere, samt identifisere behov for utvikling

11 Management • Business Manger: Christopher Groome (UK) • Marketing: Astrid Severein • Product Manager: Bjørn Stangeland • Webmaster: Øivind Rooth

12 Nordic chapter • Består av lokale forum i Norge, Sverige, Danmark og Finland • Jøns Sjøgren fra Norge er leder

13 buildingSMART Norge • Dette er den norske grenen av buildingSMART organisasjonen • Gjennomførte betydelige vedtektsendringer på årsmøtet i juni 2009 for å dekke nye behov som vil komme som følge av økt bruk av buildingSMART standardene nasjonalt og internasjonalt • Leder er Trond Valeur fra Skanska

14 Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ • Nye krav til næringen vil kreve en bedre verktøykasse • Myndighetene har en egeninteresse i at næringen klarer å møte de nye kravene • Regjeringen har klare målsettinger om at plan- byggesaksprosessene skal effektiviseres • Regjeringen har besluttet at alle statlige aktører skal bygge IKT verktøy på åpne internasjonale standarder • buildingSMART standardene er åpne internasjonale standarder for IKT i byggenæringen

15 Innovasjon Norges plattform-modell FORRETNINGSPLATTFORM ModellerProsesserTjenester TEKNOLOGIPLATTFORM (IKT-leverandører) Integrasjon PortalerVaredatabaser Innhold Terminologi Fagsystemer ERP-Systemer CRM-systemer PLATTFORM FOR STANDARDISERING (sektorspesifikk) Datamodell og regler Dataflyt / prosesser Terminologi Meldinger Vare- og /forretningsinfo

16 Innovasjon Norges plattform-modell FORRETNINGSPLATTFORM ModellerProsesserTjenester TEKNOLOGIPLATTFORM (IKT-leverandører) Integrasjon PortalerVaredatabaser Innhold Terminologi Fagsystemer ERP-Systemer CRM-systemer PLATTFORM FOR STANDARDISERING (sektorspesifikk) IFC MVD/IDMIFD Web service

17 Planlegge UtføreKontrollere Korrigere Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ • Utvikling vil alltid fortsette • Det vil bli diskusjoner om veivalg og prioriteringer • Med hånda på rattet er det lettere å styre buildingSMART standardene slik at • de støtter norske målsettinger og interesser.

18 Vi har hånda på rattet Skal vi den fra oss ? Takk for oppmerksomheten

19 • Bidra til fokus på utvikling av standarder og s


Laste ned ppt "Hvorfor vi skal fortsette vårt sterke internasjonale initiativ Øivind Rooth Vicechair buildingSMART international."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google